Show simple item record

dc.contributor.advisorΑσδεράκη, Φωτεινή
dc.contributor.authorΚιαμίλη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2021-07-05T11:12:47Z
dc.date.available2021-07-05T11:12:47Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13535
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/958
dc.description.abstractΣτην παρούσα Διπλωματική διερευνήθηκαν οι συνέπειες της πανδημίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην επανατοποθέτηση (rebranding) των Ελληνικών Ιδρυμάτων στην διαδικασία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε θεσμικό αλλά και σε λειτουργικό επίπεδο. Για την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων και την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων διεξήχθη ποιοτική έρευνα με τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων σε 14 άτομα που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (μέλη ΔΕΠ και άτομα του διοικητικού). Η ανάλυση έγινε με τη χρήση κωδίκων και συχνοτήτων. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της Διπλωματικής ήταν ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια ακολούθησαν συγκεκριμένες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών επιχειρώντας παράλληλα να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες μάθησης. Επιπλέον, η Διπλωματική ανέδειξε ότι εν μέσω της πανδημίας η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στην αντιμετώπιση κομβικών εκπαιδευτικών ζητημάτων. Η πρωτογενής έρευνα ανέδειξε επίσης την ανάγκη εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν ότι η τηλεεκπαίδευση είναι μια σημαντική ευκαιρία. Επίσης, η Διπλωματική ανέδειξε κάποια από τα βασικά προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα (π.χ. έλλειψη κατάρτισης από το προσωπικό, έλλειψη υποστήριξης από το κράτους, μη εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα, δυσκολίες πρόσβασης και επικοινωνίας). Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι επιδόσεις των φοιτητών αυξήθηκαν. Ωστόσο, μειώθηκε η κοινωνικοποίηση τους αλλά και το ερευνητικό τους έργο. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ελληνικών εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε θεσμικό πλαίσιο, η Διπλωματική ανέδειξε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν διευκόλυναν την εκπαιδευτική διαδικασία.el
dc.format.extent113el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΟι συνέπειες της πανδημίας Covid-19 στις εκπαιδευτικές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η περίπτωση της Ελλάδαςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe present Dissertation Thesis investigated the consequences of the pandemic in Higher Education and the repositioning (rebranding) of Greek institutions regarding institutional and operational level. To fulfil the research objectives and answer the research questions, qualitative research was conducted using semi-structured interviews with 14 people working at the University of Piraeus (faculty members and administrators). The analysis was performed using codes and frequencies. One of the main conclusions of the Dissertation was that Greek universities followed specific institutional reforms to meet the diversified educational needs of students while trying to provide quality learning services. In addition, the Dissertation pointed out that during the pandemic, Greece responded immediately to address critical educational issues. Primary research has also highlighted the need to implement new educational approaches with the help of new technologies. However, survey participants consider distance learning to be an important opportunity. The dissertation also highlighted some of the main problems of higher education in Greece (e.g. lack of training by staff, lack of support from the state, underdeveloped technological means, difficulties of access and communication). It is encouraging that student performance has increased. However, their socialization and research work decreased. Regarding the effectiveness of the Greek educational reforms in an institutional framework, the Dissertation pointed out that these reforms did not facilitate the educational process.el
dc.contributor.masterΔιεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευναel
dc.subject.keywordΕξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΘεσμικό πλαίσιοel
dc.subject.keywordΜεταρρυθμίσειςel
dc.subject.keywordCOVID-19el
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικές πολιτικέςel
dc.subject.keywordΠΑΠΕΙel
dc.date.defense2021-06-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»