Show simple item record

Μελέτη του μικροβιακού φορτίου κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της επιτραπέζιας ελιάς

dc.contributor.advisorΧατζηνικολάου, Δημήτριος
dc.contributor.authorΤσικρίκα, Ευαγγελία
dc.date.accessioned2020-09-24T06:48:12Z
dc.date.available2020-09-24T06:48:12Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12918
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/341
dc.description.abstractΗ πρώτη απόδειξη της καλλιέργειας της ελιάς συνέβη στην Κρήτη κατά τη Νεολιθική περίοδο (6-3 χιλιάδες χρόνια π.Χ). Η καλλιέργεια της ελιάς περιλαμβάνει περίπου 11.5 εκατομμύρια εκτάρια ελαιόδεντρων,58 χώρες από τις 5 ηπείρους και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτή τη δραστηριότητα δηλαδή το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές καταναλώνονται σε 179 χώρες. Στον κόσμο, η καλλιέργεια της ελιάς απασχολεί περισσότερους από 35 εκατομμύρια ανθρώπους,που αντιπροσωπεύουν περίπου το 1.20% του ενεργού πληθυσμού.Το 84 % των επιτραπέζιων ελιών καταναλώνονται στις χώρες παραγωγής. Ο καρπός της ελιάς (Olea europaea ssp. europaea) είναι από τα πιο πολύτιμα φρούτα επειδή έχει οικολογική,οικονομική και πολιτιστική σημασία.Υπάρχουν περισσότερα από 900 εκατομμύρια ελαιόδεντρα ανά τον κόσμο:το λεκανοπέδιο της Μεσογείου παραμένει το κυρίαρχο με 95 % της παγκόσμιας παραγωγής ελιών. Τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος (LAB) αντιπροσωπεύουν μια σημαντική ομάδα προβιοτικών βακτηρίων συμπεριλαμβανομένου του Lactobacillus spp. και Bifidobacterium spp., τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προβιοτικά εκτός από τις ζύμες. Τα LAB που απομονώνονται από λαχανικά έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως οξέα, διακυμάνσεις φυσικών και διατροφικών συνθηκών και υψηλή συγκέντρωση άπεπτων θρεπτικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, τα είδη L. pentosus και L. plantarum έχουν βρεθεί σε μια ποικιλία περιβαλλοντικών θώκων συμπεριλαμβανομένων των ελιών, που είναι φορείς χρήσιμων προβιοτικών μικροοργανισμών ικανών να βελτιώνουν τη μικροβιακή ανισορροπία στο γαστρεντερικό σύστημα. Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια μελέτης του μικροβιακού φορτίου κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της επιτραπέζιας ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν διαδοχικές αραιώσεις στα 6 δείγματα ελιών, εμβολιασμός σε καινούρια τρυβλία, ανακαλλιέργειες αποικιών, δημιουργία υγρών καλλιεργειών, αποθέματα γλυκερόλης και δημιουργία στερεών καλλιεργειών. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε πείραμα ανάπτυξης λακτοβακίλλων με και χωρίς χλωριούχο νάτριο ( NaCl 5 % w/v) σε MRS Broth και τέλος έγινε απομόνωση DNA με τη μέθοδο CTAB. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, καταμετρήσαμε αποικίες με και χωρίς αραίωση, πραγματοποιήσαμε παρατηρήσεις σχετικές με τις αποικίες και εξετάσαμε την ανάπτυξη των λακτοβακίλλων με και χωρίς χλωριούχο νάτριο.Τα βακτήρια δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν επαρκώς στο χλωριούχο νάτριο και η απορρόφησή τους συνεχώς μειωνόταν οπότε μετά τις 22 ώρες σίγουρα τα βακτήρια πέθαναν. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα βακτήρια βρίσκονταν σε ένα τεχνητό περιβάλλον αλατιού και όχι φυσικά στις ελιές που όπως γνωρίζουμε είναι το ενδιαίτημά τους. Συμπερασματικά, θα θέλαμε να αναφέρουμε πως σε μελλοντικό πείραμα θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τους γαλακτοβάκιλλους σε διαφορετικές θερμοκρασίες ώστε να δούμε πως αναπτύσσονται και τι απορροφήσεις έχουν. Επίσης θα μπορούσαμε μέσα από την PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης) να ταυτοποιήσουμε τους λακτοβάκιλλους στοχεύοντας στην περιοχή 16s και έτσι να είμαστε σε θέση να γνωρίσουμε σε ποιο γένος και είδος ανήκουν μετά από την αλληλούχιση DNA.el
dc.format.extent55el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜελέτη του μικροβιακού φορτίου κατά τη διάρκεια ωρίμανσης της επιτραπέζιας ελιάςel
dc.title.alternativeStudy of the microbial charge during the table olive maturationel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe first evidence of olive cultivation occurred in Crete during the Neolithic period (6-3 thousand BC). Olive cultivation comprises approximately 11.5 million hectares of olive trees, 58 countries from the 5 continents, and products derived from this activity, namely olive oil and table olives, are consumed in 179 countries.In the world, olive cultivation employs more than 35 million people, representing about 1.20% of the working population. 84% of table olives are consumed in producing countries.Olive fruit (Olea europaea ssp. europaea) is one of the most valuable fruits because of its ecological, economic and cultural importance.There are more than 900 million olive trees worldwide: the Mediterranean basin remains dominant with 95% of world production.Lactic acid bacteria (LAB) represent a significant group of probiotic bacteria including Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp., the most commonly used probiotics other than yeasts. LABs isolated from vegetables have the ability to survive under extreme environmental conditions such as acids, fluctuations in natural and nutritional conditions, and a high concentration of undigested nutrients.This postgraduate thesis attempted to study the microbial charge during the maturation of the table olive. Specifically, dilutions were performed sequentially on the 6 olive samples, inoculated into new plates, colonies cultured, we created fluid and solid culture and glycerol stocks. In addition, a lactobacillus growth experiment with and without sodium chloride (5% w / v NaCl) was performed and finally DNA was isolated by the CTAB method. As far as results are concerned, we counted colonies with and without dilution, made colony observations, and examined the development of lactobacilli with and without sodium chloride. The bacteria were not able to grow sufficiently in sodium chloride and their absorption is constantly decreasing, so after 22 hours the bacteria must have died.This may happened because the bacteria were in an artificial salt environment and not naturally in the olives that we know they are their habitat. In conclusion, we would like to mention that in a future experiment we could place the lactobacilli at different temperatures to see how they develop and what their absorbances are. We would also be able to identify the lactobacilli by targeting the 16s region through PCR (polymerase chain reaction) and get to know in which genus and species they belong to after DNA sequencing.el
dc.corporate.nameΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Βιολογίαςel
dc.contributor.masterΒιοοικονομίαel
dc.subject.keywordΛακτοβάκιλλοιel
dc.subject.keywordΕπιτραπέζια ελιάel
dc.subject.keywordΖύμωσηel
dc.subject.keywordΩρίμανσηel
dc.subject.keywordLAB βακτήριαel
dc.date.defense2020-08-04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»