Show simple item record

dc.contributor.advisorΠολέμης, Διονύσιος
dc.contributor.authorΜπίλος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2020-04-09T10:46:10Z
dc.date.available2020-04-09T10:46:10Z
dc.date.issued2020-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12676
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/99
dc.description.abstractΟ ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η πολυπλοκότητα που τον διακρίνει αλλά και οι απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν καθιστούν απαραίτητη τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων που βοηθούν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ακόμη, η ανάγκη για άντληση μεγάλων ποσών κεφαλαίου με διάφορους τρόπους χρηματοδότησης δημιουργεί ένα περιβάλλον ανταγωνισμού γύρω από τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, όπου ο καλύτερος παίκτης είναι εκείνος που κλείνει και τις καλύτερες συμφωνίες. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει και να αναδείξει όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, με έμφαση σε εκείνες που είτε δεν υπήρχαν στο παρελθόν, είτε υπήρχαν αλλά η χρήση τους έγινε εντονότερη τα τελευταία χρόνια. Για την ακρίβεια θα αναφέρουμε και θα αναλύσουμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για έγκριση ή απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ θα ακολουθήσει και σύγκριση μεταξύ τους. Ακόμη, θα μελετήσουμε τους σημαντικότερους τρόπους αντιστάθμισης κινδύνων, τους οποίους αντιμετωπίζει καθημερινά μια ναυτιλιακή επιχείρηση χρησιμοποιώντας κυρίως παράγωγα προϊόντα και πως αυτό μπορεί επηρεάσει τις οικονομικές και ναυτιλιακές της επιδόσεις. Τέλος, θα αναλύσουμε όλους τους τρόπους χρηματοδότησης για μια ναυτιλιακή εταιρία καθώς και το ποιοι από αυτούς χρησιμοποιούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια και για ποιον λόγο, ενώ θα γίνει μια σύγκριση σε σχέση με το πως λειτουργούσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα πριν την κρίση του 2008, και πως επηρέασε αυτή η αναταραχή τις αποφάσεις των πλοιοκτητών για τον τρόπο άντλησης κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στις καινούριες κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν κυρίως την τραπεζική χρηματοδότηση, και πως αυτές έχουν επηρεάσει τις σχέσεις των εταιριών με την επί χρόνια βασικότερη πηγή χρηματοδότησής τους που είναι οι τράπεζες.el
dc.format.extent169el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣύγχρονες τάσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης στη ναυτιλίαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENShipping industry is one of the most important parts of global economy, while its complexity and unpredictable conditions makes necessary the use of investment valuation methods that assist in investment decision making. In addition, the need to raise large amounts of capital through various forms of financing creates an environment of competition around maritime finance, where the best player is the one who makes the best deals. The purpose of this paper is to study and highlight all the methods used to evaluate and make investment decisions, focusing on those that did not exist in the past, or those existed but its use have become more intense in recent years. To be more specific, we mention and analyze the techniques used by companies to approve or reject an investment plan, followed by a comparison between them. What is more, we study the most important ways of hedging the risks that a shipping company faces every day by using derivative products and how this can affect its financial and shipping performance. Finally, we analyze all the ways of finance for a shipping company and which ones have been used the most in recent years and why, while a comparison between how the financial system operated before the 2008 crisis and how is acting now is made, as well as how this situation affected shipowners' decisions on raising capital. In particular, we mention the new guidelines that banks issued, and how these have affected the relationship between shipping companies and banks, which have been the main source of shipping funding for many years now.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΕπενδυτικές αποφάσειςel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.date.defense2020-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»