Show simple item record

dc.contributor.advisorDaniil, Georgios
dc.contributor.advisorΔανιήλ, Γεώργιος
dc.contributor.authorNikitopoulou, Theodosia
dc.contributor.authorΝικητοπούλου, Θεοδοσία
dc.date.accessioned2019-12-10T12:21:31Z
dc.date.available2019-12-10T12:21:31Z
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12532
dc.description.abstractH εργασία αυτή έχει στόχο να μελετήσει την ασφάλιση στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών παραδοσιακά αποτελεί ίσως τον πιο ανταγωνιστικό κλάδο του εμπορίου και των μεταφορών. Από την φύση του ως κλάδος, ιστορικά πάντα δεχόταν την μικρότερη κυβερνητική παρέμβαση σε επίπεδο ρυθμίσεων και ελέγχου και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλέγματος ενώσεων, φορέων και ενεργούντων υποκειμένων τα οποία αλληλεπιδρώντας συνιστούσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου. Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία κεφάλαια: στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μία σύντομη επισκόπηση του κλάδου του θαλάσσιου εμπορίου και των μεταφορών, στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι σημαντικότερες έννοιες της θαλάσσιας ασφάλισης προκειμένου να είναι κατανοητή η ανάπτυξη που θα γίνει στην πορεία γύρω από το θέμα, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι φορείς εκείνοι οι οποίοι εθνικά αλλά και διεθνώς εμπλέκονται στο επιστητό της ναυτασφάλισης. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία. Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική επισκόπηση η οποία έγινε για την ανάπτυξη του θέματος, τόσο στην σύγχρονη εποχή αλλά και παλαιότερα, στο χώρο των θαλάσσιων ασφαλίσεων δραστηριοποιούνται ένα πλήθος από φορείς οι οποίοι αλληλεπιδρούν ακόμα και συγχωνεύονται μεταξύ τους, ενώ το θεσμικό τοπίο το συμπληρώνουν οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς. Ειδικότερα δε για την περίπτωση της βρετανικής αυτοκρατορίας, συναντάται κάτι το οποίο δεν είναι τετριμμένο για την ελληνική περίπτωση, δηλαδή το ότι το θεσμικό πλαίσιο παράγεται κυρίως στην ιδιωτική σφαίρα και υπάγεται ως επίσημο δίκαιο με την υιοθέτηση του από τα αρμόδια κρατικά όργανα.el
dc.format.extent81el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΕνώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ναυτασφαλίσεων (δομή, δραστηριότητα και σημασία τους για τις ναυτασφαλίσεις)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThis work aims to study insurance in maritime transport. The shipping industry is traditionally perhaps the most competitive trade and transport sector. By its nature as a branch, it historically always accepted the smallest government intervention at the level of regulation and control, and as a result a wider network of associations, operators and acting subjects was developed, interacting with the regulatory framework of the industry. This work consists of three chapters: the first chapter gives a brief overview of the maritime trade and transport sector, the second chapter develops the most important concepts of maritime insurance in order to understand the development that will take place around the issue, in the third chapter are developed institutions who nationally and internationally are involved in the science of the insurance. Finally, the conclusions and bibliography follow. It is clear from the bibliographic overview that has been made about the subject that both now and in the past, the field of maritime insurance is the activity of a number of factors who interact and even merge with each other, while the institutional landscape is complemented by the responsible public bodies. In particular, in the case of the British Empire, something that is not trivial for the Greek case, namely that the institutional framework is mainly produced in the private sphere and is classified as official law by its adoption by the competent state institutions.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΑσφάλισηel
dc.subject.keywordΘαλάσσιο εμπόριοel
dc.subject.keywordΝαυτική ασφάλισηel
dc.date.defense2019-12-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»