Show simple item record

Διερεύνηση συμπεριφοράς δημοσίων εσόδων σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χωρών της Ε.Ε.

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΦουρνάρη, Βιργινία - Αναστασία
dc.date.accessioned2019-10-09T10:58:08Z
dc.date.available2019-10-09T10:58:08Z
dc.date.issued2019-06-03
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12204
dc.description.abstractΗ μελέτη εντάσσεται στην κατηγορία των ερευνών, οι οποίες σχετικά πρόσφατα απασχολούν μεγάλο εύρος ερευνητών. Στο εύρος αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το πλαίσιο οικονομικής πολιτικής πολιτικών κομμάτων ώστε ως κυβερνήσεις να διαχειρίζονται την μετατροπή των εγχώριων πόρων σε δημόσια έσοδα, να εκτιμούν την ελαστικότητα των φόρων ως προς τις μεταβολές του ΑΕΠ και ακόμη να αντιμετωπίζονται τα δημόσια έσοδα ως ο πολιτικός μηχανισμός που αναπτύσσεται σε ένα κράτος αλλά και να εντάσσονται σε αυτό μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος. Με τη χρήση των βάσεων δεδομένων, ως προς το σύνολο και τις κατηγορίες δημοσίων εσόδων του ΟΟΣΑ, ερευνήσαμε οκτώ κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σχετική βιβλιογραφία σε συνδυασμό με τα δεδομένα, τις εξελίξεις στην Ε.Ε. μετά την οικονομική κρίση του 2010 και την επιβολή της δημοσιονομικής πειθαρχίας διαφορετικής έντασης (δια «μνημονίου» έναντι «χωρίς μνημόνιο») στις δύο ομάδες χωρών, οδήγησαν στην διαπίστωση ότι η είσπραξη των δημοσίων εσόδων δεν υπαγορεύεται από αυστηρή πρόβλεψη, καθώς στις χώρες των δύο ομάδων προέκυψε ότι τα έσοδα από φόρους κάθε κράτους κυμαίνονται στο ευρύ φάσμα κάτω των ορίων πρόβλεψης, στις τιμές πρόβλεψης και άνω των τιμών πρόβλεψης. Στην έρευνα για την εκτίμηση της σχέσης επιπέδων φορολογίας και μεταβολής του ΑΕΠ χρησιμοποιήσαμε το μοντέλο ARIMA, υιοθετώντας την υπόθεση ότι για τα κράτη μέλη που επιλέξαμε τα φορολογικά έσοδα συνδέονται περισσότερο από κάθε άλλη μορφή δημοσίων εσόδων με την οικονομική ανάπτυξη.el
dc.format.extent152el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΔιερεύνηση συμπεριφοράς δημοσίων εσόδων σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν χωρών της Ε.Ε.el
dc.title.alternativeEmpirical investigation of the relationship between public revenues and Gross Domestic Product for several european countriesel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe study is part of a special research category, which relatively involves a wide range of researchers and governments which manage the conversion of domestic resources into public revenues, assess the elasticity of taxes as it relatively changes in the government GDP and even treats public revenues as the political mechanism was developed by a state and also incorporate the reforms of the tax system. By using the databases, we have investigated eight Member States of the European Union in terms of the OECD categorization of public revenue. The relative literature in conjunction with data, developments in the EU after the financial crisis of 2010 and the imposition of the various and intensive budget discipline (by "memorandum" versus "no memorandum") in the two groups of countries, led to the conclusion that the collection of public revenue is not dictated by a strict provision since in the two – group countries, it has emerged that the income from taxes happens either systematically by receiving lower values of forecasting predictions or forecast values or above forecasting. For the assessment of the relationship between levels of taxation and GDP change, we used the ARIMA model, assuming that the sampling Member States tax revenues are more related, from any other form of government revenues, to economic growth.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΦόροιel
dc.subject.keywordΦορολογίαel
dc.subject.keywordΕυρωπαϊκή Ένωσηel
dc.subject.keywordΜνημόνιαel
dc.subject.keywordΟικονομίαel
dc.subject.keywordΚρίσηel
dc.subject.keywordARIMAel
dc.subject.keywordTaxesel
dc.subject.keywordTaxationel
dc.subject.keywordEuropean Unionel
dc.subject.keywordMemorandumel
dc.subject.keywordEconomyel
dc.subject.keywordCrisisel
dc.date.defense2019-06-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»