Show simple item record

Θνησιμότητα στην Ευρώπη το 2015: η επίδραση της αισιοδοξίας

dc.contributor.advisorΒερροπούλου, Γεωργία
dc.contributor.authorΣτρατάκης, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned2019-06-18T13:09:44Z
dc.date.available2019-06-18T13:09:44Z
dc.date.issued2019-06
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12027
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη θνησιμότητα του πληθυσμού. Μία σημαντική παράμετρος στη μελέτη μας είναι η επίδραση της αισιοδοξίας και της θετικής στάσης ζωής. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της θνησιμότητας με όλες τις προεκτάσεις της, δηλαδή παρατίθενται οι κύριες αιτίες θανάτου, οι παράγοντες κινδύνου, ενώ, παράλληλα, αναλύεται η έννοια της αισιοδοξίας και οι τρόποι μέτρησής της. Στα επόμενα κεφάλαια, γίνεται χρήση στοιχείων από την έρευνα SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) προκειμένου να διεξαχθεί η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μεταβλητές που υπάρχουν στη βάση (dataset) και γίνεται μία πρώτη προσέγγιση περιγραφικής ανάλυσής των κυριότερων εξ’ αυτών. Εν συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η διδιάστατη ανάλυση μέσω μεθόδων περιγραφικής στατιστικής, όπου γίνεται χρήση γραφημάτων, πινάκων συχνοτήτων, ελέγχων ανεξαρτησίας και μέτρων συνάφειας. Έπειτα, στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης, μέσω των οποίων μελετάται η επίδραση δημογραφικών μεταβλητών, υγείας, νοσηρότητας και αισιοδοξίας στη θνησιμότητα. Εν κατακλείδι, στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν μέσω της ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων. Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθεί ότι επιβεβαιώθηκε η επίδραση δημογραφικών παραγόντων, όπως του φύλου, της ηλικίας, της χώρας διαμονής κ.ο.κ. και παραγόντων που σχετίζονται με την υγεία και τη νοσηρότητα. Παράλληλα, από τα παρασυνελευόμενα της έρευνας, ιδιαίτερη αξία έχει η διαπίστωση πως η αισιοδοξία, η ευτυχία και η ικανοποίηση από τη ζωή διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση της πιθανότητας θανάτου.el
dc.format.extent140el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΘνησιμότητα στην Ευρώπη το 2015: η επίδραση της αισιοδοξίαςel
dc.title.alternativeMortality in Europe in 2015: the effects of optimistic attitudeel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis thesis aims to investigate factors related to mortality; a crucial point to assess is the impact of optimism and positive attitude. In the 1st chapter, the definition of mortality is provided and further analyzed through listing the main causes of death and the relevant risk factors. At the same time, the concept of optimism and ways to measure it are presented. In the next chapters, data from the 5th and the 6th wave of the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe is used in order to perform statistical analysis. More specifically, in the 2nd chapter, descriptive analysis of the most important variables included in the database is carried out as a first approach. Subsequently, in the 3rd chapter the findings of bivariate analysis, performed through use of descriptive statistical methods, are presented. In particular, graphs, frequency tables, test of independence and contingency measures are used. Furthermore, in the 4th chapter logistic regression models are developed in order to investigate the effect of sociodemographic variables, behavioral risk factors, morbidity and optimism on mortality. To conclude, in the 5th chapter the main conclusions extracted through data analysis are summarized. In fact, it is worth noting that the effect of demographic factors such as gender, age, country of residence and factors regarding morbidity has been confirmed. To sum up, it should be emphasized that optimism, happiness and life satisfaction play a pivotal role in reducing the probability of dying.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΘνησιμότηταel
dc.subject.keywordΑισιοδοξίαel
dc.subject.keywordΈρευνα SHAREel
dc.date.defense2019-06-13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»