Show simple item record

dc.contributor.advisorΒλάχος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜιχαλακόπουλος, Μιχαήλ
dc.date.accessioned2018-09-24T06:28:33Z
dc.date.available2018-09-24T06:28:33Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11403
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή πραγματεύεται τον ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code) , ο οποίος υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002 με την Απόφαση 2 της Διάσκεψης των συμβαλλόμενων, στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS 74 ), Κρατών. Επίσης, όπως ορίζει τους τρόπους εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις με σκοπό την αποφυγή τρομοκρατικών απειλών και λοιπών εγκληματικών ενεργειών. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, παρουσιάζεται ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας, θέλοντας να επισημάνω την συμμετοχή του στην διαμόρφωση της SOLAS και πιο εξειδικευμένα στον ISPS. Έπειτα, γίνεται μία ανάλυση της δομής του IMO , όπως και των βασικότερων δραστηριοτήτων του. Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της σύμβασης SOLAS 74, που κατά το δοκούν θεωρείται ως η πιο σημαντική και ευρεία διεθνής σύμβαση στον τομέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Κύριος σκοπός της Σύμβασης είναι να θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των πλοίων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά τους, προσαρμόζοντας αυτές τις προδιαγραφές στις εκάστοτε τεχνικές γνώσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Η Σύμβαση ορίζει τις προδιαγραφές διαφόρων τύπων πλοίων, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία βεβαιώνουν ότι ένα πλοίο τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Το 3ο κεφάλαιο , επεξεργάζεται κυρίως τις υποχρεώσεις που ορίζει ο ISPS Code στις ναυτιλιακές εταιρίες(πλοία), στα λιμάνια όπως και στα συμβαλλόμενα κράτη μέλη. Γίνεται εκτενέστατη αναφορά στο τι χρειάζεται να κάνουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να είναι σύμφωνα με τον κώδικα. Τέλος, βλέπουμε εμπράκτως την εφαρμογή του ISPS Code σε διεθνής οργανισμούς και συμπράξεις και πως μπορεί ο ISPS Code θα αποτυπωθεί χρηματικώς στα μάτια του εκάστοτε χρήστη(container).el
dc.format.extent143el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΤελευταίες θεσμικές εξελίξεις επί του ISPS Code και διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου. Αναμενόμενες συνέπειες στην εμπορική ναυτιλίαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThis essay deals with the International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code),which was created on 12 December 2002 by the IMO, among the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS 74). It also, sets out how to apply security measures to ships and port facilities in order to avoid terrorist threats and other criminal activities. In the first chapter, the International Maritime Organization(IMO) is presented, as I want to highlight its involvement in the shaping of SOLAS and more specifically to the ISPS. Moreover, an analysis of the structure of the IMO, as well as its main activities, is made. In the next chapter, an analysis of the SOLAS 74 Convention, which is considered to be the most important international convention in the field of maritime safety, is being analyzed. The main purpose of the Convention is to lay down the minimum standards for the construction, equipment and operation of ships in order to ensure their safety by adapting these specifications to technical knowledge and technological developments. The Convention defines the specifications of different types of vessels, as well as the issue of certificates certifying that a ship complies with the necessary standards. The chapter 3 mainly deals with the ISPS Code's obligations on shipping companies (vessels), ports and Contracting States. An extensive reference is made to what all parties have to do to comply with the code. Finally, we can observe the implementation of the ISPS Code in international organizations and partnerships and how the ISPS Code can be economically imprinted through the eyes of each user.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordISPS (International Ship & Port Facility Security Code)el
dc.subject.keywordSOLASel
dc.subject.keywordΑσφάλεια στην ναυτιλίαel
dc.subject.keywordΔιεθνής ναυτιλίαel
dc.date.defense2018-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»