Show simple item record

Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού – Περίπτωση μελέτης: σύγκριση ιδιωτικού και δημοσίου νοσοκομείου

dc.contributor.advisorΧατζηδήμα, Σταματίνα
dc.contributor.authorΚυριακοπούλου, Αγγελική
dc.date.accessioned2018-07-04T07:45:18Z
dc.date.available2018-07-04T07:45:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11298
dc.description.abstractΣκοπός. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ερευνηθεί ο βαθμός επίδρασης μίας σειράς παραγόντων στην εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών που εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Μεθοδολογία Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μία ποσοτική έρευνα με τη χρήση του ερευνητικού εργαλείου Job Satisfaction Survey (JSS). Το δείγμα είναι 50 νοσηλευτές που εργάζονται στο δημόσιο νοσοκομείο και 50 νοσηλευτές που εργάζονται στο ιδιωτικό νοσοκομείο αντίστοιχα. Ευρήματα Συγκεντρωτικά, λοιπόν, η δυσαρέσκεια των εργαζομένων φαίνεται στους περισσότερους τομείς που μετρά το JSS: μισθό, δυνατότητα προαγωγής, εποπτεία, πρόσθετες παροχές, αμοιβή με βάση την απόδοση, συνθήκες λειτουργίας, σχέση με συνεργάτες, φύση εργασίας και επικοινωνία, με εξαίρεση το μισθολογικό κομμάτι που ικανοποιεί τους ερωτηθέντες του δημόσιου νοσοκομείου. Το ιδιωτικό νοσοκομείο υπερτερεί σχετικά, όσον αφορά στα θέματα της επικοινωνίας, ελαφρώς των προαγωγών και λίγο περισσότερο στην ικανοποίηση της εποπτείας. Και στα δύο νοσοκομεία η γραφειοκρατία και οι διαπληκτισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι φανερές, όπως επίσης και το αίσθημα της αγάπης για τη δουλειά των εργαζομένων, καθώς αντιλαμβάνονται όλοι τους πόσο σημαντικό λειτούργημα είναι. Γνησιότητα Η συγκεκριμένη έρευνα είναι από τις ελάχιστες έρευνες που εμβαθύνουν σε ένα σύνολο παραγόντων που επιδρούν στην εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών οι οποίοι εργάζονται στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η μελέτη μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και πολύτιμο δείκτη για το σχεδιασμό μιας σειράς από πολιτικές από τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με στόχο την αύξηση της εργασιακές ικανοποίησης των νοσηλευτών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.el
dc.format.extent154el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΠαράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού – Περίπτωση μελέτης: σύγκριση ιδιωτικού και δημοσίου νοσοκομείουel
dc.title.alternativeFactors affecting employee satisfaction among the nursing staff – Case study: a comparison between a private and a public hospitalel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENPurpose The purpose of this study is to search up to which extent a series of factors can affect the medical workers’ job satisfaction either in the public or in the private sector. Methodology In the present project a quantitative research has been carried out with the use of a research tool – Job Satisfaction Survey (JSS). The quota sample is 50 nurses working in a public hospital and 50 nurses working in a private hospital relatively. Findings All in all, the disatisfaction of the medical workers is apparent mostly in sectors where the JSS is important; wages, promotion prospects, administrative supervision, extra benefits, financial reward based on efficiency, functional conditions, relationship with other colleagues the nature of work and communication with an exception of the medical workers of a public hospital who are content with their salary. The private hospital outweighs the public one regarding communication, slighty promotions and a bit more supervision satisfaction. In both hospitals bureaucracy and conflicts in interpersonal relations are obvious as well as the people’s love for their work since they all realise the importance of their vocation which is public service. Authenticity The specific survey is one of those which go deep into a whole of factors which affect the medical workers’ job satisfaction who work in both the public and the private sector. This study can be a useful and important approach for the Human Resource Management so as to design a series of policies aiming at the medical workers’ job satisafaction in both the public and the private sector.  el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΕργασιακή ικανοποίησηel
dc.subject.keywordΝοσηλευτέςel
dc.subject.keywordΔημόσια νοσοκομείαel
dc.subject.keywordΙδιωτικά νοσοκομείαel
dc.subject.keywordΑποδοτικότηταel
dc.subject.keywordΠαρακίνησηel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική εξουθένωσηel
dc.date.defense2018-06-25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»