Show simple item record

dc.contributor.advisorΤζαννάτος, Ερνέστος
dc.contributor.authorΠρασσά, Καλλιόπη
dc.date.accessioned2018-01-22T12:07:45Z
dc.date.available2018-01-22T12:07:45Z
dc.date.issued2017-09
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10726
dc.description.abstractΗ ραγδαία κλιματική αλλαγή οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη θέσπισης κανονισμών για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η κρισιμότητα και το μέγεθος της παγκόσμιας βιομηχανίας των θαλάσσιων μεταφορών, οι συνεπαγόμενες αέριες εκπομπές και η αυξανόμενη επιβάρυνση του περιβάλλοντος οδήγησε τον ΙΜΟ στην ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και του Λειτουργικού Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΕΟΙ). Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η ανάλυση του δείκτη EEOI, καθώς επίσης η επεξεργασία και σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφορετικών τύπων πλοίων τα οποία προέκυψαν από μελέτη περίπτωσης σε ναυτιλιακή εταιρία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα ο υπολογισμός του δείκτη ΕΕΟΙ έγινε σε ένα δείγμα 42 δεξαμενοπλοίων κατά το χρονικό διάστημα 01/07/2016-30/06/2017 για τα οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες όπως: η συνολική ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου, η συνολική απόσταση που διανύθηκε, οι καταναλώσεις αλλά και ο τύπος του καυσίμου ανά ταξίδι για κάθε πλοίο μεμονωμένα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, τα πλοία μεταφοράς πετρελαίου με μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα συμπεριφέρονται ως επί το πλείστον πιο αποδοτικά ενεργειακά σε σχέση με τα μικρότερα σε μέγεθος πλοία. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι εμφανίστηκαν μεγάλες διακυμάνσεις ακόμα και μεταξύ παρόμοιου μεγέθους πλοίων και υπολογίστηκε ότι το μέγεθος και ο τύπος του πλοίου συσχετίζεται μόνο κατά 40.65% (R2) με τον δείκτη ΕΕΟΙ. Επομένως, οι διακυμάνσεις που εμφανίστηκαν οφείλονται σε λειτουργικούς παράγοντες, όπως η ταχύτητα του πλοίου, οι καιρικές συνθήκες, η κατάσταση πλεύσης του πλοίου, η καθαρότητα της γάστρας και της έλικας, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο ο καθένας επηρεάζουν την κατανάλωση του καυσίμου και θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στην εξίσωση υπολογισμού του δείκτη.el
dc.format.extent72el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕφαρμογή του λειτουργικού δείκτη ενεργειακής απόδοσης σε πλοία μεταφοράς πετρελαίουel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe rapid climate change has led to the urgent need of implementing regulations so as to limit greenhouse gases emissions. The criticality and magnitude of the global maritime industry, the resulting gaseous emissions and the growing environmental burden have forced the IMO to develop a series of measures, including the Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI). This study calculates and analyzes the EEOI indicator and compares the results of different types of tanker vessels that emerged from a case study in a shipping company. More specifically, the calculation of the EEOI was performed in 42 tankers during the period 01/07/2016 -30/06/2017 by collecting information such as: the total quantity of transferred cargo, the total travelled distance and the type of consumed fuel per trip for each ship individually. Results indicate that tanker vessels with greater capacity are more energy efficient compared to smaller ships. However, it was evident that variation in EEOI occurred between similar size vessels. The correlation between EEOI and vessel's DWT was calculated to be 40.65% (R2). Therefore, variations that have occurred are due to operational/logistic factors such as vessel's speed, weather conditions, hull cleaning and propeller maintenance, which in their own way each influences fuel consumption and should be taken into account in the index computation equation.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΚλιματική αλλαγήel
dc.subject.keywordΠροστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντοςel
dc.subject.keywordΘαλάσσια ρύπανσηel
dc.subject.keywordΘεσμικό πλαίσιοel
dc.subject.keywordΕνεργειακή αποδοτικότηταel
dc.subject.keywordΕκπομπές αερίωνel
dc.subject.keywordΠλοία μεταφοράς πετρελαίουel
dc.subject.keywordInternational Maritime Organizationel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»