Show simple item record

Μέθοδοι προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικτυακή εποχή: ανάλυση μελέτης περίπτωσης

dc.contributor.advisorΦαφαλιού, Ειρήνη
dc.contributor.authorΛεβέντη, Αναστασία
dc.date.accessioned2018-01-18T10:49:53Z
dc.date.available2018-01-18T10:49:53Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10644
dc.description.abstractΤο διαδίκτυο άνοιξε νέους ορίζοντες στην επικοινωνία και συγχρόνως προσέφερε τεράστια οφέλη στην κοινωνία. Η διείσδυση στην καθημερινότητα του ανθρώπου προκάλεσε τεράστια τεχνολογική επανάσταση με αποκορύφωμα την ένταξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις ζωές όλων. Σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να ενσωματώσουν την τεχνολογία στις διαδικασίες τους. Το θέμα που διερευνάται στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι « οι Μέθοδοι προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικτυακή εποχή ». Η έρευνα στοχεύει στο να προσδιορίσει κατά πόσο οι εταιρείες χρησιμοποιούν διαδικτυακά μέσα στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής υποψηφίων, ενώ παράλληλα γίνεται μία σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους πρόσληψης. Τα κρίσιμα στοιχεία που οδήγησαν την έρευνα αφορούν τις σύγχρονες τάσεις στη διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προσέλκυση και επιλογή υποψηφίων και τη σύγκρισή τους με συμβατικές μεθόδους. Η θεωρητική επισκόπηση του θέματος, στο πρώτο μέρος, αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης των παραπάνω όρων σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, αρχικά μελετώνται οι παραδοσιακές μέθοδοι και πολιτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και κατόπιν διερευνάται η διαδικτυακή προσέγγιση με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους που ενέχει. Διαπιστώνεται πως η χρήση διαφόρων διαδικτυακών εργαλείων βοηθά τόσο την επιχείρηση όσο και το δυνητικό εργαζόμενο στην γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία. Το e-recruitingέχει βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρημάτων, στην αύξηση του αριθμού επιλογών αλλά και στη βελτίωση του χρόνου που απαιτείται για μια πρόσληψη. Εκτός από τις πληροφορίες που προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην εμπειρική μελέτη αναλύεται εκτενώς μία ελληνική επιχείρηση εδραιωμένη στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διερευνάται κατά πόσο έχει ενσωματώσει στις διαδικασίες της την ηλεκτρονική προσέγγιση υποψηφίων και κατόπιν επιλογής τους, πόσο έχει επηρεαστεί από την διαδικτυακή εξέλιξη, κατά πόσο αποδέχεται αυτή τη νέα πραγματικότητα και πόσο γρήγορα την έχει ενσωματώσει στις διαδικασίες της. Από τον σχολιασμό των ευρημάτων των συνεντεύξεων που διεξήχθησαν με έμπειρα στελέχη της υπό μελέτη εταιρείας και με τη βοήθεια ημιδομημένου ερωτηματολογίου, προκύπτει ότι η εταιρεία έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που έχει επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη και εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο, κρίνει σκόπιμο να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και παραδοσιακές μεθόδους καθώς φαίνεται πως αποτελούν τη βάση ώστε να εκτελούνται οι νέες.el
dc.format.extent81el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜέθοδοι προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στη διαδικτυακή εποχή: ανάλυση μελέτης περίπτωσηςel
dc.title.alternativeRecruiting methods in digital era: a case study analysisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENInternet has opened new horizons in communication while it has brought tremendous benefits to the society at the same time. Penetration into humans’ daily lives has created a tremendous technological breakthrough culminated in the integration of social media into human life. In this fast-paced environment, it becomes imperative for businesses to adapt to changes and integrate technology into their processes. The subject of the current dissertation is the ‘Recruiting methods in digital era’. The purpose of the essay is to determine whether companies use the internet during their recruitment processes in order to attract and select applicants, while it compares online to traditional recruitment methods. The key elements that led to the survey are the current trends in the recruitment and selection process, the use of social media to attract and select candidates and compare them to conventional methods. The theoretical overview of the first part, is an attempt to understand the aforementioned terms according to the literature available. In particular, at first traditional methods and policies applied by companies are examined and then the Internet approach with the advantages and risks involved is explored. It is observed that the use of various electronic tools helps both the company and the potential employee to collaborate quickly and efficiently. E-recruitment facilitates savings, increases the number of choices, and improves the time required for recruitment processes. Apart from the information obtained from the literature review, the empirical study analyzed a Greek firm established in the field of advisory services. It has been considered whether it has incorporated an electronic approach into its procedures, how much has been influenced by the evolution of the internet, whether it has accepted this new reality and how quickly it has integrated it into its processes. From the results of surveys conducted by experienced consultants of the studied company with the use of a semi-structure questionnaire, it is concluded that the company adapted to the new environment created by the technological developments and exploits its benefits. However it considers traditional methods at the same time, due to the fact that constitute the basis for the new one.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΣτρατολόγησηel
dc.subject.keywordΜέσα κοινωνικής δικτύωσηςel
dc.subject.keywordΨηφιακά εργαλείαel
dc.subject.keywordΑνθρώπινο δυναμικόel
dc.subject.keywordRecruitmentel
dc.subject.keywordSocial mediael
dc.subject.keywordDigital toolsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»