Show simple item record

Επιχειρηματικές ευκαιρίες και μορφές άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

dc.contributor.advisorΦαφαλιού, Ειρήνη
dc.contributor.authorΚοτσίνη, Ήβη
dc.date.accessioned2018-01-15T12:20:26Z
dc.date.available2018-01-15T12:20:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10541
dc.description.abstractΗ κοινωνική οικονομία αναφέρεται ως ο τρίτος τομέας της οικονομίας. Αποτελεί έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος ωστόσο ξεχωρίζει κυρίως λόγω των κοινωνικών του στόχων, όπως η ενσωμάτωση ατόμων από ευπαθείς ομάδες στην εργασία και η ανάπτυξη των μελών των κοινοτήτων και των κοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η δημιουργία επιχειρήσεων με επιχειρηματική και εμπορική διάσταση στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού συμφέροντος, με έμφαση στην καινοτομία αλλά και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων επανεπενδύονται στον οργανισμό, με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής αξίας. Η συγκεκριμένη μελέτη προσπάθησε να αναδείξει ποιες είναι οι μορφές άντλησης κεφαλαίων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις ρευστές και αντίξοες οικονομικές συνθήκες του σήμερα. Παράλληλος στόχος ήταν να διερευνηθεί εάν οι προαναφερθείσες πηγές χρηματοδότησης που εντοπίστηκαν αξιοποιούνται ικανοποιητικά από αυτό το είδος των επιχειρήσεων και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκε ανάλυση μίας μελέτης περίπτωσης επιτυχημένης πρακτικής δημιουργίας και ανάπτυξης μίας κοινωνικής επιχείρησης. Για εις βάθος ανάλυση του θέματος και των παραμέτρων του διενεργήθηκε εμπειρική έρευνα που διήρκεσε τρεις μήνες, σε δείγμα επιχειρήσεων που λειτουργούν κερδοφόρα σε αυτές τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες προκειμένου να μελετηθεί η χρήση των μορφών άντλησης κεφαλαίων που έχουν αξιοποιηθεί από τις κοινωνικές επιχειρήσεις στις ρευστές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κρίσης για την υλοποίηση και την ανάπτυξη των δράσεών τους.Οι τάσεις που διαφαίνονται από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας είναι η μειωμένη δυνατότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις, η μη σημαντική αριθμητικά δημιουργία θέσεων εργασίας για ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων από ευπαθείς ομάδες, η άντληση κεφαλαίων κατά κύριο λόγω από ίδια κεφάλαια και χρηματοδότηση από ιδιωτικούς οργανισμούς (όχι όμως τραπεζικά ιδρύματα) για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η βιωσιμότητα των εγχειρημάτων και η έως τώρα λειτουργία τους από την επιχειρηματική δράση στην ελεύθερη αγορά και η έλλειψη στην πράξη χρηματοδοτικών εργαλείων για τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας κατά αναντιστοιχία με την ευρωπαϊκή πολιτική και το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο.el
dc.format.extent149el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΕπιχειρηματικές ευκαιρίες και μορφές άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότηταςel
dc.title.alternativeBusiness opportunities and forms of funding for social entrepreneurshipel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENSocial entrepreneurship is referred to as the third sector of the economy. It signifies the area between private and public domain, which mainly stands out for social purposes such us the integration at work for people with disabilities and the prosperity of the members of the communities and the society in general. Social entrepreneurship is developing in this context. A very specific characteristic of social entrepreneurship is the creation and functioning of businesses with entrepreneurial and commercial value, introducing innovative techniques and creating social value. The aim of this research was to highlight the forms of funding that social enterprises can benefit from in the volatile economic conditions of the Greek environment. The amount of use of these forms of funding from the social enterprises was examined at the same time, to investigate if they are beneficial to the development of the social economy sector. A successful social enterprise in Athens is studied about the way it is funded and functioning, in order to achieve the goals of this research. In addition to that, a research was held during three months, concerning the methods of funding the selected social enterprises have used to commence their business activities in the economic recession. The research discovered that in according to the enterprises of the sample the social enterprises don’t have much ability for investments and the number of jobs created for marginalized people is not significant. Most of the enterprises use their own means of funding and private organizations (but not from the banks) for the beginning of the entrepreneurial process, and their revenues come mostly from their transactions with the open market. It is pointed out that although in theory there are a lot of different forms of funding, public and European, they are not being put into practice as announced by the authorities.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΚοινωνική επιχειρηματικότηταel
dc.subject.keywordΕπιχειρήσειςel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.subject.keywordΧρηματοδοτικά εργαλείαel
dc.subject.keywordSocial entrepreneurshipel
dc.subject.keywordFundingel
dc.subject.keywordSocial enterprisesel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»