Show simple item record

dc.contributor.advisorΛαμπρινουδάκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΠαυλόπουλος, Δημήτριος
dc.date.accessioned2018-01-15T08:09:17Z
dc.date.available2018-01-15T08:09:17Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10520
dc.description.abstractΗ τεχνολογική επανάσταση, που έχει συντελεστεί στον τομέα της πληροφορικής, έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών παράγεται καθημερινά από πλήθος πηγών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, τις έξυπνες συσκευές, τους φορητούς και σταθερούς υπολογιστές, τους διάφορους αισθητήρες, τις επιστημονικές συσκευές, τους δορυφόρους, τις κάμερες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, ο όρος «Big Data» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα μεγάλα σε όγκο ποικιλόμορφα δεδομένα που παράγονται, συνήθως σε υψηλούς ρυθμούς, από διαφορετικές και μεταξύ τους ανεξάρτητες πηγές. Μάλιστα, τα δεδομένα αυτά θεωρούνται υψηλής αξίας, καθώς από την ανάλυσή τους με τα «Big Data Analytics» εξάγεται πολύτιμη γνώση, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορους τομείς της σύγχρονης ζωής, όπως το εμπόριο, την επιστήμη, την υγεία, την έρευνα, τον επιχειρηματικό τομέα και την εσωτερική ασφάλεια. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα «Big Data» να χρησιμοποιούνται ευρέως στην διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ως εκ τούτου, προκύπτει η ανάγκη της διαχείρισης και της επεξεργασίας του ποικιλόμορφου αυτού όγκου δεδομένων μέσω της συλλογής, της αποθήκευσης, του διαμοιρασμού, της ανάλυσης και της ερμηνείας τους. Εντούτοις, παρά τα οφέλη, στο ιδιαίτερο αυτό περιβάλλον των «Big Data» υποβόσκουν και κίνδυνοι για την ιδιωτική ζωή των πολιτών και τα προσωπικά τους δεδομένα. Σκοπός λοιπόν της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι, αφενός η διερεύνηση των ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας στα συστήματα «Big Data» και αφετέρου η μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της «Ιδιωτικότητας» (Privacy) στο περιβάλλον αυτό. Συγκεκριμένα, αναλύεται κατ’ αρχάς η έννοια των «Big Data» και στην συνέχεια εξετάζονται τα ζητήματα ασφαλείας, τόσο της υποδομής και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε αυτή, όσο και της διαδικασίας που ακολουθείται για την επεξεργασία των δεδομένων. Έπειτα, αφού πρώτα οριστεί η έννοια της «Ιδιωτικότητας» και παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία που την διέπει, διερευνώνται τα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της στο περιβάλλον αυτό. Τέλος, εξετάζεται το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών από την εφαρμογή της «Ανοιχτής Διακυβέρνησης» (Open Government) στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Συνεπώς, η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συνεισφέρει στην σφαιρική μελέτη των ζητημάτων που σχετίζονται, τόσο με την «Ασφάλεια» των «Big Data», όσο και με την προστασία της «Ιδιωτικότητας» στο περιβάλλον αυτό. Μάλιστα, στις μελλοντικές προεκτάσεις της είναι, αφενός η σε βάθος εξέταση των διαφορετικών υφιστάμενων λύσεων που έχουν προταθεί για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, έτσι ώστε αυτές να καταστούν αποτελεσματικές στην προσπάθειά τους να τα αντιμετωπίσουν, και αφετέρου στην εύρεση νέων, προκειμένου να επιλυθούν τα μέχρι σήμερα ανοιχτά ζητήματα.el
dc.format.extent192el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleBig data securityel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENVarious fields of our modern life have been developed at an imprecedent rate, due to the technological revolution in the domain of «Information Technology». In fact, huge amounts of information are generated daily at an incredible speed from a variety of sources, such as mobile phones, smart devices, laptops, desktops, various sensors, scientific equipment, satellites, cameras and the social media. As a result, the term «Big Data» is used to describe the massive, fast and diverse data produced by diverse and independent sources, which in some cases may be generated in high rate. Furthermore, their analysis with the «Big Data Analytics» procedure transforms them into valuable knowledge, which is considered to be of high value in several domains of our modern life, such as commerce, science, health, research, business and internal security. Consequently, they are used widely in the informed decision making process. Hence, the need for the management and the processing of this diverse volume of data arises. This can be achieved through the collection, the storage, the sharing, the analysis and the interpretation of these data. However, apart from its benefits, several risks concerning citizen’s privacy underlie in this special environment of «Big Data». Therefore, the scope of the MSc thesis is the examination of «Big Data» technologies from a security perspective and the conduction of a privacy risk analysis in this environment. Specifically, after having analyzed the concept of «Big Data», the security issues related to both the infrastructure and the technologies used in it and the procedure followed for the processing of these data are examined. Then, after having established the concept of «Privacy» and having presented the European and the Greek legislation protecting it, the issues related to its protection in the environment of «Big Data» are being investigated. Finally, the possibility that a leakage of a Greek citizen’s personal data may occur due to «Open Government» in Greek Public Administration is under research. Consequently, this MSc thesis contributes to the comprehensive study of the issues related to both the field of «Big Data Security» and the field of «Privacy Security» in this environment. Furthermore, its future extensions are at first the in depth examination and improvement of the various existing solutions, so as to make them effective in their effort to minimize the abovementioned security and privacy issues, and secondly finding new ones to address those issues that still remain open and unsolvable.el
dc.contributor.masterΑσφάλεια Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.subject.keywordΜαζικά δεδομέναel
dc.subject.keywordΑσφάλειαel
dc.subject.keywordΑσφάλεια εκ σχεδιασμούel
dc.subject.keywordΙδιωτικότηταel
dc.subject.keywordΙδιωτικότητα εκ σχεδιασμούel
dc.subject.keywordΑπειλέςel
dc.subject.keywordΠροκλήσειςel
dc.subject.keywordΕυπάθειεςel
dc.subject.keywordΖητήματα ασφαλείαςel
dc.subject.keywordΜελέτη περίπτωσης ιδιωτικότηταςel
dc.subject.keywordBig datael
dc.subject.keywordSecurityel
dc.subject.keywordSecurity by designel
dc.subject.keywordPrivacyel
dc.subject.keywordPrivacy by designel
dc.subject.keywordThreatsel
dc.subject.keywordChallengesel
dc.subject.keywordVulnerabilitiesel
dc.subject.keywordSecurity issuesel
dc.subject.keywordPrivacy case studyel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»