Now showing items 1-20 of 78

  • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS 

   Κεβάνη, Έλτον Μ. (2014-07-29)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να δοθεί λύση στο πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων εφαρμογών που εκτελούνται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους, στο στρώμα Υποδομή ως Υπηρεσία, και πως η απόδοση ...
  • A unified benchmark framework for cloud deployed applications tool in IaaS: the web tool 

   Σταμπολτάς, Χριστόφορος Σ. (2014-07-29)
   Τον 21ο αιώνα η ανάπτυξη των ICT τεχνολογιών δημιούργησε το όραμα της «υπολογιστικής ωφέλειας» (computer utility) σύμφωνα με το οποίο η υπολογιστική ωφέλεια θα γίνει η 5η δημόσια ωφέλεια (μετά το νερό, τον ηλεκτρισμό, το ...
  • Cloud security services and privacy 

   Σοφικίτης, Ελευθέριος Σ. (2013-04-01)
  • Hadoop framework 

   Πλαγάκης, Απόστολος Π. (2015-04-24)
  • Integration of OpenID Connect with FIDO UAF for Android environments 

   Μακροπόδης, Ιωάννης; Makropodis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12-20)
   Το Single Sign-On μεσω του OpenID Connect πρωτοκόλλου είναι ένα ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας με ανάθεση. Είναι φτιαγμένο πάνω από το OAuth 2.0 το οποίο παρέχει εξουσιοδότηση. Αυτό το πλαίσιο ...
  • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

   Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
  • Modeling and measurement of cloud services performance 

   Ευαγγελινού, Αθανασία-Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  • Security and privacy in billing services in cloud computing 

   Μακρή, Ελένη - Λασκαρίνα (2013-02-27)
  • Security of Web Service-based applications 

   Μαρκόπουλος, Ευάγγελος Β. (2012-09-10)
  • Single sign-on (JOSSO) 

   Τζάνη, Αδαμαντία Ν. (2013-04-11)
  • Spring Boot Web Service για μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων 

   Ευαγγελάτος, Γεράσιμος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν στόχο την υλοποίηση μιας εφαρμογής αναπαραγωγής δεδομένων ατμοσφαιρικών μετρήσεων τοπικά, τα οποία προέρχονται από μία απομακρυσμένη διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών(Application ...
  • Web services μεταξύ SAP ECC και εφαρμογές Android 

   Αλέπης, Ευθύμιος - Νταβίντ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση web service που δημοσιεύονται από ένα σύστημα SAP ECC και καταναλώνονται από μια εφαρμογή Android. Δύο Web Services υλοποιούνται σε ένα σύστημα SAP ECC και αναλύονται ...
  • Αλληλεπιδραστική εφαρμογή τουριστικού γραφείου με προσαρμοστικές ιδιότητες στον χρήστη 

   Μπότος, Γρηγόριος Σ. (2014-11-06)
   Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάζει τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων, τη λειτουργικότητά τους και τις επιπλέον αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις που μπορεί να προσφέρει. Η ιστοσελίδα αφορά την αναπαράσταση του ...
  • Ανάλυση & υλοποίηση συμφωνητικού επιπέδου υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος 

   Οικονομόπουλος, Ευάγγελος Α. (2014-05-22)
   Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την εξέταση του νομικού μέρους των Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (ΣΕΥ) στο πως εφαρμόζονται στην νέα τεχνολογική τάση της Νεφοϋπολογιστικής. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το ...
  • Ανάλυση επικινδυνότητας σε λύσεις υπολογιστικού νέφους (Risk analysis in cloud solutions) 

   Ασλάνης - Βασιλείου, Ιωάννης Σ. (2015-01-19)
   Όλο και περισσότερες εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός υπολογιστικού νέφους ως μέρους των λειτουργιών τους, τόσο ως προμηθευτές όσο και ως καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια και η άλλη ...
  • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός e-service 

   Αλυσανδράτου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα Web Services όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τους, στη χρησιμότητά τους, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάλυση ...
  • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

   Χαϊντίνη, Ασημίνα Π. (2012-09-24)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης μέσω κάποιων ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο (web forms) ή μέσω ηλεκτρονικών ...
  • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος με χρήση SOA και Web services 

   Πανάρετου, Αλεξάνδρα - Αγγελική Α. (2015-01-28)
   Η παρούσα εργασία μελετά την ανάπτυξη και τη χρήση των Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (Web Services) για την αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαφόρων διαδικασιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μίας ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής MineTweet 

   Ρουμελιώτης, Αθανάσιος Ν. (2013-06-04)
   Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σήμερα και η καθημερινή χρήση τους από την πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα από τα κοινωνικά δίκτυα με μεγάλη απήχηση στους χρήστες του διαδικτύου είναι και ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής για την επικοινωνία με τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC 

   Κύρκο, Μαρινέλα Β. (2014-05-28)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με χάρτες της Google. Χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τεχνολογίες, το Codeigniter και το XML-RPC με σκοπό την επικοινωνία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»