Now showing items 1-15 of 15

  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • Artificial immune systems for sentiment analysis 

   Vidali - Soula, Dafni; Βιδάλη - Σούλα, Δάφνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-05)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον αλγόριθμο AIRS-x, ο οποίος έχει προταθεί ως εναλλακτική διαμόρφωση του αλγορίθμου Artificial Immune System (AIRS). Ο AIRS αποτελεί αλγόριθμο που πραγματοποιεί ταξινόμηση ...
  • Customer behavior prediction 

   Μακρανδρέου, Ευθύμιος; Makrandreou, Efthymios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Ζούμε στην εποχή που η επιστήμη της μηχανικής μάθησης ανθίζει καθημερινά για να δώσει λύσεις σε κάθε είδους επιχειρησιακή ανάγκη. Οι ανάλυση δεδομένων έρχεται να δώσει απαντήσεις και κατευθύνσεις σε στρατηγικές που για ...
  • Cyberbullying detection through NLP and machine learning 

   Bakomichalis, Ioannis; Μπακομιχάλης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-17)
  • Hybrid machine learning architecture for phishing email classification 

   Κουτρουμπούχος, Κωνσταντίνος; Koutroumpouchos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  • Hyperparameter optimization on supervised learning models 

   Lytra, Georgia; Λύτρα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Non-coding RNA classifier 

   Vasilas, Konstantinos; Βασιλάς, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
  • Ανάλυση βιοπληροφορικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης 

   Bajram, Ajdini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Οι τεχνολογίες που έχουν εφευρεθεί για την ανάλυση ενός κυττάρου καθιέρωσαν ένα νέο πλαίσιο για τη διερεύνηση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων (single cell). Οι επιστήμονες είναι σε θέση ...
  • Ανάλυση ηχητικών εγγραφών αστικού περιβάλλοντος και αναγνώριση πλαισίου 

   Φασιανού, Ζαΐρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Ο κόσμος είναι γεμάτος από ήχους. Μετά την όραση, η ακοή είναι η σημαντικότερη αίσθηση, με την οποία αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον. Εκ πρώτης όψεως, όλοι οι ήχοι φαίνεται να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους. Eν τούτοις έχουν ...
  • Αναλυτική δεδομένων αγώνων καλαθοσφαίρισης για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων και εξαγωγή γνώσης 

   Γαρδέλης, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Η παρούσα Διπλωματική εργασία ασχολείται με την Aναλυτική αθλητικών δεδομένων (Sports Analytics). Όπως σε πολλούς άλλους κλάδους, έτσι και στον αθλητισμό ο ρυθμός συλλογής δεδομένων αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. ...
  • Εξόρυξη δεδομένων σε δεδομένα διαδικτυακής κίνησης και ροής χτυπημάτων 

   Καλτσάς, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Ο παγκόσμιος ιστός (www – world wide web) και το διαδίκτυο (Internet) πάνω στο οποίο στηρίζεται έφεραν την τρίτη επανάσταση του εικοστού αιώνα στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ώρα με την ώρα γίνεται πιο δημοφιλής ...
  • Καταπολέμηση της ανισορροπίας των κλάσεων με τη χρήση των Conditional GANs στην ιατρική απεικόνιση για τη διάγνωση της πνευμονίας 

   Ζαμπετάκης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η αποτελεσματική διαχείριση των ιατρικών δεδομένων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των συστημάτων ανίχνευσης με τη βοήθεια υπολογιστή (computer-aided detection-CAD) στη διάγνωση και στην επιλογή θεραπείας. ...
  • Μεθοδολογίες μηχανικής μάθησης βασισμένες σε τεχνητά ανοσοποιητικά συστήματα 

   Σωτηρόπουλος, Διονύσιος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-10)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή έγκειται στον ευρύτερο ερευνητικό τομέα της Αναγνώρισης Προτύπων και στοχεύει στην θεωρητική και πειραματική απόδειξη της εγκυρότητας των Τεχνητών Ανοσοποιητικών Συστημάτων ως ένα εναλλακτικό ...
  • Σύγκριση τεχνικών διαχωριστικής ανάλυσης 

   Μυλωνίδης, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Το πεδίο της Διαχωριστικής Ανάλυσης παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής στο χώρο των επιχειρήσεων, σε ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Στον Χρηματοπιστωτικό ...
  • Ταξινόμηση βίντεο με αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα 

   Χονδροματίδου, Λεωνιδίτσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Το παρόν έργο έχει ως στόχο να διεξάγει ταξινόμηση βίντεο, εκπαιδεύοντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από στοιβαγμένες (stacked) LSTM μονάδες, έτσι ώστε να αναγνωρίζει το άθλημα που εμπεριέχεται σε ένα υποσύνολο των βίντεο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»