Now showing items 1-20 of 72

  • 5G και V&V: εκτίμηση απόδοσης σε 5ης γενιάς υπηρεσίες δικτύων - Στοχευμένες δοκιμές επικύρωσης και επαλήθευσης 

   Τούλουπου, Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
   Η σύγκλιση προς τα 5G, το IoT και στην προηγμένη ανάλυση δεδομένων πρόκειται να διαταράξει το οικοσύστημα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η συνδυασμένη επίδραση αυτών των τεχνολογιών θα ανοίξει το δρόμο για ...
  • Analysis and extension of IoT ontologies towards autonomous reasoning of things 

   Κόνιαρη - Μπρίλη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την μελέτη και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος όπου οι συσκευές (π.χ. κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κλπ.) μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ...
  • Analytics on clinical and gene expression data to provide risk stratification predictions for cancer subtypes 

   Μαρίνος, Γεώργιος; Marinos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02-28)
   Η ανάλυση της επιβίωσης δεν έχει εφαρμογές μόνο για βιοϊατρικά προβλήματα για την εκτίμηση του χρόνου μέχρι την στιγμή του θανάτου και πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαστρωμάτωση του ...
  • Blockchain και η εφαρμογή του στο Internet of Things (IoT) 

   Ντοά, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η μοντέρνα τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν άμεσα με την χρήση φωνητικών και βίντεο κλήσεων, emails, άμεσα μηνύματα τα οποία ταξιδεύουν από την μία συσκευή σε μία άλλη. Η επικοινωνία γίνεται ...
  • Cloud gateways for heterogenous data sources 

   Κακομήτας, Δημήτριος - Στυλιανός; Kakomitas, Dimitrios - Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Complex Event Processing for real - time events identification 

   Συμβουλίδης, Χρυσόστομος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09-07)
  • Data analytics algorithms for multi-dimensional datasets: an image classifier to recognize different species of flowers 

   Αλεξάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Εκατοντάδες λουλούδια υπάρχουν στη γη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος όλων των έμβιων όντων όχι μόνο από αισθητική άποψη αλλά και για την ανθρώπινη ζωή σε πολλούς τομείς όπως η ιατρική επιστήμη, η βιομηχανία και το περιβάλλον. ...
  • Data mining, cleaning, feature extraction, and machine learning approaches for big data in electronic health records : liver cancer risk factor analysis and model explainability 

   Kouremenou, Eleftheria Georgia; Κουρεμένου, Ελευθερία Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στην ακόλουθη διπλωματική, προτείνουμε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί προηγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης και τεχνικές επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων για την πρόβλεψη του καρκίνου του ήπατος. Πραγματοποιήσαμε ...
  • Distributed stream and event processing pipeline in serverless architecture 

   Fotiadis, Orestis; Φωτιάδης, Ορέστης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
  • Enhanced management of IoT devices based on collecive knowledge 

   Πεντσιούδης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει ένα περιβάλλον όπου διαφορετικές συσκευές από την καθημερινή μας ζωή (π.χ. έξυπνο κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, το αυτοκίνητο μας κλπ.) θα επικοινωνούν μεταξύ ...
  • Hyperparameter optimization on supervised learning models 

   Lytra, Georgia; Λύτρα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
  • Information system processing social media food data on cloud environments 

   Τσατσαρωνάκης, Εμμανουήλ; Tsatsaronakis, Emmanouil (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Μια ολοκήρωμένη Android Mobile εφαρμογή υλοποιημένη ως επί το πλείστον σε γλώσσα προγραμματισμού Dart σε συνδυασμό με το framework της Flutter. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Firebase authentication (Google, Facebook, Email), ...
  • Leveraging information-driven storage in an NFV Marketplace in the 5G ecosystem 

   Σταυριανός, Παναγιώτης; Stavrianos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  • Machine learning pipelines in serverless environments 

   Παρασκευουλάκου, Ευτέρπη; Paraskevoulakou, Efterpi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   H συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται τη μελέτη, ανάπτυξη, και υλοποίηση σύνθετων υπηρεσιών Μηχανικής Μάθησης σε Serverless περιβάλλοντα. Οι Serverless αρχιτεκτονικές με τη προώθηση του μοντέλου ...
  • Machine learning techniques integrated in an information system towards the analysis of social media food data 

   Γιαννιός, Λουκάς Λέππιδος; Giannios, Loukas Leppidos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Μια ολοκληρωμένη Android Mobile εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί την γλώσσα προγραμματισμού Dart και το Framework της Flutter. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί Firebase for Authentication, Fire Store ως βάση δεδομένων, Firebase Storage ...
  • Mechanisms for monitoring optimization in cloud computing environments 

   Totow Tom-Ata, Jean - Didier (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  • Modeling and measurement of cloud services performance 

   Ευαγγελινού, Αθανασία-Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  • Optimization of logistics though analytics outcomes 

   Παναγιωτακόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ...
  • PostBid : πλατφόρμα πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε παροχές υπηρεσιών (κοινωνική δικτύωση παροχής υπηρεσιών) 

   Μελά, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Στην παρούσα εργασία Μελετάται και Υλοποιείται μια διαδικτυακή Πλατφόρμα πρόσκλησης υποβολής προσφορών σε παροχές υπηρεσιών, που βασίζεται σε περιβάλλον κοινωνικού δικτύου, όπου χρήστες και Επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών ...
  • Recommender systems comparison 

   Συμεωνίδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορία. Πληροφορία την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί Αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέχει από απλά δεδομένα μέχρι βίντεο, μουσική ή προϊόντα Μεγάλα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»