Now showing items 1-15 of 15

  • AndroPatchApp : αντιμετώπιση των κακόβουλων διαφημίσεων 

   Τσιάκος, Βασίλειος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων δημιούργησε μια νέα αγορά στο χώρο των φορητών συσκευών , αυτή των διαφημίσεων. Κατ’ επέκταση, τα έσοδα που απορρέουν από αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για κάθε μορφή επίθεσης. Παρά ...
  • Fuzzing : an XMPP fuzer 

   Νάκος, Παντελής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Το fuzzing είναι μια τεχνική για την εύρεση αδυναμιών στο λογισμικό στέλνοντας ¨παραμορφωμένα¨ δεδομένα ως είσοδο σε αυτό χρησιμοποιώντας έναν αυτοματοποιημένο τρόπο. Η εύρεση και η κατάργηση των αδυναμιών αυτών είναι ...
  • Malware development with the use of known techniques 

   Γασπαρινάτος, Στυλιανός (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
  • Use of entropy for malware identification 

   Ουρουμίδης, Αθανάσιος; Ouroumidis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Με την εξέλιξη του ίντερνετ όλο και περισσότερες συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Παράλληλα όμως με το λογισμικό που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία, δημιουργήθηκε και το κακόβουλο ...
  • Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού σε Android 

   Kοσσιαράς, Φώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Το malware είναι η λέξη που ξεχωρίζει για τις λέξεις "malicious software" δηλαδή κακόβουλο λογισμικό. Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας όρος ομπρέλα για διάφορους τύπους κακόβουλων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί από ...
  • Ανάλυση του πλαισίου δοκιμών διείσδυσης Metasploit : έρευνα στο λειτουργικό σύστημα Android 

   Κασιδάκης, Ευθύμιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μελέτη και αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής υποδομής του Metasploit Framework καθώς και έρευνα για τις αδυναμίες που υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα Android. ...
  • Ανάπτυξη επέκτασης Chrome για την ανίχνευση κακόβουλης JavaScript 

   Μπαρκούζου, Δήμητρα - Ανδρομάχη Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η έρευνα εργαλείων στατικής και δυναμικής ανάλυσης για τον εντοπισμό κακόβουλης JavaScript σε σελίδες του διαδικτύου. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας υλοποιήθηκε μια επέκταση ...
  • Ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού σε εφαρμογές διαδικτύου με χρήση αλγορίθμου μηχανικής μάθησης 

   Τριανταφύλλου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-04)
   Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να δώσει λύση σε μία από τις σημαντικότερες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής ιστοτόπου, αυτό του εντοπισμού αγνώστου κακόβουλου λογισμικού, όταν αυτό προσβάλει τα ...
  • Δυναμική ανάλυση κακόβουλου λογισμικού και χρήση των LOLBAS/LOLBINs 

   Καρακατσάνης, Ζώης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-11)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή δείξαμε τον τρόπο δράσης επιθέσεων από κακόβουλα λογισμικά Ransomware. Αυτό το δείξαμε δημιουργώντας εικονικά μηχανήματα μέσω του Virtual Box και κάνοντας χρήση του Cuckoo Sandbox. Πριν ...
  • Η χρήση της στατικής ανάλυσης στην παραγωγή ασφαλούς λογισμικού 

   Ζαρογιάννης, Γεώργιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Τα περισσότερα περιστατικά ασφάλειας έχουν κάποια σχέση με το λογισμικό. Τα περιβόητα buffer overflows, SQL injections και άλλα αντίστοιχα προβλήματα που συχνά εκμεταλλεύονται οι κακόβουλοι χρήστες, είναι ευπάθειες του ...
  • Λειτουργικό σύστημα Android : ασφάλεια & δοκιμές παρείσδυσης 

   Στέλλιος, Ιωάννης Φ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι: να παρουσιάσουμε την δομή και τον τρόπο λειτουργίας του πλέον δημοφιλούς λειτουργικού συστήματος “Android», να αναλύσουμε τις διαδικασίες και μηχανισμούς ασφαλείας που ...
  • Μελέτη κακόβουλων λογισμικών : έρευνα στα πλαίσια μελέτης του κακόβουλου λογισμικού KeeFarce 

   Μαρκόπουλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε προσπάθεια παρουσίασης μίας ενδελεχούς και ολοκληρωμένης ανάλυσης Κακόβουλων Λογισμικών, μέσω της μελέτης του λογισμικού KeeFarce. Αρχικά παρουσιάζεται ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο ...
  • Τεχνικές αποφυγής και παράκαμψης συστημάτων προστασίας Endpoint Detection and Response (EDR) στα Windows 

   Βοσκάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με τις σύγχρονες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την αποφυγή των σύγχρονων Endpoint Detection and Response (EDRs) στα Windows. Αναλύονται όλες οι τεχνικές που παρουσιάζονται ...
  • Τεχνικές εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού 

   Ανδρεαδάκη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Με το γενικό όρο malware ονομάζουμε το κακόβουλο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης σε δίκτυα και υπολογιστές. Με σκοπό την αποφυγή του εντοπισμού του, οι συγγραφείς του έχουν αναπτύξει διάφορες ...
  • Τεχνικές επιθέσεων τελικού χρήστη 

   Γιαμπουλάκης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει ένα νέο είδος διαδικτυακών επιθέσεων που βρίσκεται στην ακμή του. Οι επιθέσεις που θα εξετασθούν εκτελούνται στην πλευρά του τελικού χρήστη (ή καλύτερα με τη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»