Now showing items 1-20 of 45

  • Advancements in Open Source Intelligence (OSINT) Techniques and the role of artificial intelligence in Cyber Threat Intelligence (CTI) 

   Gioti, Angeliki; Γιώτη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  • Analysis of frameworks / methods for information security risk management 

   Chandrinos, Theodoros Alexandros; Χανδρινός, Θεόδωρος Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05-04)
  • Artificial intelligence and personal data : topical issues on the occasion of the EU AI ACT 

   Κωστοπούλου, Άλκηστη; Kostopoulou, Alkisti (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
   Στο κατώφλι της 5ης βιομηχανικής επανάστασης είναι ήδη εφικτή και εφαρμόσιμη η χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε πλείστους τομείς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η βιομετρική ταυτοποίηση του ατόμου (μέσω δακτυλοσκόπησης, ...
  • Cloud security and privacy 

   Asimakopoulos, Vasileios; Ασημακόπουλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10-14)
  • Cyber risk management for data-driven enterprises 

   Beka, Miranda Maria; Μπέκα, Μιράντα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Cyberinsurance as a risk management tool 

   Kanavas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09-24)
  • Development of educational material on cybersecurity, with emphasis on Operators of Essential Services as defined in the NIS Directive 2016/1148 (Greek Law 4577/2018) 

   Tsiliki, Pandora; Τσιλίκη, Πανδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Στόχος της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), με έμφαση σε Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (Operators of Essential Services) της NIS ...
  • Enhancing application security through DevSecOps : a comprehensive study on vulnerability detection and management in continuous integration and continuous delivery pipelines 

   Vourou, Pagona; Βούρου, Παγώνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10-27)
   Αυτή η διπλωματική εξετάζει τον συναντισμό των μεθόδων ανάπτυξης λογισμικού και της κυβερνοασφάλειας στον τομέα του DevSecOps, ένα παράδειγμα που δίνει προτεραιότητα στην ενσωμάτωση μέτρων ασφαλείας σε όλον τον Κύκλο Ζωής ...
  • Internet of Things and smart homes: cyber security and personal data protection in a fragile environment 

   Καραμπογιάς, Αθανάσιος; Karampogias, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Από την αρχή της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, οι σύγχρονες ΤΠΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή ζωή κυβερνήσεων, οργανισμών και δισεκατομμυρίων ...
  • NIS 2 Directive : implications for system and infrastructure security 

   Giannakoulias, Alkiviadis; Γιαννακούλιας, Αλκιβιάδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
  • Open-source tools for digital forensics 

   Pavlidis, Pavlos; Παυλίδης, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
  • Phishing attacks detection and prevention 

   Panorios, Michael; Πανώριος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Η ακόλουθη διπλωματική εργασία αποτελεί το τελευταίο σκέλος των μεταπτυχιακών σπουδών στα πλαίσια του προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του τμήματος «Ψηφιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημιου Πειραιώς. Το θέμα ...
  • Privacy on smart cities 

   Μακρυγιάννη, Βασιλική; Makrygianni, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με την ανάγκη για ιδιωτικότητα που έχει προκύψει από τη ραγδαία εξέλιξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ζωής μας και κυρίως στη χρήση τους στις έξυπνες ...
  • Secure coding practices for web applications 

   Μαθάς, Χρήστος - Μηνάς; Mathas, Christos - Minas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07-05)
   Οι δικτυακές εφαρμογές αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι του σημερινού διαδικτύου και σε πολλές περιπτώσεις διαχειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες και εκτελούν κρίσιμες λειτουργίες των οποίων η διακινδύνευση μπορεί να οδηγήσει ...
  • Security and privacy in future Smart Cities 

   Ηλιοπούλου, Θεώνη; Iliopoulou, Theoni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Το παρόν εκπόνημα θίγει το ζήτημα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις μελλοντικές έξυπνες πόλεις. Τα τελευταία χρόνια η δόμηση έξυπνων πόλεων, αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα για Ευρωπαϊκές και μη χώρες. Στην έκταση της ...
  • Security and privacy protection in smart cities 

   Tamvakidi, Agapi; Ταμβακίδη, Αγάπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  • Solving zero-sum strategic games for dynamic honeypot allocation over attack graphs 

   Koufos, Ioannis; Κουφός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03-18)
   Αυτή η διατριβή διερευνά τη στρατηγική τοποθέτηση honeypots για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας μέσω του φακού της θεωρίας παιγνίων. Ξεκινώντας με μια εισαγωγή στο τι είναι τα honeypots, τη σημασία τους και τα διάφορα ...
  • Spyware technologies 

   Valatsos, Vasileios; Βαλατσός, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-04)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα κατασκοπευτικά λογισμικά που εμφανίστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και κατάφεραν να μολύνουν ψηφιακές συσκευές ανυποψίαστων θυμάτων με απώτερο σκοπό- στόχο την υποκλοπή ...
  • Supporting the digital operational resilience of the financial sector : the EU’s DORA Digital Operational Resilience Act 

   Karakasilioti, Georgia Maria; Καρακασιλιώτη, Γεωργία - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
  • The twin transition : mapping the use of artificial intelligence in sustainability - The role of law and ethics 

   Τσακαλογιάννη, Ιφιγένεια; Tsakalogianni, Ifigeneia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»