Now showing items 1-20 of 34

  • A risk analysis methodology for modern networks 

   Βάβουλας, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-02)
   Τα τελευταία χρόνια, οργανισμοί και επιχειρήσεις ανά τον κόσμο αντιλαμβάνονται την ανάγκη υιοθέτησης κάποιου προγράμματος διαχείρισης επικινδυνότητας προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των πληροφοριακών τους συστημάτων. ...
  • Attacks in wireless sensor networks 

   Σκουλούδη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-09)
  • Buffer overflow: ανίχνευση και εκμετάλλευση 

   Ματσούκα, Βασιλική Γ. (2012-09-25)
   Τα buffer overflows παραμένουν για δεκαετίες ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ασφαλείας των υπολογιστών. Ιδιαίτερα τα λογισμικά που είναι υλοποιημένα με τη γλώσσα προγραμματισμού C/C++ η οποία είναι χαμηλού επιπέδου, ...
  • Heap spray exploitation 

   Παπαντωνίου, Ιωάννης Δ. (2012-10-03)
   Η διπλωματική αυτή εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση και ανάλυση τεχνικών heap spray exploitation σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Windows. Αναλύει τη λειτουργία του heap memory segment και τους τρόπους χρήσης του, ...
  • Honeypots & Honeyd: υλοποίηση δικτυακής υπηρεσίας για το honeyd 

   Τσιρεπλή, Ισμήνη Ι. (2012-10-02)
   Άμεσα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο είναι τα υπολογιστικά συστήματα όπου διαρκώς δέχονταν και δέχονται επιθέσεις από εισβολείς και αυτοματοποιημένες επιθέσεις. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90 υπήρχαν πολύ λίγες πληροφορίες ...
  • Information security management in cloud computing 

   Παπαθεοδούλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012-09)
  • Installation and configuration of SIEM and IDS platforms 

   Μαντζουράτος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Η διατήρηση της ασφάλειας των δικτύων υπολογιστών στα μοντέρνα εταιρικά περιβάλλοντα είναι υψίστης σημασίας. Ψστόσο, στη σύγχρονη εποχή, η απαίτηση για διαρκή διασύνδεση των υπολογιστικών συστημάτων, τα καθιστά ευάλωτα σε ...
  • IPv6 ασφάλεια 

   Κουριέρης, Ιωάννης Π. (2011-07-28)
   Το πρωτόκολλο IPv6 αποτελεί την νεώτερη έκδοση του πρωτοκόλλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Το IPv6 αναπτύσσεται πάνω από 10 χρόνια και ακόμα η εφαρμογή του είναι σε μικρό επίπεδο, σε σημείο ...
  • Network footprinting (reconnaisance) για τους servers www.unipi.gr και dtps.unipi.gr 

   Σέρβος, Αθανάσιος Σ. (2012-09-27)
   Σκοπός του παραδοτέου είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας του τμήματος της πληροφοριακής υποδομής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει χώρα σε κανονικές συνθήκες. Χωρίς να ληφθεί καμία πληροφορία για τη δομή, ...
  • Security and privacy in billing services in cloud computing 

   Μακρή, Ελένη - Λασκαρίνα (2013-02-27)
  • Security attacks and IDS solutions in Mobile Ad Hoc networks 

   Κοτζιάς, Πλάτων - Παντελής Π. (2012-10-25)
  • Web Ninja - εργαλείο ανάλυσης ύποπτων αρχείων JavaScript σε πραγματικό χρόνο 

   Ρουσογιαννάκης - Λιάγκος, Σπυρίδων Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η δημιουργία ενός εργαλείου ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη, για την επικινδυνότητα της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Η ανάλυση του κώδικα γίνεται ...
  • Ανάλυση - αξιολόγηση λογισμικού antivirus και τεχνικές αποφυγής του 

   Τσακνάκης, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
   Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί μια πραγματικότητα, με τη συγκεκριμένη ανάπτυξη να είναι κάθε άλλο παρά στατική, αφού εξελίσσεται καθημερινά υπό νέα δεδομένα και παραμέτρους. Η ...
  • Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού (malware analysis) 

   Βγενόπουλος, Ιωάννης Α. (2013-03-26)
   Στην παρούσα εργασία θα γίνει μια απόπειρα εξέτασης και ανάλυσης ενός κακόβουλου λογισμικού. Το είδος του κακόβουλου λογισμικού που θα εξεταστεί είναι το worm. Έτσι λοιπόν έχοντας μηδενική γνώση για το worm γίνεται προσπάθεια ...
  • Ανασκόπηση και περιγραφή των μεθοδολογιών, προτύπων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services Forensics). Επίδειξη κυριοτέρων ανοιχτών εργαλείων με συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης 

   Παπουτσής, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται θεωρητική περιγραφή των θεμελιωδών αρχών της «δικανικής πληροφορικής», καθώς και πειραματική παρουσίαση των τεχνικών στοιχείων που απαρτίζουν την εν λόγω επιστήμη. Αρχικά θα γίνει ...
  • Ανίχνευση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης 

   Μητροκώστα, Αικατερίνη Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007-08)
   Η αύξηση της συνδεσιμότητας των υπολογιστικών επικοινωνιών σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για διασφάλιση των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων. Η ανίχνευση εισβολών αποτελεί ένα από τα ...
  • Αρχιτεκτονική, διαχείριση και ασφάλεια προγραμματιζόμενων δικτυακών υποδομών 

   Γλυνός, Δημήτριος Α. (2013-03-12)
   Οι προγραμματιζόμενες δικτυακές υποδομές επιτρέπουν τη δυναμική προσαρμογή των υπηρεσιών ενός δικτύου ως προς τις ανάγκες των χρηστών αυτού. Στόχος αυτής της δια¬τριβής είναι η μελέτη των προγραμματιζόμενων δικτυακών ...
  • Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 

   Λαγουδάκη, Βερονίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009)
   Η συνεχής πρόοδος και εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η ραγδαία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου έχει οδηγήσει στην διακίνηση μεγάλου όγκου πολυμεσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Συγχρόνως όμως αναπτύσσεται η πειρατεία, ...
  • Διερεύνηση αγοράς προγραμμάτων ασφαλείας πληροφορικής - antivirus 

   Λαμάι, Κωνσταντίνος Υ. (2013-04-11)
   Την συγκεκριμένη έρευνα απασχολεί η χρήση των προγραμμάτων ασφαλείας στους οικιακούς χρήστες. Εμφανίζεται η αίσθηση ασφάλειας και εξοικείωσης που νιώθουν οι χρήστες στο διαδίκτυο η οποία σε ποσοστό 50% εμφανίζεται να είναι ...
  • Εξομοίωση υπολογιστικού διαδικτυακού πλέγματος και καθορισμός πολιτικών 

   Πετρέας, Φαίδων Χ. (2012-10-08)
   Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στο προσκήνιο μία νέα τεχνολογία η οποία είναι το αποτέλεσμα της συνένωσης ενός συνόλου γνωστών τεχνολογιών. Στην παγκόσμια ορολογία ονομάζεται ως "Cloud Computing", και στην παρούσα εργασία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»