Now showing items 1-16 of 16

  • Android εφαρμογή υλοποίησης της υπηρεσίας Google Cloud Messaging 

   Περτέσης, Κωνσταντίνος Μ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη δημιουργία, εκτέλεση και παρουσίαση των λειτουργιών που ανήκουν στο πλέον ανεπτυγμένο πεδίο των εφαρμογών των κινητών συσκευών (smartphones) το οποίο δεν είναι άλλο από την ...
  • Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού σε Android 

   Kοσσιαράς, Φώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Το malware είναι η λέξη που ξεχωρίζει για τις λέξεις "malicious software" δηλαδή κακόβουλο λογισμικό. Το κακόβουλο λογισμικό είναι ένας όρος ομπρέλα για διάφορους τύπους κακόβουλων προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί από ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής κρυπτογραφημένων τηλεφωνικών κλήσεων μέσω δικτύων IP για το σύστημα Android 

   Καμπάνης, Αλέξανδρος - Ιάσονας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ανάπτυξη εφαρμογής για κρυπτογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω δικτύων IP για Android.
  • Ανάπτυξη εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android για σημειώσεις φοιτητών 

   Χαρέας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής σε λειτουργικό σύστημα Android για κινητές συσκευές η οποία εστιάζει στην διαχείριση και οργάνωση των αμέτρητων πληροφοριών που λαμβάνει ...
  • Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση της πλατφόρμας Ruby on Rails 

   Μάλαμας, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η ραγδαία άνοδος στη χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια και σε καθημερινές δραστηριότητες (αγορές, πωλήσεις προϊόντων, ενημέρωση, συναλλαγές) και εχει δημιουργήσει μια αλματώδη ανάγκη για ανάπτυξη ...
  • Δημιουργία - γεωγραφικός προσδιορισμός και διαμοιρασμός σημειώσεων - δεδομένων 

   Φούρλας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03-15)
   Η διπλωματική αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μ.Π.Σ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του μαθήματος ανάπτυξη λογισμικού για κινητές συσκευές υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή κ. Αλέπη. Η ...
  • Διάχυτες υπηρεσίες επίγνωσης πλαισίου με ενσωμάτωση υποδομής υπολογιστικού νέφους 

   Σκουτέρης, Δημήτριος Τ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η εργασία αυτή εντάσσεται στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα των κινητών εφαρμογών που σχετίζονται με Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networks). Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας ...
  • Ενσωματωμένα συστήματα αυτοκινήτου με βάση το πρότυπο Autosar 

   Παπαδογεώργος, Χρήστος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
   Στη σημερινή εποχή η χρήση των οχημάτων είναι τεράστια ξεκινώντας από προσωπική χρήση μέχρι την βαριά βιομηχανία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς η εξέλιξη που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της σύγχρονης ...
  • Επέκταση συστήματος ηλεκτρονικής υγείας Pincloud 

   Μπούχλης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03-26)
   Η παρούσα εργασία μελετά τα οφέλη της υιοθέτησης και χρησιμοποίησης τεχνολογιών όπως νεφουπολογιστική, υπηρεσιοστρεφείς αρχιτεκτονικές σε συστήματα ηλεκτρονικής υγείας και συγκεκριμένα την εφαρμογή τους σε κινητές συσκευές. ...
  • Επεξεργασία χωροχρονικών ερωτημάτων στην MongoDB 

   Γιαννόγλου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Σε αυτή την εργασία η έρευνα επικεντρώθηκε στην επεξεργασία χωροχρονικών ερωτημάτων στην μη σχεσιακή βάση δεδομένων MongoDB. Ως χωροχρονικά δεδομένα ορίζονται τα δεδομένα που αποτελούνται από τις συντεταγμένες και μια ...
  • Κινητή διακυβέρνηση 

   Βογιατζάκης, Κινητή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10-10)
   Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες που έχει μία σύγχρονη Κοινωνία, μέσω της εφαρμογής των κινητών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών της. Οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται για κινητές ...
  • Μια ανασκόπηση της βαθιάς μάθησης: θεωρία, μέθοδοι και εφαρμογές 

   Κοντούλης, Ιωάννης Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, η οποία τιτλοφορείται "Μια Ανασκόπηση της Βαθιάς Μάθησης: Θεωρία, Μέθοδοι και Εφαρμογές", αποτελεί μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με την προέλευση και τη διεπιστημονική φύση ...
  • Προσαρμοστικό σύστημα διδασκαλίας μαθηματικών Α' Δημοτικού μέσω διαδικτύου 

   Μερκούρης, Μιχάλης Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-12)
   Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στη βελτίωση που επιφέρουν στην αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών διαδικασιών τα προσαρμοστικά συστήματα μάθησης. Πρόκειται για συστήματα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης που το βασικό τους χαρακτηριστικό ...
  • Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ιστού - μια συγκριτική ανάλυση 

   Σκλιβανίτης, Ηλίας Λ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η εκρηκτική αύξηση της επιρροής του διαδικτύου στην καθημερινότητα του ανθρώπου δημιούργησε αφενός τεράστιο όγκο περιεχομένου πολλαπλών μορφών (κειμένων, εικόνων και πολυμέσων), τα οποία πρέπει γρήγορα και αποδοτικά να ...
  • Τεχνολογίες δικτύωσης στο Android 

   Καλόμοιρος, Θέμελης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η μελέτη, ανάλυση και υλοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών δικτύωσης που υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα Android είναι το θέμα αυτής της εργασίας. Για την επίδειξη των τεχνολογιών αυτών ...
  • Το Internet of Things και οι εφαρμογές του στην Εφοδιαστική Αλυσίδα & τα Logistics 

   Καστρινός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι, μέσα από μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, η παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από την εφαρμογή του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, ενώ ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»