Show simple item record

Σύγκριση υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνου

dc.contributor.advisorΑνθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΚατσούδα, Γεωργία
dc.date.accessioned2017-08-31T10:20:36Z
dc.date.available2017-08-31T10:20:36Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9873
dc.description.abstractΗ έκταση που έχει πάρει το θέμα του πιστωτικού κινδύνου τα τελευταία χρόνια καθώς και οι απαιτήσεις των θεσμών (Βασιλεία) οδηγεί στη διαρκή προσπάθεια για την ποσοτική αντανάκλαση και εν τέλει τη σωστή διαχείριση του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριότερων υποδειγ- μάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου. Τον κύριο λόγο έχουν τα δομικά μοντέλα και συγκεκριμένα το μοντέλο του Μέρτον για το οποίο αναλύουμε διάφορες προ- σεγγίσεις οι οποίες οδηγούν στην εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης κάτω από διάφορες υποθέσεις. Συμπληρωματικά, εξετάζεται και το Z-score του Altman ως ένας τρόπος εκτίμησης του κατά πόσο η επιχείρηση πρόκειται να έρθει σε κατάσταση αθέτησης τα επόμενα δύο έτη. Στο τέλος της εργασίας, γίνεται εφαρμογή των προσεγγίσεων σε πραγματικά δεδομένα τριών ελληνικών εταιρίων,(Sprider Stores AE, Κορρές ΑΕ και Π. Πε- τρόπουλος ΑΕΒΕ) και συγκρίνονται τα αποτελέσματα που εξάγονται από κάθε προσέγγιση. Ως συμπέρασμα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο του Μέρτον χρήζει αρκε- τών βελτιώσεων, ιδιαίτερα ως προς τις υποθέσεις που γίνονται. Ήδη στην βιβλιο- γραφία μπορούμε να βρούμε αρκετούς ερευνητές οι οποίοι πρότειναν επεκτάσεις και βελτιώσεις του μοντέλου οι οποίες είναι πιο ρεαλιστικές και έχουν τη δυνα- τότητα να εναρμονιστούν με τα δεδομένα της αγοράς.el
dc.format.extent86el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣύγκριση υποδειγμάτων πιστωτικού κινδύνουel
dc.title.alternativeComparison of credit modelsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe great interest of credit risk in recent years and the requirements of the institutions (Basel) lead to the continuous effort for its quantitative reflection and ultimately its right management. The aim of this paper is to present the main credit risk measurement models. The primary reason have the structural models and specifically the Merton model for which we analyze various approaches which lead to the estimation of probability of default under various assumptions. Additionally, we examine the Altman Z-score as a way of assessing whether the business is going to default the next two years or not. At the end of this dissertation, we apply the approaches to three Greek companies’ real data (Sprider Stores SA, Korres SA and P. Petropoulos AEVE) and compare the results that outcome from each one. As a conclusion, it should be noted that the model of Merton requires several improvements, particularly with regard to assumptions made. Already in the literature we can find several researchers who proposed extensions and improvements of the model which is more realistic and able to be aligned to market data.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΠιστωτικός κίνδυνοςel
dc.subject.keywordΜοντέλο Mertonel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»