Show simple item record

dc.contributor.advisorΒαλμά, Ερασμία
dc.contributor.authorΔούρου, Μαρία Χαρίκλεια
dc.date.accessioned2016-05-18T14:31:48Z
dc.date.available2016-05-18T14:31:48Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8758
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης και της προσπάθειας εξυγίανσης πολλών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, πλήθος άρθρων εξυμνούν το ρόλο και τη συνεισφορά της Ναυτιλίας στην ελληνική πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντάς την ως τον πιο εύρωστο κλάδο με τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Η παρούσα μελέτη συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία για τα οικονομικά μεγέθη της ελληνόκτητης Ναυτιλίας με σκοπό να παρουσιάσει αντικειμενικά τα άμεσα και έμμεσα οφέλη στην ελληνική οικονομία. Η άμεση συμβολή της Ναυτιλίας περιλαμβάνει τη συνεισφορά των καθαρών εισπράξεων στο Ισοζύγιο πληρωμών την περίοδο της δεκαετίας 2003 με 2013 ώστε να εξαχθούν διαχρονικά αποτελέσματα πριν και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Επίσης, γίνεται προσπάθεια παρουσίασης του εργατικού δυναμικού της ελληνόκτητης Ναυτιλίας των τελευταίων ετών, καθώς το θέμα της συνεχούς αυξανόμενης ανεργίας είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Η Ναυτιλία όμως, συμβάλλει και έμμεσα στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας, καθώς επηρεάζει πληθώρα κλάδων οι οποίοι δραστηριοποιούνται γύρω από αυτή. Έτσι, στην παρούσα μελέτη με τη βοήθεια του μοντέλου εισροών-εκροών παρουσιάζεται η σημασία της προστιθέμενης αξίας της ελληνόκτητης Ναυτιλίας. Επιπλέον, με βάση πρόσφατες μελέτες γίνεται αναφορά στην έμμεση απασχόληση που η Ναυτιλία προκαλεί μέσω συμπληρωματικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Η ελληνόκτητη Ναυτιλία συμβάλει στην οικονομία και μέσω της φορολογίας της η οποία υπολογίζεται με βάση τη χωρητικότητά της. Πολλοί είναι εκείνοι που τη θεωρούν ενοχλητικά ευνοϊκή, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι το ελληνικό φορολογικό μοντέλο πρέπει να χαρακτηρίζεται από σταθερότητα για να είναι ανταγωνιστικό στο διεθνές περιβάλλον που κινείται η Ναυτιλία. Οι τελευταίες φορολογικές εξελίξεις του κλάδου παρουσιάζουν ενδιαφέρον και εγείρουν περιέργεια για μελλοντική έρευνα. Το τελικό κομμάτι της παρούσας εργασίας αναφέρεται στις ναυτιλιακές επενδύσεις ως μία προσπάθεια μελλοντικής πρόβλεψης της πορείας της ελληνόκτητης Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο.el
dc.format.extent94el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΕλληνική οικονομίαel
dc.titleΗ συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ, το ισοζύγιο υπηρεσιών και την απασχόλησηel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe last years have been designated by the economic crisis and the effort of consolidation in many sectors of the Greek economy. The majority of economical articles are praising the role and the contribution of the Greek Shipping, and in fact they are describing it as the most robust sector with the greatest growth potential. The present study gathers statistic information about the sector of the Greek Shipping in order to present objectively the benefits of its activity in the Greek economy. The major direct impact of the Greek Shipping is being presented by the statistical data in Greek Balance of payments during the decade 2003-2013. This decade is crucial as it presents the financial data before and after the economic crisis. Also, the study focuses into the workforce and the employment in Greek Shipping during the last period of continuing rising Greek unemployment. The sector of Greek Shipping is also contributing indirectly to the economic activity of Greece, since it has major impact in a big number of other industries and sectors of activity. This study, using the input-output model, presents the importance of the added value that Greek Shipping offers. Moreover, based on recent studies the study refers to the indirect employment that the activity of Greek Shipping offers to other sectors of the Greek economy. Greek Shipping contributes to the economy also through the taxation of its capacity. In one hand the Greek taxation of shipping industry is considered favorable but on the other there is also the opinion that the Greek tax model should be known for its stability in order to be competitive into the global environment of shipping. The latest tax modifications present great interest for future research. The last part of this paper refers to the presentation of the investments in shipping by the Greek ship-owners, trying to predict the Greek evolution of shipping sector.el
dc.contributor.masterΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΑΕΠel
dc.subject.keywordΑπασχόλησηel
dc.subject.keywordΕπενδύσειςel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordShippingel
dc.subject.keywordGreek economyel
dc.subject.keywordEmploymentel
dc.subject.keywordInvestmentsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»