Recent Submissions

 • Ναυτιλιακοί κύκλοι: η επίδραση της χρηματοοικονομικής κρίσης στην αγορά χύδην ξηρών φορτίων 

  Σκλαβενίτης, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-16)
  Η συγκεκριμένη διπλωματική μας παρουσιάζει, ποιες είναι οι κύριες επιπτώσεις της Χρηματοοικονομικής Κρίσης του 2008 στην ναυλαγορά χύδην ξηρών φορτίων αναλύοντας την διακύμανση των ναύλων την περίοδο από το 2003 έως το ...
 • Ευρωπαϊκές ναυτιλιακές συστάδες και πολίτικες ανάπτυξης τους 

  Μαυρίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  Η συγκεκριμένη μελέτη είναι δομημένη ως εξής. Αρχικά παρουσιάζει μια γενική εικόνα των ναυτιλιακών συστάδων στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία που τις δομούν όπως και τις ιδιαιτερότητες ...
 • Σύγχρονες τάσεις στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και χρηματοδότησης στη ναυτιλία 

  Μπίλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
  Ο ναυτιλιακός κλάδος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ η πολυπλοκότητα που τον διακρίνει αλλά και οι απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν καθιστούν απαραίτητη τη χρήση μεθόδων αξιολόγησης ...
 • Πολιτικές λιμένων και προτεραιότητες εξυπηρέτησης στις λιμενικές υπηρεσίες 

  Βέλλης, Αχιλλέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται ένα σημαντικό ζήτημα, αυτό της διαδικασίας ελλιμενισμού. Στη σημερινή εποχή, η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών είναι μεγάλη και έχει κάνει τις διάφορες λειτουργίες και διαδικασίες ...
 • The IMO2020 regulation implementation dilemma 

  Αλευρόπουλος, Ορέστης; Alevropoulos, Orestis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Από τη στιγμή που υιοθετήθηκε το πρωτόκολλο VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Αποτροπή της Θαλάσσιας Μόλυνσης από τα Πλοία (MARPOL) το 1997, είναι εμφανές ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία έχει ευθυγραμμιστεί με τον έλεγχο, τη ...
 • Προοπτικές και στρατηγική για βιομηχανία κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά 

  Xu, Taoran (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Ως το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, ο Πειραιώς πάντοτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αξιοποίηση του θαλάσσιου τουρισμού, ιδιαίτερη της βιομηχανίας κρουαζιέρας. Μετά από την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά, ...
 • Ενώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ναυτασφαλίσεων (δομή, δραστηριότητα και σημασία τους για τις ναυτασφαλίσεις) 

  Nikitopoulou, Theodosia; Νικητοπούλου, Θεοδοσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
  H εργασία αυτή έχει στόχο να μελετήσει την ασφάλιση στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών παραδοσιακά αποτελεί ίσως τον πιο ανταγωνιστικό κλάδο του εμπορίου και των μεταφορών. Από την φύση του ως ...
 • The application of MLC & STCW at the crew department of a shipping company 

  Βλάχου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη θέσπιση των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής στη θάλασσα (SOLAS) και τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία MARPOL ...
 • Τhe role of flag states administration in shipping industry 

  Χαζίζα, Αθηνά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-24)
  Η ναυτιλία έχει μια πολύ δυναμική θέση στην παγκόσμια βιομηχανία και ένας από τους σημαντικότερους θεσμικούς οργανισμούς που τη στηρίζουν είναι τα κράτη σημαίας. Η πρωταρχική ευθύνη των κρατών σημαίας είναι η ασφάλεια ...
 • How IMO 2020 regulations will impact shipping companies 

  Tsiaka, Dimitra; Τσιάκα, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  H ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση από την αμετάκλητη ημερομηνία επιβολής του ΔΝΟ για το 2020 η οποία ρυθμίζει τον περιορισμό του θείου στα καύσιμα πλοίων και έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020. ...
 • Risk management in the shipping industry 

  Γρηγορίου, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικές και ευρέως αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου. Χρησιμοποιώντας μελέτες από τους επαγγελματίες του κλάδου σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές πηγές, καθίσταται σαφές ...
 • Cyber - attacks: the new type of piracy in the maritime world 

  Αληφραγκή, Μαρία - Εβελίνα; Alifragki, Maria - Evelina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
 • The role of the DPA and the procedures of the internal audit 

  Τσουκανάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Στην διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια περιστατικά που συνέβησαν και οδήγησαν στην δημιουργία – εμπλουτισμό για τους κώδικες ISM καιISPS. Σχετικά με τους κώδικες γίνεται παρουσίαση για τους σκοπούς, ...
 • Addressing maritime security issues in the Strait of Hormuz: a comparison of naval forces employment with ISPS Code implementation 

  Panagiotopoulos, Pavlos; Παναγιωτόπουλος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-29)
 • Challenges of the ISPS Code in the Global Security Domain 

  Souliotis, Panagiotis; Σουλιώτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-30)
 • Internal audit in shipping management companies 

  Καλαϊτζή, Άννα - Μαρία; Kalaitzi, Anna - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση της εταιρείας. Όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτήν την διαδικασία ώστε να μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους και να γνωρίζουν ...
 • Transshipment hubs: the case of Mediterranean ports and the prospects 

  Καντερέ Χριστοφορίδου, Σπυριδούλα; Kantere Christoforidou, Spyridoula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
 • Αυτόνομα πλοία και διεθνές θεσμικό πλαίσιο 

  Πυργολιού, Νεφέλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Εισαγωγή : Πολλές είναι οι εξελίξεις που επικρατούν στον χώρο της ναυτιλίας, πλέον τα ‘παραδοσιακά’ πλοία θα μπορούν, στο άμεσο μέλλον, να αντικατασταθούν από τα αυτόνομα πλοία, τα πλοία χωρίς καπετάνιο ή άλλο πλήρωμα. Τα ...
 • Cyber threat to ships: how to manage in order to improve safety and security in the maritime sector 

  Καλιγέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παγκόσμια κοινωνία αντιμετωπίζει διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν κάθε πτυχή της ζωής, όπως η εφεύρεση του Διαδικτύου που μετέτρεψε την πρόσβαση σε πληροφορίες, το παγκόσμιο εμπόριο, την ψυχαγωγία και τις ...
 • Maritime labor convention in shipping industry 

  Αλαγιάννη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα της Ναυτικής Σύμβασης Εργασίας (MLC 2006) η οποία με την εφαρμογή της ορίζει και προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων πάνω στο πλοίο. Με το μηχανισμό επιβολής και συμμόρφωσης ...

View more


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»