Show simple item record

dc.contributor.authorΠαπαθανασίου, Αναστάσιος, Χ.
dc.date.accessioned2016-01-26T07:02:33Z
dc.date.available2016-01-26T07:02:33Z
dc.date.issued2013-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8233
dc.description.abstractΗ ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Η εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας, το διαδίκτυο και η πληθώρα των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, δίνουν πολλαπλές δυνατότητες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, μέσα σε ένα ολοένα και περισσότερο δικτυωμένο περιβάλλον. Η αυξανόμενη χρήση κινητών συσκευών – διαρκώς συνδεδεμένων μέσω του διαδικτύου – προσφέρει νέες δυνατότητες επικοινωνίας οπουδήποτε, ανεξαρτήτως χρόνου, θέσης και κίνησης. Όμως, η ανάπτυξη και η εξέλιξη αυτή, στη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγείρει ταυτόχρονα και σημαντικά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και το απόρρητο της επικοινωνίας, τα οποία οι χρήστες συχνά αγνοούν ή τείνουν να υποβαθμίζουν. Κίνδυνοι υποκλοπών και παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών υφίστανται τόσο για τους χρήστες των τηλεπικοινωνιακών δικτύων όσο και για τους χρήστες του διαδικτύου (κυβερνοχώρου), ενώ συχνά περιστατικά υποκλοπών βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας. Η υποκλοπή μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακρόαση, έλεγχο ή επιτήρηση του περιεχομένου των επικοινωνιών και την παροχή του περιεχομένου των δεδομένων είτε άμεσα, μέσω της πρόσβασης και χρήσης των συστημάτων πληροφοριών, είτε έμμεσα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής συνακρόασης ή συσκευών παγίδευσης με τεχνικά μέσα. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να περιγράψει διεξοδικά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και παράλληλα να μελετήσει και να παρουσιάσει - τεχνικά και μη- θέματα που αφορούν την ασφάλεια, την ιδιωτικότητα και την προστασία του απορρήτου, στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επιπρόσθετα ερευνώνται - μελετώνται και θέματα απορρήτου και ιδιωτικοτητας σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα, με την χρήση εγκληματολογικών μεθόδων και τεχνικών σε κινητά τηλέφωνα (mοbile phone forensics), ενώ παράλληλα αναδεικνύονται θέματα και μελλοντικές προκλήσεις, που αφορούν το κινητό υπολογιστικό νέφος (mobile cloud computing) και τις εγκληματολογικές έρευνες σε αυτό (mobile cloud forensics).el
dc.format.extent224el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑσφάλεια, ιδιωτικότητα και προστασία απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες : μελέτη περίπτωσης: εγκληματολογική εξέταση έξυπνου κινητού τηλεφώνου και ανάλυση - αξιολόγηση των αποθηκευμένων δεδομένων επικοινωνίας στην κινητή συσκευήel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe rapid technological evolution that has occurred in recent years has resulted in the development of innovative applications in all areas of our daily lives. The development of mobile telephony , the internet and the many online services offered, give multiple possibilities of electronic communication, in an increasingly networked environment. The increasing use of mobile devices - constantly connected through the internet - offers new communication features available anywhere irrespective of time, location and movement. However, growth and the above mentioned facts concerning the use of electronic communications, simultaneously raise important issues concerning security, privacy and confidentiality of communication, which users often tend to ignore or downplay. Risks of eavesdropping and violation of the secrecy of communications exist for users of telecommunications networks and for internet users (cyberspace), while bugging incidents often emerge at a public view. Interception includes, but is not necessarily limited to, the listening to, monitoring or surveillance of the content of communications and the procuring of the content of data either directly, through access and use of the information systems, or indirectly through the use of electronic eavesdropping or tapping devices by technical means. The scope of this thesis is to describe in full analysis the legislative framework governing the confidentiality of communications and at the same time to study and present - both technical and non - technical - issues related to security, privacy and the protection of privacy in the field of electronic communications Furthermore, investigated confidentiality and privacy issues in smart phones, using mobile phone forensics methods and techniques are investigated. Finally, emerging issues and future challenges related to mobile cloud computing and mobile cloud forensics are also discussed.el
dc.contributor.masterΤεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.subject.keywordΑσφάλειαel
dc.subject.keywordΑπόρρητοel
dc.subject.keywordΙδιωτικότηταel
dc.subject.keywordΕμπιστευτικότηταel
dc.subject.keywordΑκεραιότηταel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικές επικοινωνίεςel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordΆρση απορρήτουel
dc.subject.keywordΥποκλοπήel
dc.subject.keywordΈξυπνο τηλέφωνοel
dc.subject.keywordΥπολογιστικό νέφοςel
dc.subject.keywordSecurityel
dc.subject.keywordSecrecyel
dc.subject.keywordPrivacyel
dc.subject.keywordConfidentialityel
dc.subject.keywordIntegrityel
dc.subject.keywordElectronic communicationsel
dc.subject.keywordLegal interceptionel
dc.subject.keywordSmartphoneel
dc.subject.keywordCloud computingel


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»