Now showing items 68-87 of 2452

 • Nation branding - The brand of Greece 

  Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
 • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

  Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
  Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
 • Open data και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

  Τσίπρας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Η πορεία για να θεσπιστούν τα ανοικτά δεδομένα έγινε σταδιακά. Τα πρώτα βήματα έγιναν στην Ελλάδα το 1986 με την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του διοικούμενου στα έγγραφα της διοίκησης, χωρίς όμως δυνατότητα εμπορικής ...
 • Operations of human resources engagement 

  Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
 • Participatory place branding μέσω πολιτισμικών γεγονότων : η περίπτωση του Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο 

  Θανασούλα, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Ενώ η Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, υπάρχουν ακόμη τομείς που μπορούν να είναι παραγωγικοί, όπως ο δημιουργικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη τόσο των ...
 • Presenteeism in aviation & flight safety 

  Καυγάς, Αλφρέδος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
 • Rebranding marketing & corporate marketing. The case of Mondelez 

  Δημητρακάκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Red ocean vs blue ocean strategies 

  Λαΐνος, Ιάσονας (2011-12-14)
 • Retail offer advantage through brand orientation in Luxury, high fashion stores 

  Grujic, Maja (2007-05-22)
  This thesis provides a conceptualisation of brand orientation within the context of fashion retailing, specially the luxury, or, so-called, high fashion retailing. Most of the high fashion sold today is ready to wear ...
 • Social media marketing 

  Χαγκάμπ, Χριστίνα (2012-05-28)
  Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχείς αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του Web 2.0 ...
 • Social media marketing: η περίπτωση του Facebook 

  Πολυχρονιάδης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει αρχικά μια ιστορική αναδρομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή τους, που περιλαμβάνει τους βασικούς ορισμούς, τις λειτουργίες τους, τις αλλαγές ...
 • Social media on marketing and their influence on consumers behavior 

  Καντανολέων, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • Social media και ελληνικές επιχειρήσεις. Μια ποιοτική προσέγγιση 

  Απιτιαγοπούλου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η τεχνολογική επανάσταση στα πεδία της πληροφορικής και των επικοινωνιών άλλαξε τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας και του επιχειρείν, της επικοινωνίας και της καθημερινής ζωής. Νέα προϊόντα και υπηρεσίες εισέβαλαν με εφαρμογές ...
 • Spend analysis & η εφαρμογή της στην περίπτωση ενός ελληνικού πανεπιστημίου - συμβάσεις 2010 & 2011 

  Στροφύλα, Φωτεινή Δ. (2014-01-07)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σύγχρονο θέμα της ανάλυσης δαπανών. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται μία θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής. Μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση, ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των ...
 • Starbucks coffee : η σχέση στρατηγικής και κουλτούρας της επιχείρησης στην ελληνική αγορά 

  Σπηλιοπούλου, Αθανασία Ξ. (2011-11-07)
  Κύριοι στόχοι της εργασίας είναι α) ο προσδιορισμός της έννοιας της κουλτούρας της υπό εξέταση επιχείρησης σε θεωρητικό αλλά κυρίως σε πρακτικό επίπεδο και η σύγκριση αυτής με την κουλτούρα και τις ελληνικές συνήθειες ...
 • Strategic management & digital markets: ανάλυση περίπτωσης "ROOF FOR ALL - UNHCR" (Socialab's Project) 

  Δημητρίου, Λάουρα - Λευκή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη στρατηγική ανάλυση της Digital καμπάνιας η οποία πραγματοποιήθηκε για την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ από τη διαφημιστική εταιρεία Socialab ΕΠΕ. Η εργασία αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο ...
 • Supplier quality management 

  Μαυρίκος, Γεώργιος Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Στόχος της εργασίας είναι να συνοψιστούν α) μέσα από πλήθος ερευνών και συγγραμμάτων και β) μέσω της μελέτης των εγχειριδίων Ποιότητας Προμηθευτών τριών μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, οι σημαντικότερες ενότητες και τα πιο ...
 • Techno-economic assessment of new energy technologies: case study 

  Lazou, Sophia A.; Λάζου, Σοφία Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • The context of corporate governance in the contemporary corporation 

  Caminis, Despoina; Καμίνη, Δέσποινα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
 • The impact of digital technology on consumer behaviour and business operations· Case study 

  Πασπαλάκης, Ευάγγελος; Paspalakis, Evangelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»