Now showing items 10-29 of 2465

 • B2B πωλήσεις και η πρακτική τους εφαρμογή στην Yalco 

  Οικονόμου, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Balanced scorecard : το αποτελεσματικότερο σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων 

  Γορανίτου, Θωμαΐς Π. (2008-11-04)
  Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια απόδειξης της Ισοζυγισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (Balanced Scorecard) ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης επίδοσης των επιχειρήσεων. Για το ...
 • Behavioral finance and financial planning 

  Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
 • Blue ocean strategy : το παράδειγμα της Disney 

  Γαλατσίδα, Βασιλική (2012-02-09)
  Όταν ο ανταγωνισμός σε μια αγορά γίνεται ιδιαίτερα έντονος οι παραδοσιακές στρατηγικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών έχει ...
 • Brand authenticity and brand empowerment 

  Παπαχρήστου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Σε περιόδους όπου επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα, η αυθεντικότητα αποτελεί βασική ανθρώπινη φιλοδοξία, καθιστώντας την ένα βασικό ζήτημα στο σύγχρονο marketing και ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός brand. Παρ’ ...
 • Brand Love: από την αφοσίωση στην ταύτιση 

  Μπρης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αγάπης για το εμπορικό σήμα και της σύνδεσης αυτής της έννοιας με την εικόνα, τη δέσμευση και τη συμπεριφορά αγοράς. Η αγάπη για το εμπορικό σήμα είναι μια ...
 • Brand personality destination : the case of Paros 

  Τζουάνη, Ηλιάνα (2010-11-24)
  Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων και συναλλάγματος για την Ελλάδα και ίσως τον βασικότερο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτήν που διανύουμε στη σημερινή εποχή. Για να γίνει, ...
 • Business plan : μελέτη συνεδριακού - ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

  Ντόκορος, Αθανάσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)
 • Business process reengineering:η εφαρμογή του στις ένοπλες δυνάμεις 

  Δημητρόπουλος, Δημοσθένης Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών δύναται να συμβάλλει στη ραγδαία βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του. Η μεθοδολογική ...
 • Car-sharing: η μελέτη ενός καινοτομικού και οικολογικού τρόπου μετακίνησης 

  Λαλιώτη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κ. (2014-05-12)
  Ο όρος «βιωσιμότητα» έχει γίνει η μεγαλύτερη ανάγκη της σύγχρονης εποχής και μεταφράζεται σε ομαδική δράση και προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανάλωση των φυσικών πόρων με τη ταυτόχρονη επιδείνωση του περιβάλλοντος ...
 • Case study για μια ελληνική βιομηχανική επιχείρηση: ανάλυση και παρουσίαση της Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

  Σιμωτάς, Ηλίας (2001-12-01)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική παρουσίαση της σύνταξης ενός case study και η πρακτική εφαρμογή της, με τη σύνταξη ενός case study για μια μεγάλη ελληνική βιομηχανική εταιρία. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην ...
 • City branding & marketing: η περίπτωση του Πειραιά 

  Δρακοπούλου, Αθηνά Δ. (2014-07-09)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό του city branding δηλαδή της προώθησης πόλεων, μια έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη η οποία εμπεριέχει τις παραπλήσιες νοηματικά έννοιες του ...
 • Cost of quality in hellenic sugar industry 

  Γιάνναρης, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-03)
 • Crowdfunding: έννοια, ορισμός και καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης 

  Αλεξανδρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-20)
  Το crowdfunding «προέκυψε» από την έννοια του crowdsourcing που εισήγαγαν οι Jeff Howe και Mark Robinson το 2006. Επίσης, «δανείστηκε» στοιχεία από τη μικροχρηματοδότηση. Το crowdsourcing ορίζεται ως ένας τρόπος απόκτησης ...
 • Customer Relationship Management (CRM) : αποτελεσματική στρατηγική υπό προϋποθέσεις 

  Περακάκη, Ευθυμία Ι. (2007-06-19)
  Η ραγδαία μεταβολή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που συντελέστηκε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω της παγκοσμιοποίησης, της όξυνσης του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης του Διαδικτύου δημιούργησε στον επιχειρηματικό ...
 • Customer relationship management (CRM): δυνατότητες, προοπτικές, προϋποθέσεις για σωστή εφαρμογή. 

  Γκιτσάλης, Νικόλαος Π. (2002-12-01)
  Η παρούσα μελέτη στοχεύει να παρουσιαστούν τα οφέλη του CRM και συνεπώς να διαφανούν τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να το υϊοθετήσουν. Παράλληλα ο στόχος είναι να αποσαφηνιστούν, όσο αυτό είναι εφικτό, τα ...
 • Customer relationship management και συστήματα διαχείρισης ποιότητας – σύγκριση διαθέσιμων λογισμικών 

  Κώτσογλου, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Τη σημερινή εποχή οι εταιρείες ανταγωνίζονται για να εξυπηρετήσουν με το καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους. Σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι να έχουν ένα σύστημα εξυπηρέτησης που να τους προσδίδει κύρος. Μια ...
 • Customer-led lean operations and tools 

  Παούρη, Ηρώ; Paouri, Iro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Destination marketing – Μάνη : ένας αναδυόμενος τουριστικός προορισμός 

  Χατζηχρήστος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
 • E-banking (online banking) & ασφαλείς πληρωμές 

  Κρομμύδας, Θεόδωρος Η. (2013-05-02)
  Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει την ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να παραθέσει τα πλεονεκτήματα και, τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, τους κινδύνους που ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»