Show simple item record

dc.contributor.advisorΑλεξίου, Αγγελική
dc.contributor.authorΒερβίτας, Γεώργιος
dc.date.accessioned2018-02-21T10:35:06Z
dc.date.available2018-02-21T10:35:06Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10970
dc.description.abstractΜέσα από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, έχουμε οδηγηθεί στην παραγωγή τερματικών συσκευών προδιαγραφών IoT (χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μικρού βάρους/όγκου, απλοποιημένης μορφής και μεγάλης αξιοπιστίας) με υψηλή υπολογιστική ισχύ -αντίστοιχης μεγαλύτερων μονάδων υπολογιστών - διευρύνοντας τα όρια χρήσης σε εφαρμογές που μέχρι σήμερα απαιτούσαν σύνθετες υπολογιστικές μονάδες ελέγχου. Ένας τομέας που απαιτεί την εναρμονισμένη συνεργασία όλων των περιφερειακών συστημάτων ελέγχου και έχει μεγάλο ποσοστό διείσδυσης - από πλευράς υλοποιήσεων/εφαρμογών - στον πληθυσμό είναι η ασφάλεια/παρακολούθηση χώρων. Μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων υλοποιήσεων έβρισκε εφαρμογή σε κάθε χώρο ξεχωριστά και υπήρχε η δυνατότητα ενημέρωσης – σε περίπτωση παραβίασης – της κεντρικής υπηρεσίας ελέγχου. Οι πρώτες υλοποιήσεις είχαν μόνο αισθητήρες ελέγχου που τοποθετούνταν σε κρίσιμα σημεία του εκάστοτε χώρου και παρείχαν ενημέρωση για παραβίαση μόνο τοπικά (πχ σειρήνα). Μετέπειτα έγινε διασύνδεση των συστημάτων μέσω τηλεφωνικής γραμμής (POTS,GSM) με κέντρο ελέγχου για λήψη απλού σήματος ειδοποίησης σε περίπτωση alarm και ενημέρωσης ιδιοκτήτη/αρχών. Τέλος, προστέθηκαν κάμερες για παρακολούθηση - ανεξάρτητα του alarm – από τους ιδιοκτήτες και καταγραφή τους σε τοπικό καταγραφικό. Μέσω της παρούσης διπλωματικής, υλοποιήθηκε ένα καινοτόμο σύνθετο σύστημα ασφάλειας για μια μεγάλη περιοχή (π.χ. δήμος, γειτονιά) οριζόμενη από το κέντρο ελέγχου, όπου τα εσωτερικά συστήματα παρακολούθησης που είναι τοποθετημένα σε κάθε οίκημα (κάμερες, PIR) διασυνδέονται με εξωτερικά συστήματα παρακολούθησης (κινούμενες κάμερες τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία του δρόμου, όπως κολώνες φωτισμού), ενώ πραγματοποιείται κεντρικοποιημένη καταγραφή (server, cloud) με χρήση πρωτοκόλλων και συσκευών IoT που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πόρων (ενέργειας, bandwidth).el
dc.format.extent85el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑνάπτυξη συνεργατικού συστήματος ασφάλειας γειτονιάςel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENBased on the technology development nowadays, we are producing terminal devices according to IoT specifications (low power consumption, lightweight, small, simple and reliable) with high computing power - like complex computing systems - allowing us to use them in complex applications. One of the sectors that demands cooperation of all system peripherals and have high impact - and many implementations - on people is area/home security. Till now, there was a separated security system in each area and in case of invasion only a central audit service was informed. Furthermore, the first implementations had only control sensors placed in crucial spots of the area and the information of invasion was only in local area (e.g. sirens). Moreover, all the systems interconnected through telephone lines (POTS, GSM) to the control center so that the authorities/owner get informed in case of invasion. More recently implementations have cameras, so that the owner can watch/record (locally) the area. In the context of this study, an innovative complex security system has been created to cover a wide area according to the needs of the control center (e.g. municipality, neighborhood) which has all the internal alarm peripherals (cameras, PIR) interconnected with external ones (moving cameras at the street level) while having centralized control (server, cloud) by using IoT devices and protocols thus minimizing the use of resources (energy, bandwidth).el
dc.contributor.masterΨηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυαel
dc.subject.keywordΑσφάλειαel
dc.subject.keywordIoTel
dc.subject.keywordRaspberry Piel
dc.subject.keywordGPIOel
dc.subject.keywordMQTTel
dc.subject.keywordOpenCVel
dc.subject.keywordSecurityel
dc.date.defense2018-02-12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»