Now showing items 1-20 of 57

 • An exploratory research of oil-spillages during marine bunkering operations 

  Αντωνιάδου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
 • Ballast water convention 

  Χαρατζή, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί με όσο το δυνατό πιο κατανοητούς όρους, να αναφέρει διεξοδικά το επίμαχο ζήτημα της διαχείριση του θαλασσίου έρματος μέσα από την Σύμβαση του θαλασσίου έρματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. ...
 • Bunkering market and dry bulk shipping 

  Τσιπλάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η σημαντικότητα της κατανάλωσης ναυτιλιακών καυσίμων των πλοίων ξηρού φορτίου χύδην αυξήθηκε κατά τα έτη στην βιομηχανία ξηρού χύδην φορτίου, καθώς τα έσοδα των πλοίων μειώθηκαν απότομα λόγω ορισμένων παραγόντων, κυρίως ...
 • ISM και ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία 

  Λιακόπουλος, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Το παρόν κείμενο αναλύει τις παραμέτρους που επηρρεάζουν τήν απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του κώδικα ISM και του ελέγχου συμμόρφωσής των σε επίπεδο κρατών. Ξεκινά με το κανονιστικό ...
 • Scrubbers : οικονομική αξιολόγηση 

  Βάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
  Οι νέοι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σχετικά με την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των καύσιμων σε θείο εντός ζωνών ECA δημιουργούν μια νεα πιεστική πραγματικότητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Προκειμένου να ...
 • TMSA - Tanker Management & Self-Assessment (Διαχείριση Δεξαμενοπλοίων και Αυτο-Αξιολόγηση) 

  Βαζιντάρη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Στα πλαίσια της προσπάθειας του OCIMF να υποχρεώσει τις διαχειρίστριες εταιρείες να επιδείξουν ισχυρότερη δέσμευση προς την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε το 2004 το πρόγραμμα TMSA – Tanker ...
 • Αγορά LNG 

  Αναστασάκης, Ευάγγελος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια ταχέως αναδυόμενη αγορά με πολλά οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παράμετρο της μεταφοράς του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα του ...
 • Ανάλυση και διαχρονική εξέλιξη δεικτών ποιότητας στην εμπορική ναυτιλία 

  Κούστα-Καψάλη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-05)
  Στην εργασία αυτή εξετάζεται το κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας - εθνικό και διεθνές - σε συνδυασμό με την εθελοντική περιβαλλοντική διαχείριση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ναυτιλιακών ...
 • Ανακύκλωση πλοίων 

  Πιτσάκης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
  Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η προσέγγιση και ανάλυση της βιομηχανίας ανακύκλωσης των πλοίων. Παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο που τον ...
 • Αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας στη ναυτιλία 

  Καρσανίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά στο θέμα της ποιότητας στη ναυτιλία. Η έννοια της ποιότητας στη ναυτιλία βέβαια είναι πολυσύνθετη. Επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας ...
 • Αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας συστήματος σόναρ σε δεξαμενόπλοια 

  Ξηρουχάκης, Αλέξανδρος Σ. (2015-04-21)
  Αυτή η εργασία εξετάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα ενός πρωραίου ηχο-βολιστικού συστήματος (σόναρ), εγκατεστημένο στο βολβοειδές τόξο του πλοίου, ως μια επιλογή μείωσης του ρίσκου πετρελαιοειδούς ρύπανσης από ...
 • Αρχές λειτουργίας δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης 

  Ζαγοραίου, Νικολίνα - Πηγή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06)
  Οι μηχανές εσωτερικής καύσης (κοινώς ΜΕΚ) χρησιμοποιούνται ευρύτατα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σε πολλά μέσα μεταφοράς και εγκαταστάσεις μικρής, μεγαλύτερης ή πολύ μεγάλης ισχύος. Φυσικά στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται ...
 • Ατυχήματα σε πλοία εμπορευματοκιβωτίων 

  Βλυσίδης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Η εισαγωγή της εργασίας επιχειρεί μια γενική προσέγγιση της σημαντικότητας της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν τα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα και τα ...
 • Διαχείριση ενέργειας και MRV 

  Χαραλαμπίδη, Κωνσταντίνα Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η εφαρμογή του κανονισμού Παρακολούθησης, Αναφοράς και Επαλήθευσης των εκπομπών CO2 από τις θαλάσσιες μεταφορές. Αρχικά περιγράφεται η συμβολή της Ναυτιλίας στην ατμοσφαιρική ...
 • Διερεύνηση της ακτοπλοϊκής εμπορευματικής σύνδεσης λιμένων Αττικής - Θεσσαλονίκης 

  Κουτσούλη, Αφροδίτη Π. (2013-02-27)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η θαλάσσια εμπορευματική μεταφορά ως εναλλακτική της οδικής στον ελληνικό χώρο. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία αρχικά μελετά βιβλιογραφικά τη Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην ...
 • Εκτίμηση επικινδυνότητας εργασιών δραστηριοτήτων και λειτουργιών στη ναυτιλία (risk assessment) 

  Δατσώλης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η ναυτιλία είναι μια βιομηχανία με πλούσια παράδοση. Η ασφάλειά της ήταν, και ακόμα είναι, ρυθμιζόμενη κατά ένα μεγάλο μέρος από τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν μέσα στη βιομηχανία. Αυτά τα πρότυπα είναι ιστορικά, διεθνή και ...
 • Ελληνική επιβατηγός ακτοπλοΐα και τεχνοοικονομική ανάλυση εφαρμογής φωτοβολταϊκής ενέργειας 

  Θεοδωροπούλου, Ευσταθία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-07)
  Στο σημερινό γίγνεσθαι, οι ελληνικές ακτοπλοϊκές εταιρείες, κάτω από συνθήκες χρηματοοικονομικής ασφυξίας, πρέπει να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως είναι η οικονομία καυσίμου προς εξοικονόμηση πόρων και η συμμόρφωση τους ...
 • Ελληνική νησιωτικότητα και ελληνικό ακτοπλοϊκό σύστημα 

  Γιαννουλάτου, Σοφία Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-03)
  Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια παρουσίαση του σημερινού ελληνικού νησιωτικού χώρου και το σημερινό ακτοπλοϊκό ελληνικό σύστημα. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι πιο πρόσφορες και ορθολογικές λύσεις στα προβλήματα ...
 • Ενεργειακή απόδοση λιμένων 

  Μελιανός, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, έγινε συλλογή και καταγραφή των ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούνται από κάθε λιμένα για την ετήσια λειτουργία του. Ως λιμένας ορίζεται μια προκαθορισμένη περιοχή μέσα στην οποία ...
 • Ενεργειακή απόδοση των πλοίων της ελληνικής επιβατηγού ακτοπλοΐας 

  Στουρνάρας, Ελευθέριος Κ. (2013-12-16)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ενεργειακή απόδοση των πλοίων της επιβατηγού ακτοπλοΐας που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Η ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης αυτών των πλοίων, βασίζεται στον Σχεδιαστικό ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»