Now showing items 47-58 of 58

 • Πολυμεσικό υλικό για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 

  Τζιώλη, Αθανασία Α. (2014-05-29)
  Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο συνθέτει ένα χώρο που προσφέρει ικανοποίηση στους μαθητές, ωστόσο οι πιθανοί κίνδυνοι που ενέχει για την ιδιωτική ζωή και την προσωπική τους ασφάλεια είναι πάρα πολλοί. Γι’ αυτό το λόγο οι ...
 • Πρακτικές και μεθοδολογίες ελέγχου διαλειτουργικότητας και ιδιωτικότητας : εφαρμογές σε προηγμένες και ασφαλείς ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες 

  Παπαστεργίου, Σπυρίδων (2010-05-26)
  Η διατριβή λύνει τα παρακάτω προβλήματα προδιαγράφοντας μια πρωτότυπη συστηματική και δομημένη μεθοδολογία ελέγχου Διαλειτουργικότητας και Συμμόρφωσης Υπηρεσιών Ιστού (ΔΣΥΙ). Οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες προτυποποίησης και ...
 • Προστασία της πληροφορίας στο διαδίκτυο 

  Καλαμπαλίκης, Παναγιώτης Χ. (2013-05-16)
  Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και του internet, δημιουργεί μια σύγχρονη κοινωνία που αντιστοιχεί στον όρο «Κοινωνία της Πληροφορίας» ή Κυβερνοχώρος. Σε αυτή την ...
 • Προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο 

  Παναγιωτάκη, Εμμανουέλα Γ. (2011-04-12)
  Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί το θέμα της επίδρασης του διαδικτύου στον καταναλωτή. Η μελέτη αυτή θα προσπαθήσει να ερμηνεύσει έννοιες όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το Spamming ...
 • Πρωτόκολλα ασφάλειας για DNS εξυπηρετητές 

  Ιωάννου, Μαρία Π. (2012-07-31)
  Το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διευθύνσεων είναι ζωτικής σημασίας για το Διαδίκτυο, επειδή παρέχει έναν μηχανισμό για την ανάλυση των ονομάτων των κεντρικών υπολογιστών σε διευθύνσεις του πρωτόκολλου του Διαδικτύου. Η σωστή ...
 • Συγκριτική ανάλυση της κατάστασης κυβερνοασφάλειας των χωρών - μελών της ΕΕ 

  Αποστόλου, Μάριος Χ. (2014-07-08)
  Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί ο τομέας της ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην Ε.Ε. προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τα κράτη μέλη αλλά και περαιτέρω να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη ...
 • Τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο 

  Παλίλης, Κυριάκος Ν. (2013-05-17)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εστίαση στα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και πως αυτά προστατεύονται είτε με νόμους είτε με διάφορα λογισμικά. Το 1ο κεφάλαιο ασχολείται με την προστασία και την ...
 • Τεχνικά μέτρα και νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

  Μαζαράκης, Γεώργιος Π. (2011-07-08)
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τόσο το υπάρχον περιβάλλον στο διαδίκτυο και οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, όσο και η συσχέτιση που υπάρχει με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Πράγματι για τις περισσότερες ...
 • Τεχνολογίες προστασίας απορρήτου και ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο 

  Μαθιουδάκη, Ελένη Ι. (2013-03-27)
  Η προέλευση του όρου ιδιωτικότητα ανάγεται ήδη από την εποχή του Αριστοτέλη με την διάκριση του δημοσίου και ιδιωτικού βίου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας δίνοντας στον όρο μια επιπλέον διάσταση: της πληροφορίας που "φέρει" ...
 • Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο : μορφές, αντιμετώπιση και νομική προστασία 

  Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Κ. (2011-07-15)
  Η τεχνολογική έκρηξη την τελευταία δεκαετία μας έφερε όλους ποιό κοντά στον παγκόσμιο ιστό και στην χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο που ικανοποιεί τις περισσότερες ανάγκες μας όπως η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων στην ...
 • Τρομοκρατία, διαδίκτυο και κυβερνοχώρος: νέα βήματα, νέες δράσεις 

  Αβδελίδης, Στυλιανός (2012-04-10)
  Στο παρόν πόνημα, γίνεται μία προσπάθεια, προκειμένου να αναλυθεί το φαινόμενο του νέου είδους της τρομοκρατίας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής επιχειρείται μία μελέτη του φαινομένου της τρομοκρατίας σε θεωρητικό ...
 • Ψηφιακή ανάλυση – Τεχνικές διείσδυσης 

  Κοτρονάρος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-10)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία για τους ηλεκτρονικούς ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»