Show simple item record

Μέθοδος της διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης RFA για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ήπατος : ανάλυση κόστους και δεδομένων ποιότητας ζωής

dc.contributor.advisorΒοζίκης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΒαμβακούλα, Ευθυμία
dc.date.accessioned2017-01-26T08:44:47Z
dc.date.available2017-01-26T08:44:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9367
dc.description.abstractΛαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό πρότυπο, πολλοί οικονομολόγοι προσπαθούν να αναλύσουν την οικονομική συμπεριφορά των νοσοκομείων, πέρα από τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Οι συζητήσεις γύρω από αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στην διαμόρφωση κάποιων εργαλείων - δεικτών αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των νοσοκομειακών μονάδων, με απώτερο σκοπό αυτά να προσδιορισθούν περισσότερο, λόγω και του συνεχούς αυξανόμενου κόστους των υπηρεσιών υγείας διαχρονικά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι o καρκίνος του ήπατος είναι ο έκτος συχνότερος παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, περίπου 10 στους 1,000 άντρες και 2 στις 1.000 γυναίκες θα αναπτύξουν καρκίνο του ήπατος κάποια στιγμή στη ζωή τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι συχνότερος στη Νότιο-Ανατολική Ασία και τη Δυτική Αφρική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λοίμωξη από τον ιό της Ηπατίτιδας Β, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος, εμφανίζει αυξημένη συχνότητα σε αυτές τις περιοχές. Στις ΗΠΑ και τη Νότια Ευρώπη, απαντάται πιο συχνά ο ιός της Ηπατίτιδας C σαν αιτία καρκίνου του ήπατος. Το 2008, περίπου 40.000 άντρες και περίπου 20.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του ήπατος στην Ευρώπη. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι μεταξύ 50 και 60 ετών, αλλά στην Ασία και την Αφρική είναι συνήθως μεταξύ 40 και 50 ετών. Έτσι η οποιαδήποτε μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου του ήπατος είναι σημαντική για την ερευνά της όσο αφορά την αποτελεσματικότητα της και την οικονομική της ανάλυση. RFA τεχνική αντιμετώπισης της κακοηθείας του ήπατος θεωρείται μια νέα μέθοδος ελάχιστα επεμβατική και η καλύτερη επιλογή για ανεγχείρητους ασθενείς. Στόχος της παρούσας έρευνας η περιγραφική μερική ανάλυση του κόστους της αναδρομικής έρευνας για τα έτη 2013, 2014 για 149 ασθενείς που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας σε νοσοκομείο Αθηνών, της μεθόδου δια- δερμικής θερμοκαυτηρίασης για την αντιμετώπιση καρκίνου του ήπατος . Επίσης καταγραφή από τηλεφωνική ερευνά τις μαρτυρίες των ασθενών με την βοήθεια της αριθμητικής κλίμακας βαθμονόμησης (Numerical Rating Scale – NRS) της αξιολόγησης της ποιότητας ζωής των ασθενών πριν από την παρέμβαση και μετά. Η μεθοδολογία της έρευνας πρόκειται για μια αναδρομική ερευνά, 149 ασθενών (92 άντρες και 57 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη ) με 203 ηπατικές βλάβες που έλαβαν θεραπεία με την μέθοδο της διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης ήπατος. Τα έτη που μελετήθηκαν 2013-2014. Το κριτήριο αποτελεσματικότητας της μεθόδου ήταν η πραγματοποίηση αξονικής τομογραφίας δυο φάσεων με σκιαγραφικό μέσο αφού απομακρύνθηκαν τα ηλεκτρόδια. Περιγράφονται τα νοσοκομειακά κόστη που χρησιμοποιήθηκαν για τους ασθενείς και υπολογίστηκε το συνολικό μέσο ετήσιο κόστος καθώς και το μέσο κόστος ανά ασθενή. Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα με αυτά άλλων παρόμοιων μελετών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έκριναν την διαθερμική θερμοκαυτηρίαση ήπατος αποτελεσματική θεραπεία και ασφαλή για την αντιμετώπιση της κακοήθειας στο ήπαρ. Παρόλο τους περιορισμούς της έρευνας κρίθηκε απαραίτητη η ταξινόμηση της θεραπείας στο σύστημα Κ.Ε.Ν. Το μέσο κόστος ανά ασθενή δεν διαφέρει ποσοτικά με αυτό άλλων διεθνών δημοσιευμένων εργασιών αλλά γίνεται διαφορετική κοστολόγηση την Ελλάδα. Κρίνεται επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος υπολογισμού των τιμών του συνόλου των εργαστηριακών εξετάσεων και της ιατρικής πράξης στη βάση σχετικών βαρών των συντελεστών παράγωγης, έτσι να προταθεί μια πραγματική κοστολόγηση για την συγκεκριμένη μέθοδο και κοινή για όλους τους δημόσιους παρόχους υγείας.el
dc.format.extent126el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜέθοδος της διαδερμικής θερμοκαυτηρίασης RFA για την αντιμετώπιση του καρκίνου του ήπατος : ανάλυση κόστους και δεδομένων ποιότητας ζωήςel
dc.title.alternativeMethod of perrcutaneous radiofrequency ablation for the treatment of liver malignity : cost analysis and data quality of lifeel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENConsidering the enterprising model, a lot of economists try to analyze the economic Behavior of hospitals, beyond their social character. The discussions are focused in the configuration of certain tools of effectiveness and productivity of hospital units, aiming these to be better determined, as the cost of health services increases diachronically. Taking under consideration that Liver cancer represents the sixth most common cancer worldwide. In Europe, about 10 in every 1,000 men and 2 in every 1,000 women will develop liver cancer at some point in their life Worldwide it is much more frequent in South-East Asia and Western Africa. This is mainly due to the fact that infection with the hepatitis B virus increases the risk of developing liver cancer and is more frequent in these areas. In the USA and in Southern Europe, the Hepatitis C virus is seen more frequently as a cause of liver cancer. In 2008, about 40,000 men and about 20,000 women were diagnosed with liver cancer in Europe. The median age at diagnosis is between 50 and 60 years, but in Asia and Africa it is usually between 40 and 50 years. Percutaneous radiofrequency ablation is a relative new, minimally invasive technique that is considered the best treatment option for patient with liver malignity. The improvement of equipment and the increased expertise of interventional radiologists have greatly contributed to a high level of treatment efficacy and a low incidence of complications of image-guided RFA. Reduced mortality, morbidity and hospitalization are considered major advantages rendering RFA as a promising alternative, not only in controlling malignant disease, but also in improving survival rate for patients with limited but unresectable disease. Our primary objective was to assess the cost of Comptuted Tomography (CT)-guided radiofrequency Ablation (RFA), to evaluate the efficacy and complications of hepatic malignancies and at least to evaluate by Numerical Rating Scale – NRS method the quality of life of the patients. The method was a retrospective study of 149 patients (92 men and 57 women) the average of age was 67 years, with 203 lesions of hepatic malignancies who had been treated by (CT)-guided radiofrequency Ablation (RFA) at Years 2013-2014.The tumors were considered as ablated completely. If no viability was found on dual-phase dynamic contrast enhanced CT at 1 month after RFA. All resources used during the RFA-related hospital stay were recorded. Costs were assessed from the retrospective of the health care providers. The mean Annual cost was evaluated and mean cost per patient, too. The results of this study support that RFA is an effective and safe technique for the treatment of hepatic malignancies. Taking into accounts of results of the current study, the classification into the system of K.E.N. it is considered necessary. The mean cost per patient does not differ posotically with that of other international papers but in Greece applied differ costing. It is essential to develop a system of Resource-Based Relative Value Scale(RBRVS) as a financial assessment tool as a proposition for a real costing of this particular method, which will be common for all public healthcare providers in Greece.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΚαρκίνοςel
dc.subject.keywordΝοσοκομειακές δαπάνεςel
dc.subject.keywordΔημόσια νοσοκομείαel
dc.subject.keywordΔαπάνες υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»