Show simple item record

Venture capital και οικονομική κρίση

dc.contributor.advisorΑλεξάκης, Χρήστος
dc.contributor.authorΜπαλμπούζης, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2016-08-26T08:13:38Z
dc.date.available2016-08-26T08:13:38Z
dc.date.issued2015-07
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9034
dc.description.abstractΤο Venture Capital ή αλλιώς Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΚΕΣ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην υποστήριξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή προστιθέμενη αξία. Το Venture Capital χρηματοδοτεί νέες επιχειρήσεις και ειδικά αυτές που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και κατακτούν νέες αγορές. Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως σκοπό να εξετάσει το θεσμό του Venture Capital και πως αυτό σχετίζεται με την οικονομική κρίση. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός και η περιγραφή του συγκεκριμένου θεσμού, ενώ γίνεται ιστορική αναδρομή για να παρουσιαστεί η εξέλιξή του στο βάθος του χρόνου. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε άλλες σημαντικές μορφές χρηματοδότησης, όπως είναι το leasing κλπ με στόχο να παρουσιασθούν τα δικά τους χαρακτηριστικά και να διασαφηνιστεί περαιτέρω η προσφορά του Venture Capital στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του εν λόγω θεσμού καθώς και οι παράγοντες που τον επηρεάζουν τόσο σε Μίκρο όσο και σε Μάκρο περιβάλλον. Στο τελευταίο υποκεφάλαιο αναλύεται η σημασία του Venture Capital για την επιχειρηματικότητα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος των εταιρειών Venture Capital και των σταδίων που ακολουθούν για τη χρηματοδότηση άλλων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του Venture Capital, αλλά και της εν γένει εξέλιξής του στην Ελλάδα με στόχο την κατανόηση του θεσμού στην εγχώρια οικονομία και της σημασίας του στην επιχειρηματικότητα. Επιπροσθέτως, γίνεται αναφορά στον οργανισμό ΤΑΝΕΟ και τη σημασία του για την αγορά του Venture Capital. Στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση στα ποσοτικά δεδομένα του Venture Capital, παρουσιάζοντας διαγραμματικά τα μεγέθη του σε χώρες του ΟΟΣΑ, στις ΗΠΑ, και γενικά στην Ευρώπη, με στόχο να υποστηρίξουν και το επόμενο κεφάλαιο που κάνει αναφορά στην οικονομική κρίση. Στο πέμπτο κεφάλαιο λοιπόν, αναλύεται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στο θεσμό στις χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ, αναλύοντας τη γενικότερη επίδραση στη παγκόσμια οικονομία και αγορά, ενώ δίνεται και τροφή για μελλοντική έρευνα βάσει της παρούσας μελέτης. Στα δύο τελευταία υποκεφάλαια, παρατίθενται οι αναλύσεις δύο χωρών, του Ισραήλ και της Βραζιλίας, οι οποίες χρησιμοποιούν το θεσμό του Venture Capital εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση της εκάστοτε οικονομικής ύφεσης. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από όσα αναλύθηκαν στα προγενέστερα στάδια της διπλωματικής εργασίας και τα οποία αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία που προκύπτει από το συγκεκριμένο τρόπο χρηματοδότησης για την επιχειρηματικότητα, αν υλοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.el
dc.format.extent79el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΕπιχειρηματικότηταel
dc.titleVenture capital και οικονομική κρίσηel
dc.title.alternativeVenture capital and economic crisisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENVenture Capital holds a significant role in the development of an economy and in the support of Start-Ups and existing firms with a high added value. Venture Capital finances young companies, and particularly those which develop innovative technologies and have the potential to take-over emerging markets. The present dissertation aims to examine the concept of Venture Capital and how it relates to an economic crisis. In the first chapter the concept and the content of Venture Capital is defined and a historical retrospect of its development, throughout the course of time is presented. In parallel, a reference of other important forms of financing, such as leasing etc. is defined, aiming to present their characteristics and to further clarify Venture Capital's contribution in undertaking business initiatives. Also, an examination of the Venture Capital advantages and disadvantages, as well as the factors which are impacted within a Microeconomic and a Macroeconomic environment, are analysed. The last sub-chapter refers to the importance of the Venture Capital in the section of enterpreneuship. The second chapter presents an in-depth analysis of Venture Capital firms, as well as the stages which have to be undertaken for the financing of other investment initiatives. The third chapter presents Venture Capital's legal framework and its development in Greece, in an attempt to clarify the concept within the national economy as well as its importance in entrepreneurship. In addition, the TANEO organization is mentioned and its significance to the development of the Venture Capital concept in Greece. The fourth chapter elaborates on the quantitative data, diagrammatically presenting its contribution in the OECD countries, the USA and more generally in Europe, with a view to support the next chapter which makes reference to the economic crisis. analyses of two countries, Israel and Brazil are cited, which make use of the Venture Capital in order to address the economic downturn during the years. Finally it is in the sixth chapter that the conclusions are made, which have come about from the earlier chapters of the dissertation and which indicate the particular significance of the particular financing methods for entrepreneurship, if it is implemented in the most effective way. Consequently, the fifth chapter analyses the effect of the economic crisis on Venture Capital in European countries and the USA, analyzing the overall impact on the global economy and market. In addition, the necessary information is put forward so that it is possible to carry out further research based on this project. In the final 2 sub-chapters, theel
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΚεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχώνel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.subject.keywordTANEOel
dc.subject.keywordVenture capitalel
dc.subject.keywordEconomic crisisel
dc.subject.keywordEntrepreneurshipel
dc.subject.keywordFinancingel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»