Show simple item record

Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και ανάπτυξης ακτινολογικού εργαστηρίου

dc.contributor.advisorΠαντελίδης, Παντελής
dc.contributor.authorΛαζαρίδου, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2015-09-21T12:34:32Z
dc.date.available2015-09-21T12:34:32Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7700
dc.description.abstractΗ υγεία οριζόμενη ως το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου αποτελεί και την μόνη σίγουρη επένδυση με τις υψηλότερες αποδόσεις. Σημαντικό δείκτη ανάπτυξης και πολιτισμού μιας χώρας αποτελεί η διατήρηση της Υγείας των πολιτών, καθώς και η υψηλή παροχή των υπηρεσιών. Ο χαρακτήρας των Υπηρεσιών Υγείας είναι έντονα ανθρωποκεντρικός με σημαντικές επιρροές από την χρήση υψηλής τεχνολογίας. Οι ρυθμοί των επενδύσεων που αφορούν κυρίως τον εξοπλισμό των Ιδιωτικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων σε ιατρικά μηχανήματα νέας γενιάς και τεχνολογίας εμφανίζονται διεθνώς υψηλοί με συνεχώς ανοδική τάση. Οι επενδύσεις Κεφαλαίων σε επιχειρήσεις εντάσεως τεχνολογίας θα πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και μετά από σωστή μελέτη του επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται. Η μελέτη αυτή εξετάζει αναλυτικά και παρουσιάζει όλες εκείνες τις παραμέτρους και τις προϋποθέσεις, (οργανωτικές-λειτουργικές-νομικές-χρηματοοικονομικές) που απαιτούνται έτσι ώστε η επένδυση κεφαλαίων για την δημιουργία ενός Ακτινολογικού Εργαστηρίου να κρίνεται συμφέρουσα και κυρίως βιώσιμη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Με την χρήση παραδοχών από την συλλογή στοιχείων μέσα από έρευνα αγοράς σε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, σε προσφορά και ζήτηση ακτινολογικών υπηρεσιών, σε τιμές και κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν αποδεικνύεται τόσο η κερδοφορία όσο και η βιωσιμότητα του εργαστηρίου. Η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των Ακτινολογικών Εργαστηρίων μεγάλου μεγέθους έχει άμεση εξάρτηση από την συνεχόμενη ανανέωση των μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας και κρίνεται κυρίως από την χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων νέας γενιάς που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μεγάλης διαγνωστικής ακρίβειας και απεικονιστικής ανάλυσης σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.el
dc.format.extent133el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectRadiology -- Laboratory -- Organization & administrationel
dc.subjectΕργαστήρια -- Οργάνωσηel
dc.subjectLaboratoriesel
dc.titleΕπιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και ανάπτυξης ακτινολογικού εργαστηρίουel
dc.title.alternativeBusiness plan for the constitution and development of a radiology laboratoryel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call619.007 5 ΛΑΖel
dc.description.abstractENHealth, defined as the most valuable asset of humankind, is at the same time the only certain investment yielding the highest returns. The citizens’ health preservation and the high rendering of services constitute an important growth and culture index of a country. The nature of Health Services is strongly anthropocentric receiving a significant influence from the use of high technology. The investment rate, regarding mainly the equipment of Private Diagnostic Laboratories with medical devices of new generation and technology, appears to be high worldwide and with a tendency for constant growth. The Capital investments in technology intensive businesses should be effected with particular care and following a proper study of the business and competitive environment within which every business is activated. This study examines analytically and presents all those parameters and requirements needed (organizational-functional-legal-financial) so that the capital investments for the establishment of a Radiological Laboratory can be considered profitable and above all, viable both in the short and in the long run. With the use of acknowledgments which originate from the collection of data through a market research regarding high technology devices, in supply and demand of radiology services, in prices and cost of the rendered services and through the processing of data collected, both the profit making and the viability of the laboratory is proved. The viability and profitability of the large-scale Radiological Laboratories directly depends on the continuous renovation of high technology devices and is evaluated mainly on the basis of the use of specialized, new generation devices which can provide services of great diagnostic accuracy and imaging analysis to specific groups of patients.en
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»