Show simple item record

Η συμπεριφορά των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

dc.contributor.advisorΑλεξάκης, Χρήστος
dc.contributor.authorΧαΐδόγιαννου, Σοφία
dc.date.accessioned2015-05-07T08:36:57Z
dc.date.available2015-05-07T08:36:57Z
dc.date.issued2014-10-22
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6526
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική έχει ως αντικείμενο μελέτης όχι μόνο το γενικό πλαίσιο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), αλλά και τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, τόσο εγχώρια όσο και παγκοσμίως. Οι ΑΞΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας, της διεθνοποίησης των αγορών, στις τεχνολογικές επιδόσεις της εκάστοτε χώρας, στη βελτίωση των υποδομών, αλλά και των εσόδων των εταιρειών και των αγορών. Στην παρούσα διπλωματική και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση του γενικότερου πλαισίου λειτουργίας των ΑΞΕ, εστιάζοντας στους ορισμούς που έχουν θεμελιωθεί από οικονομολόγους με το πέρασμα των ετών, στα είδη των ΑΞΕ, στους παράγοντες και τις μεθόδους προσέλκυσης των χωρών για την εγκατάσταση επενδύσεων στον τόπο τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν παγκοσμίως στο περιβάλλον των ΑΞΕ και επιπλέον γίνεται ανάλυση του επενδυτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και των πιθανών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις για την εγκατάστασή τους στις χώρες αυτές. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της έννοιας της οικονομικής κρίσης, των χαρακτηριστικών της, αλλά και πως έχει επηρεάσει τις επενδύσεις τόσο εγχώρια όσο και παγκοσμίως. Για την καλύτερη κατανόηση της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης στις επιδόσεις των ΑΞΕ, πραγματοποιείται απεικόνιση διαγραμμάτων και πινάκων που αναπαριστούν τα δεδομένα, τεκμηριώνοντας έτσι τα συμπεράσματα για τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στις επενδύσεις. Γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και συγκεκριμένα στις επιπτώσεις τους στα μεγέθη των Άμεσα Ξένων Επενδύσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται οικονομετρικός έλεγχος μέσω του στατιστικού προγράμματος STATΑ 11 και για τις τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδίας και Πορτογαλία) στην εξαρτημένη μεταβλητή (ΑΞΕ), σε σχέση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, οι οποίες είναι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (exports), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP), οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (imports), ο πληθωρισμός (inflation) και η ανεργία (unemployment). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάθε χώρα παρουσίασε διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή που επηρεάζει τις επενδύσεις σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα στατιστικά σημαντική μεταβλητή είναι ο μισθός, στην Ισπανία ο πληθωρισμός και η ανεργία, στην Πορτογαλία οι εξαγωγές και ο πληθωρισμός και τέλος στην Ιρλανδία οι εξαγωγές. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, σε συντομία, τα συμπεράσματα που ανέκυψαν από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις χώρες αυτές.el
dc.format.extent144el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΕπενδύσεις, Ξένεςel
dc.subjectΟικονομικές κρίσειςel
dc.titleΗ συμπεριφορά των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης: Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανίαel
dc.title.alternativeThe trends of Foreign Direct Investment before and during the economic crisis: Greece, Ireland, Portugal and Spainen
dc.typeMaster Thesisel
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6526
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.identifier.call332.673 ΧΑΙel
dc.description.abstractENThe present study examines the framework of Foreign Direct Investment (FDI), both domestically and globally, as well as its FDI trends during the current economic crisis. FDI plays an important role in the development of the global economy, the internationalization of markets, the technological performance of countries, the improvement of infrastructure and the increase in revenues of companies and markets. In the present study and, in particular in the first chapter, the wider operational framework of FDI is analyzed, focusing on those definitions that economists have established over the years, types of FDI and factors and methods for countries to attract investment. In chapter two, the factors that exist in the global FDI environment are analyzed and, to examine this topic at a deeper level the investment environment in Greece, Spain, Ireland and Portugal are examined from the legislative point of view with potential problems arising from FDI in those countries. In chapter three, the meaning and characteristic of economic crisis is analyzed and how the crisis has affected investment domestically and globally. For a better understanding of the impact of the economic recession on FDI performance, charts and tables are displayed, providing the data that document the results of the negative impact of the economic crisis in Greece, Spain, Ireland and Portugal, and document FDI financial inputs and volumes. In chapter four, economic testing through the STATA statistical program in the four countries (Greece, Spain, Ireland and Portugal) examines the dependent variable (FDI), in relation to independent variables: exports (of goods and services), GDP, imports (of goods and services), inflation and unemployment. Each country presented different results with respect to the independent variable, which affects investment in that country. In Greece a statistically important variable is salary, in Spain inflation and the unemployment rate are important, in Portugal exports and the inflation rate, and in Ireland the export trends. Chapter five presents, in brief, an overview of the results that evolved from the study, in those countries.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»