Show simple item record

dc.contributor.authorΒουδρισλής, Αθανάσιος Α.
dc.date.accessioned2013-04-29T07:25:56Z
dc.date.available2013-04-29T07:25:56Z
dc.date.issued2013-04-29T07:25:56Z
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5352
dc.description.abstractΤο παρόν πόνημα αποτελεί τη διπλωματική εργασία που συντάχθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακών μου Σπουδών στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Αντικείμενο της εργασίας είναι εξέταση της δυνατότητας ανάδειξης της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης στον 21ο αιώνα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν τόσο βιβλιογραφία όσο και δημοσιεύματα του τύπου και περιοδικών. Η γειτονικής μας χώρα παρότι έχει αποτελέσει για ευνόητους λόγους το αντικείμενο πολλών βιβλίων, μελετών και άρθρων εξακολουθεί και αποτελεί έναν «άγνωστο» για μεγάλο αριθμό Ελλήνων. Επιπρόσθετα, σήμερα η Τουρκία παρουσιάζεται από πολλούς ως υποψήφια περιφερειακή δύναμη. Μεθοδολογικά η προσέγγιση και η ανάλυση του θέματος θα βασιστεί στην ρεαλιστική θεωρία. Ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν τόσο βιβλιογραφία όσο και δημοσιεύματα του τύπου και περιοδικών. Ωστόσο σε αρκετά θέματα η χαρτογράφηση της ήταν προβληματική λόγω των φτωχών στοιχείων συνέπεια των προσπαθειών του Τουρκικού κράτους να εμφανίζει «προς τα έξω» τη εικόνα που επιθυμεί η κεντρική εξουσία. Η διάρθρωση της εργασίας έχει γίνει με γνώμονα τις διαστάσεις της υψηλής στρατηγικής και χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η ορολογία όσο αφορά τις έννοιες της υψηλής στρατηγικής καθώς και των χαρακτηριστικών μιας περιφερειακής δύναμης. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή του διεθνούς και περιφερειακού συστήματος ασφάλειας την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για τη χώρα καθώς τις προθέσεις αυτής μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εσωτερική πολιτική της χώρας και στο οποίο αναλύονται το σύστημα λήψης των αποφάσεων, η πληθυσμιακή δομή της χώρας καθώς και ο ρόλος της θρησκείας στο εσωτερικό της Τουρκίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονομική ισχύς της Τουρκία, στοιχείο βασικό της υψηλής στρατηγικής κάθε χώρας αφού η υπόψη δυναμική της χώρας αποτελεί μοχλό και για άλλα τμήματα αυτή πως για παράδειγμα της στρατιωτικής. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής και της τουρκικής διπλωματίας τα οποία ενισχύουν το περιφερειακό ρόλο της Τουρκίας στην εξεταζόμενη περιοχή. Εξετάζεται η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία της Τουρκίας σε σχέση με την ΕΕ, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ανατολική Μεσόγειο καθώς και τις χώρες των Βαλκανίων – Μέσης Ανατολής – Αφρικής. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της υψηλής στρατηγικής που είναι η στρατιωτική στρατηγική της χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται το στρατιωτικό δόγμα της Τουρκίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας καθώς και προσπάθεια της Τουρκία να γίνει μια πυρηνική δύναμη. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται προσπάθεια της Τουρκία για διεθνή νομιμοποίηση δια μέσω των διεθνών οργανισμών. Η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται στο ένατο κεφάλαιο με την παρουσίαση των συμπερασμάτων και τεκμηρίωση της άποψης για τη δυνατότητα της Τουρκίας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως περιφερειακή δύναμη στην εξεταζόμενη περιοχή.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectΤουρκία -- Εξωτερική πολιτική
dc.subjectΤουρκία -- Στρατιωτική πολιτική
dc.subjectΤουρκία -- Πολιτική και διακυβέρνηση
dc.subjectΣτρατηγική
dc.titleΗ άνοδος της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης κατά τον 21ο αιώνα
dc.typeMaster Thesis
europeana.isShownAthttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5352
dc.identifier.call355.03 ΒΟΥ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»