Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαντουβάκης, Άγγελος
dc.contributor.advisorPantouvakis, Angelos
dc.contributor.authorΠαππά, Κωνσταντίνα
dc.contributor.authorPappa, Konstantina
dc.date.accessioned2023-11-14T06:47:50Z
dc.date.available2023-11-14T06:47:50Z
dc.date.issued2023-11
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15906
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3328
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη επιχειρεί πρώτα να αναλύσει τους όρους της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος. Η ναυτιλία περιλαμβάνει μια ποικιλία μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από τον έναν γεωγραφικό τόπο στον άλλο. Το ναυτικό επάγγελμα είναι ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς οι ναυτικοί επαγγελματίες είναι υπεύθυνοι για την πλοήγηση και συντήρηση των πλοίων, εξασφαλίζοντας την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και για την τήρηση των διεθνών νόμων και κανονισμών που διέπουν τις ναυτιλιακές δραστηριότητες. Θα ερευνήσουμε επίσης τη σταδιοδρομία στη ναυτιλιακή βιομηχανία, την εκπαιδευτική διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ένας ναυτικός και την ιεραρχία των θέσεων του πληρώματος εν πλω. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τους κύριους φορείς που διαμορφώνουν τις συνθήκες εργασίας και τους μισθούς των ναυτικών, συμπεριλαμβανομένων της Διεθνούς Σύμβασης για την Εργασία στη Ναυτιλία, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, θα εξετάσουμε τη λειτουργία του τμήματος πληρωμάτων, τα κριτήρια επιλογής και τις διαδικασίες πρόσληψης που χρησιμοποιούν, καθώς επίσης και την ποικιλία των εθνικοτήτων που επιλέγεται για το πλήρωμα εν πλω. Στο δεύτερο μέρος της παρούσας έρευνας θα εστιάσουμε στην αμοιβή των ναυτικών και στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Ο πρώτος παράγοντας που θα εξετάσουμε είναι η σημαία του πλοίου, με έμφαση ιδιαίτερα στις σημαίες ευκαιρίας. Ο δεύτερος παράγοντας που θα ερευνήσουμε είναι ο τύπος του πλοίου (πετρελαιοφόρο, φορτηγό πλοίο, LNG). Τέλος, ο τρίτος παράγοντας που θα εξετάσουμε στην παρούσα μελέτη, είναι οι εθνικότητες των ναυτικών και πώς η εθνικότητα επηρεάζει την αμοιβή τους.el
dc.format.extent72el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleAnalysis of seafarers' wages in relation to the flag and type of vesselel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThis study attempts firstly to analyze the terms of shipping and maritime profession. Shipping encompasses a variety of methods, techniques, and procedures utilized to transport goods from one geographical location to another. The maritime profession is vital to global trade because maritime professionals are responsible for navigating and maintaining ships, ensuring that cargo and passengers are transported safely and efficiently, and complying with international laws and regulations that govern maritime activities. We will also explore the career paths in the shipping industry, detailing the educational and training pathway a seaman can follow and the hierarchy of crew positions on board. Furthermore, we will delve into key entities that shape the working conditions and pay scales for seafarers, including the International Maritime Labour Convention, the International Labour Organization, and the Panhellenic Seamen's Federation. Moreover, we will delve into the variety of nationalities represented onboard, the crew department's operation, the selection criteria and the recruitment processes. In the second part of this research, we will go through the compensation of seafarers. We will examine this issue through the lens of the vessel's registration, particularly with an emphasis on flags of convenience. We will also investigate how the type of vessel—whether tanker, cargo, or LNG—affects salary structures. To conclude, we will delve into the common nationalities represented among seafarers and consider how this impacts their salaries.el
dc.contributor.masterΝαυτιλιακή Διοικητικήel
dc.subject.keywordMaritime professionel
dc.subject.keywordPNOel
dc.subject.keywordMLCel
dc.subject.keywordFlags of convenienceel
dc.subject.keywordSeafarers’ wagesel
dc.date.defense2023-11-09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»