Show simple item record

Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ερευνητικών τεχνοβλαστών (spin-offs) στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

dc.contributor.advisorΧλέτσος, Θεολόγος - Μιχαήλ
dc.contributor.authorΑκριτίδη, Ευαγγελία - Ζωή
dc.date.accessioned2023-05-30T09:30:07Z
dc.date.available2023-05-30T09:30:07Z
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15445
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2867
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της εφαρμογής του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου εντός του οποίου αποσαφηνίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα των τεχνοβλαστών και αποκτά νέα δυναμική. Επιδιώκεται η καταγραφή της σημερινής εικόνας των ακαδημαϊκών τεχνοβλαστών και των δραστηριοτήτων ερευνητών και επιστημονικών μελών, οι οποίες συνεπικουρούν στην ίδρυση και προώθηση των πανεπιστημιακών εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-off). H έρευνα είναι ποιοτική και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε στηρίζεται σε βιβλιογραφική επισκόπηση και σε μελέτες περίπτωσης των θεματολογιών που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ίδρυση, την χρηματοδότηση και εν γένει τη λειτουργία και βιωσιμότητα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών τεχνοβλαστών. Από την έρευνα προκύπτει πως τα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αποσκοπούν στην ευέλικτη και αποδοτική σύνδεση μεταξύ εταιρικών οργανισμών, κρατικών φορέων, κεφαλαίων, συνεργατών, πελατών, προμηθευτών συμμετέχοντας στην παροχή και προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Ειδική μνεία γίνεται στα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας των Πανεπιστημίων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία μεταφοράς της τεχνολογίας, στην υποστήριξη των ερευνητών οι οποίοι προσβλέπουν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και στην οικονομική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του 2021 αποσκοπούν στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ερευνητικής κοινότητας και του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της επιχειρηματικότητας, με σημαντικά οφέλη για το σύνολο της τοπικής καθώς και της ευρύτερης κοινωνίας. Η μελέτη τόσο της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και των προοπτικών ανάπτυξης περισσότερων ακαδημαϊκών τεχνοβλαστών, καθώς και των τρόπων δια των οποίων μπορεί να ενθαρρυνθεί η προσπάθεια προς αυτόν τον προσανατολισμό, προσδοκά να φανεί ωφέλιμη σε όσους ερευνητές επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην κατεύθυνση αυτή.el
dc.format.extent145el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleΑνάπτυξη ακαδημαϊκών ερευνητικών τεχνοβλαστών (spin-offs) στην Ελλάδα. Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικέςel
dc.title.alternativeDevelopment of academic and research spin-offs in Greece. Current situation and prospectsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe purpose of this master's thesis is to investigate the impact of the implementation of the recent legislative framework in which the entrepreneurial activity of academic and research spin-offs is clarified and acquires new dynamics. The aim is to record the current image of academic spin-offs, as well as the activities of researchers and scientific members, who contribute to the establishment and promotion of university spin-off companies. The research is qualitative and the methodology used is based on a literature review and case studies of the topics related to entrepreneurship, innovation, the establishment, operation and sustainability of academic and research spin-offs. The research shows that entrepreneurship and innovation ecosystems aim at the flexible and effective connection of corporate organizations, government agencies, funds, partners, customers, suppliers by participating in the provision and promotion of a product or service. Special mention is made of the Technology Transfer Offices (ΤΤΟ's) that play an important role in the technology transfer process and in supporting researchers who aspire to the protection of intellectual property and the economic exploitation of their research results. The new legislation frame (2021) aims to build relationships of trust between the members of the research community and the innovation ecosystem through entrepreneurship, with significant benefits to the entire local and wider society. The study of the current situation and the prospects for the development of more academic spin-offs, as well as the ways in which the effort towards this orientation can be encouraged, is expected to be beneficial to those researchers who wish to become active in this direction.el
dc.contributor.masterΟικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδωνel
dc.subject.keywordΕπιχειρηματικότηταel
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.subject.keywordΤεχνοβλαστοίel
dc.subject.keywordSpin-offsel
dc.subject.keywordΓραφεία μεταφοράς τεχνολογίαςel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.date.defense2023-05-29


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»