Show simple item record

dc.contributor.advisorΦαραντούρης, Νικόλαος
dc.contributor.advisorFarantouris, Nikolaos
dc.contributor.authorΠαπαθανασίου, Αιμιλία
dc.contributor.authorPapathanasiou, Aimilia
dc.date.accessioned2021-12-10T11:27:41Z
dc.date.available2021-12-10T11:27:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13952
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1375
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις Ενεργειακές Κοινότητες (E. Κοιν. ). Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ενεργειακά συστήματα υφίστανται μια θεμελιώδη αλλαγή λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων. Ο αριθμός των τοπικών ενεργειακών πρωτοβουλιών αυξάνεται συνεχώς και ο αριθμός των επιχειρηματικών μοντέλων που επικεντρώνονται στους τελικούς χρήστες διευρύνεται. Ο νόμος 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες αποτελεί το ελληνικό ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που αποσκοπεί κυρίως στην προώθηση μιας κοινωνικής και σταθερής ενεργειακής οικονομίας. Οι Ενεργειακές Κοινότητες (E. Κοιν. ) είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, καθώς και της καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας. Η διατριβή παρέχει έναν ολοκληρωμένο ορισμό, ανάλυση και στη συνέχεια οικονομικά κίνητρα και υποστηρικτικά μέτρα που πρέπει να προβλεφθούν για τα αντικείμενα δράσης που μπορεί να έχει η ενεργειακή κοινότητα. Είναι μια μέθοδος για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών και την αύξηση της τοπικής αποδοχής. Τα κύρια πλεονεκτήματά της περιλαμβάνουν τη δυνατότητα συνεργειών μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικών αρχών, οι οποίες είναι πρόθυμες να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για ένα δημοκρατικό μοντέλο συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, καθώς κάθε μέλος έχει μία ψήφο, ανεξάρτητα από το συνεταιριστικό κεφάλαιο που διαθέτει, και προσφέρει επίσης στις περιφέρειες του νησιού με συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία, καθώς και για την αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας.el
dc.format.extent56el
dc.language.isoenel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.titleInstitutional framework for a power generation unit under energy communityel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe subject of this diploma thesis is the investigation of the Legislative Framework governing the Energy Communities (E.Com.). Globally, energy systems are undergoing a fundamental shift because of climate change and fossil fuel depletion. There are continually increasing numbers of local energy initiatives and the number of business models focused on end users is expanding. The Energy Communities Law 4513/2018 is the Greek integrated institutional framework which is intended primarily to promote a social and solid energy economy. Energy Communities (E.Com.) are urban cooperatives with the sole purpose of promoting the social and solidarity economy as well as innovation in the energy sector. The thesis provides a comprehensive definition, analysis and then financial incentive and supporting measures to be envisaged for the objects of action that the energy community can have. It is a method for combating energy poverty, saving energy, using renewable sources and increasing local acceptability. Its primary advantages include the possibility for synergies between citizens, enterprises and local authorities, which are willing to be active in the energy sector. It is a democratic model of involvement in decision-making, since each member has one vote irrespective of the cooperative capital he possesses and it also offers the regions on the island with particular criteria. Thus, favorable conditions can be created for local and regional development and innovation as well as for decentralization of energy production.el
dc.contributor.masterΕνέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομίαel
dc.subject.keywordEnergy communitiesel
dc.subject.keywordInstitutional frameworkel
dc.subject.keywordEnergy policyel
dc.date.defense2021-11-03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»