Show simple item record

Η συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της υγείας του 21ου αιώνα και ειδικότερα της πανδημίας Covid-19

dc.contributor.advisorΒοζίκης, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΤσιάκκα, Βασιλική
dc.date.accessioned2020-11-10T12:35:21Z
dc.date.available2020-11-10T12:35:21Z
dc.date.issued2020-10-26
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13024
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/447
dc.description.abstractΣε καμία προηγούμενη χρονική περίοδο ο ιατρικός τομέας δεν κατείχε τόσο ποικίλα γνωστικά εργαλεία και τεχνολογικά μέσα. Ο χώρος της υγείας εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί πεδίο έρευνας και εφαρμογής νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός λειτουργικού, ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος υγείας, ικανού να υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών χωρίς υψηλές δαπάνες αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την επιβολή αλλαγών. Κύριοι στόχοι αυτής της διπλωματικής είναι η ανάδειξη, της εξαιρετικής σημασίας των ψηφιακών λύσεων και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών υγείας και των σύγχρονων προκλήσεων υγείας, οι οποίες πιέζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας και επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών Οι εφαρμογές της κινητής υγείας αναπτύσσονται ραγδαία με τη βοήθεια του κινητού τηλέφωνου με τα πεδία εφαρμογής της ηλεκτρονικής υγείας να έχουν πλέον εδραιωθεί. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και διασύνδεσης δεδομένων μεταξύ των πολιτών και παρόχων υγείας, η εξατομικευμένη φροντίδα υγείας, η έγκαιρη διάγνωση και η διαχείριση χρόνιων παθήσεων είναι γεγονός. Επίσης, ενισχύεται η πρόληψη, η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και η συμμόρφωση στη θεραπεία (mAdherence). Η πραγματικότητα όμως του 21ου αιώνα επιτάσσει τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και για την επιτήρηση και παρακολούθηση της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, η πανδημία Covid-19, οδήγησε όλη την ανθρωπότητα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μη ύπαρξης εμβολίου και θεραπείας, με αποτέλεσμα τη ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού. Για αυτό το λόγο επιστρατεύτηκε η τεχνολογία, ώστε να καλύψει αυτό το κενό. Η βιβλιογραφική διπλωματική εργασία, δομήθηκε σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ηλεκτρονική υγεία και οι έννοιες που την περιβάλλουν, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προγράμματα κινητής υγείας με βάση τον ΠΟΥ και εξετάζεται ο βαθμός υιοθέτησης τους από τα κράτη-μέλη. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι εφαρμογές της κινητής υγείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι προκλήσεις υγείας του 21ου αιώνα και στο πέμπτο μελετάται ως περίπτωση η πανδημία του Covid-19 σε συνδυασμό με τα εργαλεία των ΤΠΕ. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα.  el
dc.format.extent146el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΗ συμβολή της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της υγείας του 21ου αιώνα και ειδικότερα της πανδημίας Covid-19el
dc.title.alternativeThe contribution of ICT tools to confront the 21st century health challenges, in particular the Covid-19 pandemicel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENNowadays, the medical field deploys more and more cognitive tools and technological means. The medical field is a field of research and application of new technological achievements. The need to create a liturgical, flexible and effective health system capable of serving the needs of citizens without high costs has been the driving force behind change. The main objectives of this dissertation are to highlight the exceptional importance of digital solutions, more specifically of health applications and modern health challenges, which apply pressure to the sustainability of the health system and burden the public health system. Mobile health applications are evolving rapidly with the help of mobile phones and the ambit of e-health applications are now entrenched. Through the exchange of information and data interconnection between citizens and health care providers, personalized health care, early diagnosis and management of chronic diseases is now conceivable. It also enhances prevention, a healthy lifestyle and adherence to treatment (mAdherence). But the reality of the 21st century enlists the Information and Communication Technologies tools (ICT) to survey and monitor the public health. In particular, the Covid-19 pandemic, led humanity to a health crisis due to absence of vaccine and treatment, resulting to a rapid and rampant spread of the virus. For this, technology was used to fill this gap. The bibliographic research was structured in six chapters. The first chapter presents e-health and the concepts that surround it, the second chapter expounds mobile health programs based on the WHO and examines the degree of their adoption by Member States. The third chapter elaborates the applications of mobile health. In the fourth chapter, the health challenges of the 21st century are analyzed and in the fifth the Covid-19 pandemic is studied as a case in combination with the tools of ICT. Finally, the conclusions are stated.  el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΨηφιακή υγείαel
dc.subject.keywordCloudel
dc.subject.keywordΔεδομέναel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική υγείαel
dc.subject.keywordΚινητή υγείαel
dc.subject.keywordΠροκλήσειςel
dc.subject.keywordΠανδημίαel
dc.subject.keywordCOVID-19el
dc.subject.keywordΚαραντίναel
dc.subject.keywordLockdownel
dc.subject.keywordΤεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)el
dc.subject.keywordΑνάλυση SWOTel
dc.subject.keyworde-Healthel
dc.subject.keywordm-Healthel
dc.date.defense2020-11-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»