Show simple item record

dc.contributor.advisorΕλευθερίου, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΚακαρούμπα, Γερασιμούλα
dc.date.accessioned2020-06-26T07:28:33Z
dc.date.available2020-06-26T07:28:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12777
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/200
dc.description.abstractΟι νεοφυείς εταιρείες βιομηχανίας ιατρικών συσκευών (οι λεγόμενες Med Tech) παρουσιάζονται για να ανταγωνιστούν μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών που διαθέτουν, τον καταλληλότερο εφοδιασμό από προμηθευτές σε παρόχους και ασθενείς, με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλών και την βελτίωση της ανάπτυξης και της κερδοφορίας. Οι εταιρείες Med Tech με κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό και με την ανάπτυξη του DCN (ψηφιακά δίκτυα), θα προσφέρουν αποδοτικότερη οικονομική λογική και επωφελή στρατηγική. Η διερεύνηση νέων τρόπων θα ανεβάσει τις κατώτατες γραμμές τους, δημιουργώντας ενεργή δυναμική με πολλά οφέλη στο μέλλον. Για να υλοποιηθούν όλα αυτά χρειάζεται ασφάλεια και εγγυήσεις για πιθανολογούμενες απειλές. Η ανάπτυξη των αναγκών θα πρέπει να γίνεται επαναλαμβανόμενα λόγω του ότι οι στόχοι θα είναι μεταβαλλόμενοι διαρκώς, ώστε να επιτευχθεί η εμπιστοσύνη της οριστικής επιτυχούς πρωτοβουλίας. Η έρευνα και η καινοτομία θα συμβάλλουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών υγείας με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού, από μία αποτελεσματικότερη υγειονομική περίθαλψη. Υπάρχουν ποικίλες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ώστε να ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν οι τεχνολογίες υγείας σε αναδυόμενες οικονομίες και αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εταιρείες Med Tech μπαίνουν δυναμικά στον χώρο της υγείας με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις, δίνοντας ευέλικτα τεχνολογικά προϊόντα με διαδικασίες και συστήματα για να διεξαχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθούν οι πολιτικές υγείας που θα έχουν στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στον ασθενή-πολίτη. Θα δοθεί έμφαση σε καινοτόμες τεχνολογίες για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών περίθαλψης, με τους πλέον σύγχρονους και αποδοτικότερους όρους για ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.el
dc.format.extent109el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΨηφιακός μετασχηματισμός στον χώρο της υγείας: η περίπτωση Med Techel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe start-ups in the medical device industry (the so-called Med Tech) are presented to compete through the digital transformation and the new technologies available to them, the most appropriate supply from suppliers to providers and patients, in order to address threats and improve growth and development profitability. Med Tech companies with a well-trained workforce and with the development of DCN (digital networks) will offer a more cost-effective and beneficial strategy. Exploring new ways will raise their bottom lines, creating active momentum with many benefits in the future. In order to implement all this, security and guarantees of possible threats are needed. Needs need to be developed repeatedly because the goals will be constantly changing in order to build the confidence of the definitive successful initiative. Research and innovation will contribute to the introduction of new health technologies to improve the health of the population through more effective healthcare. There are various strategies to address the challenges of empowering and enhancing health technologies in emerging economies and developing countries. Med Tech companies are moving dynamically into the healthcare field to meet any challenges, providing flexible technology products with processes and systems to carry out business activities. In this thesis, health policies aimed at improving patient-citizen health services will be analyzed. Emphasis will be placed on innovative technologies to provide quality healthcare services, with the most modern and efficient conditions for a sustainable and efficient healthcare system.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΤεχνολογίες Med Techel
dc.subject.keywordΨηφιακός μετασχηματισμόςel
dc.subject.keywordΨηφιακά δίκτυαel
dc.subject.keywordΚαινοτομίαel
dc.subject.keywordΨηφιακό μέλλονel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική υγείαel
dc.subject.keywordΙατρική τεχνολογίαel
dc.subject.keywordΒιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλαel
dc.subject.keywordΧρηματοδότησηel
dc.subject.keywordΔιαλειτουργικά δεδομέναel
dc.subject.keywordΣτρατηγικέςel
dc.date.defense2020-06-10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»