Now showing items 1-20 of 28

  • Big data security 

   Παυλόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
   Η τεχνολογική επανάσταση, που έχει συντελεστεί στον τομέα της πληροφορικής, έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών παράγεται καθημερινά ...
  • Browser fingerprinting and countermeasures 

   Δεϊρμεντζόγλου, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  • Cloud security and privacy 

   Asimakopoulos, Vasileios; Ασημακόπουλος, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10-14)
  • Data and AI in social systems : trust perspectives in a digitally developing world 

   Giannaki, Olga K.; Γιαννάκη, Όλγα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Σε έναν όλο και περισσότερο ψηφιακά αναπτυσσόμενο κόσμο – έναν κόσμο όπου οι περισσότερες πτυχές της σύγχρονης ζωής σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ψηφιακή τεχνολογία – η σχέση μεταξύ δεδομένων, ιδιωτικού απορρήτου και ...
  • Himitsu project the beginning: initial architecture and multiparty support 

   Δεσύλλας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Στην εργασία αυτή γίνετε μια μελέτη στο πως προστατεύεται η ιδιωτικότητα σε συστήματα ανταλλαγής στιγμιαίων μηνυμάτων πολλών προς πολλούς. Ο απώτερος σκοπός η δημιουργία μιας αρχικής αρχιτεκτονικής του μακροχρόνιου project ...
  • Information retrieval and evaluation of the privacy risk on Twitter 

   Κάπη, Χριστίνα (2014-06-30)
  • Internet of Things and smart homes: cyber security and personal data protection in a fragile environment 

   Καραμπογιάς, Αθανάσιος; Karampogias, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Από την αρχή της «4ης βιομηχανικής επανάστασης» και την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες, οι σύγχρονες ΤΠΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καθημερινή ζωή κυβερνήσεων, οργανισμών και δισεκατομμυρίων ...
  • iOS forensics & data leakage 

   Μενεσίδης, Μιχαήλ; Menesidis, Michail (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  • Location privacy in the Internet of Things 

   Βάσιου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Privacy evaluation of 5G networks 

   Santorinaios, Dimitris; Σαντοριναίος, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-07)
   Η τεχνολογία 5G θεωρείται η λύση στην ογκώδη ζήτηση υπηρεσιών από απλούς χρήστες μέχρι και την βιομηχανία. Με ταχύτητες που ξεπερνούν με διαφορά τον προκάτοχο του και πολύ μικρότερο χρόνο καθυστέρηση μεταφοράς, δίνει την ...
  • Privacy in online social networks 

   Michota, Alexandra; Μιχώτα, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Η ιδιωτικότητα των διαμοιραζόμενων δεδομένων δε θεωρείται δεδομένη για τα ενεργά μέλη στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνδυασμοί δημόσιων και ιδιωτικών προφίλ δημιουργούν δυσκολίες στη διατήρηση υψηλών επιπέδων ...
  • Privacy in social networking sites 

   Λεονάρδος, Γεώργιος; Leonardos, Giorgos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Privacy on smart cities 

   Μακρυγιάννη, Βασιλική; Makrygianni, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με την ανάγκη για ιδιωτικότητα που έχει προκύψει από τη ραγδαία εξέλιξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ζωής μας και κυρίως στη χρήση τους στις έξυπνες ...
  • Revising privacy, forgetting & profiling under the GDPR in emerging computing platforms and decentralized environments 

   Πολίτου, Ευγενία; Politou, Evgenia (Eugenia) (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) στις 25 Μαΐου 2018 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εγκαθίδρυσε ένα νέο καθεστώς για την προστασία} των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των ...
  • Security and privacy in future Smart Cities 

   Ηλιοπούλου, Θεώνη; Iliopoulou, Theoni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Το παρόν εκπόνημα θίγει το ζήτημα της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στις μελλοντικές έξυπνες πόλεις. Τα τελευταία χρόνια η δόμηση έξυπνων πόλεων, αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα για Ευρωπαϊκές και μη χώρες. Στην έκταση της ...
  • Security and privacy in the air interface of cellular networks 

   Μάνος, Δημήτριος; Manos, Dimitrios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  • Security and privacy protection in smart cities 

   Tamvakidi, Agapi; Ταμβακίδη, Αγάπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
  • User and infrastructure security and privacy with regard to compliance 

   Βαβούσης, Κωνσταντίνος; Vavousis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-04)
   Εκατομμύρια εταιρείες και δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως βασίζονται σε ασύρματα ή ενσύρματα δίκτυα για την καθημερινή τους εργασία και διασκέδαση. Λόγω της απουσίας ισχυρών μηχανισμών ασφαλείας κατά τον σχεδιασμό, ...
  • Ανωνυμία στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ανώνυμα διαπιστευτήρια 

   Φαραώ, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-26)
  • Ασφάλεια από τη σχεδίαση και εξ' ορισμού 

   Φράγκος, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν μια μεθοδολογία που ονομάζεται κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων (Systems Development Lifecycle SDLC) για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής. Η SDLC είναι μια διαδικασία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»