Now showing items 1-20 of 49

  • A study on algorithms for maximizing the influence score of spatio-textual objects 

   Μαροπάκη, Στέλλα; Maropaki, Stella (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εφαρμογές που διαχειρίζονται χωρικά αντικείμενα σε συνδυασμό με περιγραφές κειμένου. Ανεπτυγμένοι τύποι ερωτημάτων και ευρετήρια δεδομένων, έχουν γίνει όχι μόνο χρήσιμα, ...
  • Clustering algorithm selection by meta-learning 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Η συσταδοποίηση δεδομένων είναι μια προσπάθεια ομαδοποίησης μιας βάσης δεδομένων σε ομάδες αντικειμένων βασισμένες στις ομοιότητες των εν λόγω αντικειμένων. Η αναζήτηση μιας ποιοτικής λύσης μπορεί να γίνει μια περίπλοκη ...
  • Comparative analysis of SQL queries performance on vehicle sensor data in RDBMS and Apache Spark 

   Κουτσιμπογιώργος, Γρηγόριος; Koutsimpogiorgos, Grigorios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η αύξηση στον όγκο, την ποικιλομορφία και την ταχύτητα των δεδομένων έχει καταστήσει αναγκαία την αναζήτηση προηγμένων τεχνικών αποθήκευσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Η συνεχής βελτίωση των ...
  • Comparative analysis of trajectory similarity techniques for vessels in real time : a case study on maritime traffic monitoring 

   Papageorgopoulos, Nikos; Παπαγεωργόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σύγκριση των επιδόσεων των τεχνικών ομοιότητας τροχιάς για πλοία σε πραγματικό χρόνο. Η μελέτη παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των πολλαπλών τεχνικών ομοιότητας τροχιάς και ...
  • Design and implementation of a NoSQL data access interface 

   Κουτρουμάνης, Νικόλαος; Koutroumanis, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
  • Efficient processing of Top-k joins in MapReduce / Hadoop 

   Σάουκ, Μέη; Saouk, Mei (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02-26)
   Οι επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανάλυση δεδομένων. Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων είναι το MapReduce και ειδικότερα η ανοιχτού λογισμικού υλοποίησή του, το Apache Hadoop. ...
  • Evaluation of centrality algorithms for information spread in social networks 

   Οσκιάν, Ναταλί (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  • Hot Spot ανάλυση σε ροές δεδομένων τροχιών οχημάτων σε οδικό δίκτυο 

   Ψυχής - Φίλης, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μια προσέγγιση για την εύρεση σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης (Hot-Spot) στο οδικό δίκτυο. Με τη χρήση χωροχρονικών δεδομένων αλλά και τεχνικές επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων, ...
  • Parallel processing of spatio-textual similarity join query 

   Παυλόπουλος, Νικόλαος; Pavlopoulos, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-01)
  • Semantic Spatio-Textual Similarity Search (SSTSS) 

   Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Στυλιανός; Theodoropoulos, George S. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Σε αυτή την εργασία, ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναζήτησης των Κ κοντινότερων γειτόνων στα χωρο-κειμενικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την σημασιολογική πληροφορία που υπάρχει εντός των κειμενικών εγγραφών. Σε αντίθεση ...
  • Trajectory analysis of moving vehicles in real time 

   Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος; Giannopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή χωροχρονικών δεδομένων, η ταχύτητα της παραγωγής τους καθώς και η ανάπτυξη των συστημάτων ανάλυσης ροών δεδομένων, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων προκλήσεων στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. ...
  • Unsupervised AutoML: a study on automated machine learning in the context of clustering 

   Πουλάκης, Γιάννης; Poulakis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η μοντελοποίηση μεθόδων και διεργασιών Μηχανικής Μάθησης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπολογιστικά ακριβή, προϋποθέτει τεχνογνωσία στο τομέα της επιστήμης των Δεδομένων και πολλές φορές γνώση του τομέα του προβλήματος ...
  • Ανάδειξη Hot Spot κυκλοφοριακής συμφόρησης σε δεδομένα τροχιάς οχημάτων 

   Κέζιου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η ανάλυση hotspot αποτελεί ένα πρόβλημα αναγνώρισης στατιστικά σημαντικών συστάδων. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη οδικών τμήματων με στατιστικά σημαντικές τιμές κυκλοφοριακής συμφόρησης ...
  • Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

   Θεοδωρόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Παγκοσμίως ο αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί πρόβλημα υψίστης σημασίας έχοντας επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Η πρόβλεψη και η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς με τη ...
  • Ανάλυση στατιστικά σημαντικών εστιών για μεγάλα δεδομένα 

   Παρασκευόπουλος, Άρης Ιάκωβος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Καθημερινά παράγεται ένας μεγάλος όγκος από χώρο-χρονικά δεδομένα και δεδομένα τροχιών. Αυτά περιγράφουν φαινόμενα και μοτίβα τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν μέσω τεχνικών ανάλυσης. Μία από αυτές είναι η Hot Spot ...
  • Ανάλυση συναισθήματος στο twitter με βαθιά νευρωνικά δίκτυα 

   Μπαζιώτης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η εργασία ασχολείται με το πρόβλημα της πρόβλεψης του συναισθηματικού προσανατολισμού, σε μηνύματα του κοινωνικού δικτύου Twitter. Είναι ένα πρόβλημα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), το οποίο στα πλαίσια της ...
  • Ανάπτυξη μεθόδων χωρο-κειμενικής ευρετηρίασης σε μη-σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

   Νεστοράκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλές εταιρείες πληροφορικής που χρησιμοποιούν GPS υπηρεσίες στα προϊόντα που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εταιρεία Google με την εφαρμογή Google maps. Η ...
  • Ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για κινητές συσκευές 

   Μαρκουλιδάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει αναπόσπαστο κόμματι της καθημερινότητας. Σύμφωνα με μελέτη της ComScore οι χρήστες κινητών συσκευών έχουν ξεπεράσει σε πλήθος τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ για το 2017 ο κύκλος ...
  • Αποδοτική διαχείριση δεδομένων με χρήση πολυδιάστατων ευρετηρίων στο υπολογιστικό νέφος 

   Γεωργάτου, Χρυσούλα Δ. (2015-04-24)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος. Συγκεκριμένα μελετά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης R-tree ευρετηρίων για την ταχύτερη εκτέλεση επερωτήσεων σε πολυδιάστατα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»