Now showing items 1-20 of 50

  • A study on algorithms for maximizing the influence score of spatio-textual objects 

   Μαροπάκη, Στέλλα; Maropaki, Stella (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
   Στις μέρες μας, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο εφαρμογές που διαχειρίζονται χωρικά αντικείμενα σε συνδυασμό με περιγραφές κειμένου. Ανεπτυγμένοι τύποι ερωτημάτων και ευρετήρια δεδομένων, έχουν γίνει όχι μόνο χρήσιμα, ...
  • Clustering algorithm selection by meta-learning 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Η συσταδοποίηση δεδομένων είναι μια προσπάθεια ομαδοποίησης μιας βάσης δεδομένων σε ομάδες αντικειμένων βασισμένες στις ομοιότητες των εν λόγω αντικειμένων. Η αναζήτηση μιας ποιοτικής λύσης μπορεί να γίνει μια περίπλοκη ...
  • Comparative analysis of SQL queries performance on vehicle sensor data in RDBMS and Apache Spark 

   Κουτσιμπογιώργος, Γρηγόριος; Koutsimpogiorgos, Grigorios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η αύξηση στον όγκο, την ποικιλομορφία και την ταχύτητα των δεδομένων έχει καταστήσει αναγκαία την αναζήτηση προηγμένων τεχνικών αποθήκευσης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Η συνεχής βελτίωση των ...
  • Comparative analysis of trajectory similarity techniques for vessels in real time : a case study on maritime traffic monitoring 

   Papageorgopoulos, Nikos; Παπαγεωργόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σύγκριση των επιδόσεων των τεχνικών ομοιότητας τροχιάς για πλοία σε πραγματικό χρόνο. Η μελέτη παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των πολλαπλών τεχνικών ομοιότητας τροχιάς και ...
  • Design and implementation of a NoSQL data access interface 

   Κουτρουμάνης, Νικόλαος; Koutroumanis, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
  • Efficient processing of Top-k joins in MapReduce / Hadoop 

   Σάουκ, Μέη; Saouk, Mei (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02-26)
   Οι επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανάλυση δεδομένων. Ένα από τα πιο γνωστά μοντέλα ανάλυσης δεδομένων είναι το MapReduce και ειδικότερα η ανοιχτού λογισμικού υλοποίησή του, το Apache Hadoop. ...
  • Evaluation of centrality algorithms for information spread in social networks 

   Οσκιάν, Ναταλί (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  • Hot Spot ανάλυση σε ροές δεδομένων τροχιών οχημάτων σε οδικό δίκτυο 

   Ψυχής - Φίλης, Ξενοφών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μια προσέγγιση για την εύρεση σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης (Hot-Spot) στο οδικό δίκτυο. Με τη χρήση χωροχρονικών δεδομένων αλλά και τεχνικές επεξεργασίας Μεγάλων Δεδομένων, ...
  • Parallel processing of spatio-textual similarity join query 

   Παυλόπουλος, Νικόλαος; Pavlopoulos, Nikolaos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-01)
  • Semantic Spatio-Textual Similarity Search (SSTSS) 

   Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Στυλιανός; Theodoropoulos, George S. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Σε αυτή την εργασία, ασχολούμαστε με το πρόβλημα της αναζήτησης των Κ κοντινότερων γειτόνων στα χωρο-κειμενικά δεδομένα χρησιμοποιώντας την σημασιολογική πληροφορία που υπάρχει εντός των κειμενικών εγγραφών. Σε αντίθεση ...
  • Trajectory analysis of moving vehicles in real time 

   Γιαννόπουλος, Κωνσταντίνος; Giannopoulos, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή χωροχρονικών δεδομένων, η ταχύτητα της παραγωγής τους καθώς και η ανάπτυξη των συστημάτων ανάλυσης ροών δεδομένων, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία νέων προκλήσεων στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων. ...
  • Unsupervised AutoML: a study on automated machine learning in the context of clustering 

   Πουλάκης, Γιάννης; Poulakis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η μοντελοποίηση μεθόδων και διεργασιών Μηχανικής Μάθησης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπολογιστικά ακριβή, προϋποθέτει τεχνογνωσία στο τομέα της επιστήμης των Δεδομένων και πολλές φορές γνώση του τομέα του προβλήματος ...
  • Ανάδειξη Hot Spot κυκλοφοριακής συμφόρησης σε δεδομένα τροχιάς οχημάτων 

   Κέζιου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η ανάλυση hotspot αποτελεί ένα πρόβλημα αναγνώρισης στατιστικά σημαντικών συστάδων. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη οδικών τμήματων με στατιστικά σημαντικές τιμές κυκλοφοριακής συμφόρησης ...
  • Ανάλυση οδηγικής συμπεριφοράς με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

   Θεοδωρόπουλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Παγκοσμίως ο αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων αποτελεί πρόβλημα υψίστης σημασίας έχοντας επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Η πρόβλεψη και η βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς με τη ...
  • Ανάλυση στατιστικά σημαντικών εστιών για μεγάλα δεδομένα 

   Παρασκευόπουλος, Άρης Ιάκωβος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Καθημερινά παράγεται ένας μεγάλος όγκος από χώρο-χρονικά δεδομένα και δεδομένα τροχιών. Αυτά περιγράφουν φαινόμενα και μοτίβα τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν μέσω τεχνικών ανάλυσης. Μία από αυτές είναι η Hot Spot ...
  • Ανάλυση συναισθήματος στο twitter με βαθιά νευρωνικά δίκτυα 

   Μπαζιώτης, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η εργασία ασχολείται με το πρόβλημα της πρόβλεψης του συναισθηματικού προσανατολισμού, σε μηνύματα του κοινωνικού δικτύου Twitter. Είναι ένα πρόβλημα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ), το οποίο στα πλαίσια της ...
  • Ανάπτυξη μεθόδων χωρο-κειμενικής ευρετηρίασης σε μη-σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

   Νεστοράκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στις μέρες μας, υπάρχουν πολλές εταιρείες πληροφορικής που χρησιμοποιούν GPS υπηρεσίες στα προϊόντα που προσφέρουν στους πελάτες τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εταιρεία Google με την εφαρμογή Google maps. Η ...
  • Ανάπτυξη τελεστών ερώτησης NoDA για δεδομένα οδικών δικτύων με χρήση της Neo4J 

   Μαλούση, Χάλγκερ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη τελεστών για το σύστημα NoDA, με έμφαση στην επίλυση πολύπλοκων ερωτημάτων που σχετίζονται με οδικά δίκτυα. Το NoDA είναι ένα επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο ...
  • Ανάπτυξη υβριδικής εφαρμογής για κινητές συσκευές 

   Μαρκουλιδάκης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Οι κινητές συσκευές έχουν γίνει αναπόσπαστο κόμματι της καθημερινότητας. Σύμφωνα με μελέτη της ComScore οι χρήστες κινητών συσκευών έχουν ξεπεράσει σε πλήθος τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ για το 2017 ο κύκλος ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»