Now showing items 1-20 of 28

  • Deep reinforcement learning method in centralized multi-agent air traffic control 

   Παπαδόπουλος, Γεώργιος; Papadopoulos, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να σχεδιάσει πολυπρακτορικές μεθόδους Βαθιας Ενισχυτικής Μάθησης και να διερευνήσει την αποτελεσματικότητά τους στη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση της εργασίας του Ελέγχου Εναέριας ...
  • Detecting modes of behavior in marine trajectories using imitation learning 

   Ταπτά, Ελένη; Tapta, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
  • Event recognition under uncertainty and incomplete data 

   Σκαρλατίδης, Αναστάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
   Τα συμβολικά συστήματα αναγνώρισης γεγονότων έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε μία ποικιλία εφαρμογών. Τα συστήματα αυτά εξάγουν χρήσιμη πληροφορία υπό την μορφή γεγονότων, που δίνουν τη δυνατότητα σε ειδικούς, ή σε άλλα ...
  • Explainable reinforcement learning using interpretable models 

   Lykos, Emmanouil; Λύκος, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Οι μέθοδοι Βαθιάς Ενισχυτικής Μάθησης έχουν επιτύχει υψηλές επιδόσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε διάφορους τομείς όπως τα βιντεοπαιχνίδια και την αυτόνομη οδήγηση. Αυτές οι μέθοδοι ενσωματώνουν τις δυνατότητες ...
  • Hidden variables’ estimation of trajectories' states using imitation learning 

   Patiniotis Spyropoulos, Dimitrios; Πατηνιώτης Σπυρόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η πρόβλεψη της τροχιάς είναι ένα κρίσιμο πρόβλημα με βαθιές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, από τα αυτόνομα οχήματα και τη ρομποτική μέχρι την αεροδιαστημική και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα ...
  • Inherently interpretable Q-Learning 

   Koumentis, Ioannis; Κουμέντης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
  • Link discovery on the web of data: time and space efficient large scale link discovery using string similarities 

   Καράμπελας, Ανδρέας; Karampelas, Andreas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11-02)
  • Machine learning methods for planning conflict-free trajectories 

   Bastas, Alevizos; Μπάστας, Αλεβίζος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024)
   Οι ασφαλείς και αποτελεσματικές μεταφορές, όσον αφορά το κόστος, το χρόνο και την απόσταση που καλύπτεται, στον τομέα των αερομεταφορών παρέχονται μέσω του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο περιλαμβάνει ...
  • Online professional learning community for PYP teachers in technology integration 

   Καραγιώργου, Γλυκερία; Karagiorgou, Glykeria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  • Predicting trajectories with Directed-Info GAIL 

   Τσεβρένης, Αλέξανδρος; Tsevrenis, Alexander (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06-23)
   Όπως αναφέρεται στο άρθρο του Directed-Info GAIL αλγορίθμου η χρήση του imitation learning για την εκμάθηση μίας ενιαίας πολιτικής για μια σύνθετη διεργασία (task) που εμπεριέχει πολλαπλούς τρόπους συμπεριφοράς (modes) ή ...
  • Predicting trajectories’ parameters using graph convolutional neural networks 

   Ιωαννίδης, Ιωάννης; Ioannidis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Η πρόσφατη ανάπτυξη της αεροπορικής βιομηχανίας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον στον τομέα της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Ένα σύγχρονο - ανοιχτό - πρόβλημα στον τομέα αυτό είναι η πρόβλεψη κρυφών παραμέτρων που αφορούν ...
  • Prediction of human behaviour using imitation learning 

   Zidianakis, Matthaios; Ζηδιανάκης, Ματθαίος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09-15)
   Στην παρούσα εργασία μελετάται η χρήση ενός αλγορίθμου μιμητικής μάθησης ώστε να μοντελοποιηθεί η ανθρώπινη συμπεριφορά για την επίτευξη μιας εργασίας με διαφοροποιημένους στόχους. Στόχος είναι να εξεταστεί η ικανότητα ...
  • Solving long-horizon tasks via imitation and reinforcement learning 

   Lappa, Athanasia; Λάππα, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Αυτή η διπλωματική διερευνά τη χρήση του αλγορίθμου Relay Policy Learning (RPL) που προτείνεται από τους Gupta et al. [1], με στόχο την μοντελοποίηση της πρόβλεψης τροχιών αεροσκαφών, σε ένα αεροπορικό περιβάλλον. Ο ...
  • Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και βιβλιοθήκες : η διάθεση και η διασύνδεση των βιβλιογραφικών δεδομένων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ευόσμου 

   Σαμοθρακίτου, Ζαχαρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού επηρέασε σημαντικά τις βιβλιοθήκες, καθώς έως τότε αποτελούσαν την κύρια πηγή γνώσης και πληροφόρησης. Η μετάβαση από τον Παγκόσμιο Ιστό στον Σημασιολογικό Ιστό επέλυσε σημαντικά προβλήματα ...
  • Διαδραστική αναζήτηση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού 

   Μήτσιος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού προκειμένου να αναπτυχθεί μία εφαρμογή αναζήτησης μαθησιακών αντικειμένων. Μέσω της σχεδίασης και της υλοποίησης της εφαρμογής μελετάται ο τρόπος ...
  • Εργαλείο οπτικοποίησης κατατμημένων οντολογιών 

   Ψύχας, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος για την οπτικοποίηση κατατμημένων οντολογιών γραμμένες σε γλώσσα OWL. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό δημιουργεί γράφους αναπαράστασης των κλάσεων ...
  • Η περαιτέρω ανάπτυξη του Drupal για την δημιουργία ενός γενικού πλαισίου αναζήτησης και ανταλλαγής εκπαιδευτικού περιεχομένου 

   Πρωτοψάλτη, Ζωή - Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Από τα τέλη της δεκαετίας του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 μια παραδειγματική στροφή έλαβε χώρα στο διαδίκτυο ως προς τον διαχωρισμό του περιεχομένου και της δομής κατασκευής του ενός ιστοτόπου. Οι πρώτες ιδέες ...
  • Κατανεμημένη ενισχυτική μάθηση για έλεγχο και διαχείριση ενέργειας απομακρυσμένων αυτόνομων φωτοβολταϊκών μικροδικτύων 

   Κοφινάς, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, προτείνονται τρόποι προσέγγισης για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης ενέργειας σε αυτόνομα φωτοβολταϊκά μικροδίκτυα. Στην αυτόνομη λειτουργία ενός μικροδικτύου, το κύριο ζήτημα ...
  • Μοντέλα και συστήματα επιχειρηματολογίας για την κατάκτηση δεξιότητας επίλυσης προβλημάτων σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης 

   Σπυροπούλου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Σήμερα, ο παγκόσμιος ιστός λειτουργεί ως μια πλατφόρμα διακίνησης δεδομένων, όπου ο διαμοιρασμός γνώσης και η συγχώνευση ιδεών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Από τους χώρους δημόσιας συζήτησης (FORA) και τις ηλεκτρονικές ...
  • Μοντελοποίηση κατατομής μαθητή 

   Βέλλιος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Έχοντας περάσει το κατώφλι του 21ου αιώνα παρατηρούμε την αλλαγή η οποία συμβαίνει στην κοινωνία μας. H βιομηχανική εποχή που χρειαζόταν εργατικό δυναμικό για να εκτελεί τυποποιημένες εργασίες έχει τελειώσει και ανατέλλει ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»