Now showing items 109-128 of 156

  • Αξιολόγηση ασφάλειας air-gapped δικτύου 

   Μετάνιας, Γεώργιος - Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Στη σύγχρονη εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, η προστασία των ευαίσθητων δεδομένων γίνεται όλο και πιο ζωτικής σημασίας. Οι απειλές και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο έχουν γίνει πιο εξελιγμένες και ακόμη και τα πιο ...
  • Αξιολόγηση ασφάλειας σε εφαρμογές παγκόσμιου ιστού 

   Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-07)
  • Αξιολόγηση ασφαλείας για έξυπνα συμβόλαια Ethereum 

   Δαβιλάς, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Με την παρούσα μεταπτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε τις βασικές έννοιες του blockchain, των smart contracts καθώς και την ασφάλεια των τελευταίων. Tα smart contracts καταλαμβάνουν πολλούς τομείς της βιομηχανίας προκειμένου ...
  • Αξιολόγηση και εκμετάλλευση ευπαθειών επιθέσεων πελατών 

   Κολίτσας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η διπλωματική αυτή εργασία θα επιδιώξει να εξετάσει ένα νέο σχετικά είδος επιθέσεων που τα τελευταία χρόνια κάνουν δυναμικά την εμφάνιση τους. Οι επιθέσεις αυτές επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον τελικό χρήστη (client side) ...
  • Αξιολόγηση παραμέτρων ασφάλειας των δικτύων LTE χρησιμοποιώντας το εργαλείο MobileInsight 

   Τσιώρας, Τηλέμαχος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η τεχνολογία Long Term Evolution (LTE) / LTE-Advanced (LTE-A) είναι το τελευταίο χρονικά πρότυπο για κινητές συσκευές που εφαρμόζεται και είναι καθιερωμένο παγκοσμίως, αυτό οφείλεται στο ότι παρέχει υψηλές ταχύτητες σε ...
  • Αξιολόγηση φόρτου κρυπτογραφικών συναρτήσεων σε εξυπηρετητές διαδικύου 

   Καραγιάννη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-15)
   Μια συνάρτηση παραγωγής κλειδιών βασισμένη στους κωδικούς ασφαλείας – ‘password – based KDF’ –συνάρτηση η οποία παράγει κλειδιά βάσει των κωδικών πρόσβασης – είναι συχνά υλοποιημένη σε εφαρμογές που απαιτούν εγγραφή και ...
  • Απειλές, ευπάθειες, ζητήματα και σχεδιασμός ασφαλείας στην IPTV 

   Λημνιός, Νίκος Χ. (2012-10-11)
   Στο 1ο Κεφάλαιο : Εισαγωγή, δίνεται ο ορισμός της IPTV, γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα IP, TCP, UDP, RTP, αναφέρονται οι μέθοδοι δρομολόγησης unicast, broadcast και multicast. Επιπλέον, περιγράφεται η αρχιτεκτονική της ...
  • Αποτίμηση της ασφάλειας των πρωτοκόλλων VoIP, VoLTE, VoWiFi και STIR/SHAKEN 

   Γεωργιλάκης, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05-19)
   Καθώς οι άνθρωποι εξελίσσονται και μαζί με αυτούς γεννούνται νέες ανάγκες, η τεχνολογία δεν έχει να κάνει άλλο παρά να εξελιχθεί μαζί με αυτούς. Πλέον, σχεδόν καταργήσαμε τα παλιά δίκτυα επικοινωνίας (circuit switched) με ...
  • Ασφάλεια σε περιβάλλοντα Docker Container 

   Πατούνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η τεχνολογία Docker container πρωτοεμφανίστηκε το 2013 παρουσιάζοντας μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που βοήθησε στην επανάσταση προς τη δημιουργία container στην ανάπτυξη λογισμικού. Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ...
  • Ασφάλεια στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (DNS Tunneling) 

   Γαδανάκης, Αντώνιος Ν. (2014-01-09)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των ασυρμάτων τοπικών δικτύων ,των DNS Tunnels και η παραβίαση της ασφάλειας. Θα αναφερθούν γνωστές υλοποιήσεις για DNS Tunneling. Θα ...
  • Ασφάλεια στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WPA/WPA2) 

   Κεφαλάς, Γρηγόριος Ι. (2012-09-28)
   Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας, των πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και η παραβίαση της ασφάλειας των ασύρματων δικτύων. Με τη χρήση εξειδικευμένων λειτουργικών και εφαρμογών, ...
  • Ασφάλεια στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - αυθεντικοποίηση κινητής συσκευής 

   Παπαντωνίου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Είναι καθολικά αποδεκτό το γεγονός πως η κινητή τηλεφωνία και η κινητή επικοινωνία γενικότερα, στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Η εξέλιξη της μάλιστα λαμβάνει χώρα με ραγδαίους ρυθμούς, ...
  • Ασφάλεια στην πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων Ethereum 

   Κόρμπος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
   Σε αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια εισαγωγή στην τεχνολογία του blockchain και πιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του Ethereum. Αναλύσαμε γενικές επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν με στόχο τη συνολική χειραγώγηση ...
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο για όλους 

   Βαβούσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  • Ασφάλεια στο διαδίκτυο: επιθέσεις SQL injection 

   Στρίγκος, Μιχαήλ Ν. (2013-04-03)
   Την τελευταία δεκαετία, η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται στον παγκόσμιο ιστό ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών. Αυτές όλες οι πληροφορίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφορούν χρήστες ...
  • Ασφάλεια στο κινητό τηλέφωνο 

   Καλιακούδας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η εργασία αυτή παρουσιάζει τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας και αναλύει την ασφάλεια της κάθε γενιάς. Αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας, από την ...
  • Ασφάλεια στους νεφοϋπολογιστές 

   Παναγούλης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Το cloud Computing είναι ένα επαναστατικό μοντέλο παροχής πληροφοριών που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι περισσότερες από τις καθημερινές μας δραστηριότητες πραγματοποιούνται τώρα πια στο υπολογιστικό νέφος(cloud computing). ...
  • Ασφάλιση από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 

   Καρτέρης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η μελέτη για περιστατικά ασφαλείας από κυβερνο-επιθέσεις που έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών και της ασφάλεια των συστημάτων και των εφαρμογών πάσης ...
  • Αυθεντικοποίηση με τη χρήση των προτύπων FIDO 

   Χαβατζόπουλος, Παρασκευάς - Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Αυθεντικοποίηση χρηστών και εντοπισμός κακόβουλων ενεργειών 

   Μαλλιαρός, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να πραγματοποιούν δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες, όπως η αποθήκευση εταιρικών και προσωπικών δεδομένων, η εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η πρόσβαση σε δεδομένα υγείας και πολλά άλλα. Όλες ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»