Show simple item record

dc.contributor.advisorΠέκκα - Οικονόμου, Βικτωρία
dc.contributor.authorΣακελλαρόπουλος, Σπυρίδων
dc.date.accessioned2017-07-25T09:44:24Z
dc.date.available2017-07-25T09:44:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9838
dc.description.abstractΗ είσοδος των νέων τεχνολογιών στο σύγχρονο τρόπο ζωής σίγουρα έφεραν ριζικές αλλαγές και επηρέασαν σε απόλυτο βαθμό την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ανεξάρτητα της κοινωνικής τάξης ή της πολιτισμικής καταγωγής, ως άτομα ή σύνολα, ως φυσικά πρόσωπα ή κρατικές οντότητες, ιδιώτες ή δημόσιοι λειτουργοί, άνθρωποι και φορείς του ιδιωτικού και κρατικού τομέα έχουν πλέον την δυνατότητα, με την χρήση των τεχνολογιών, να επικοινωνούν, να συναλλάσσονται και να πληροφορούνται. Η χρήση του Internet αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο μαζί με τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, είτε αυτές αφορούν την διακίνηση αγαθών, είτε την παροχή υπηρεσιών. Στο πεδίο της τελευταίας αυτής δραστηριότητας, της παροχής υπηρεσιών, έρχεται ο τουριστικός τομέας να αναχθεί σ’ έναν από τους πλέον ευνοημένους από την χρήση του διαδικτύου και των καινοτομιών που χάρη σ’ αυτό αναπτύχθηκαν. Στην βάση αυτή, έχει φτάσει ο Τουρισμός να είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους που έχουν μεταφέρει την ανάπτυξη των λειτουργιών του κατά μεγάλο ποσοστό στο διαδίκτυο, με μαζικό και δυναμικό τρόπο. Κάνοντας χρήση και εφαρμογή όλων των νεότερων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στις διαδικασίες που την αφορούν, η τουριστική βιομηχανία κερδίζει από την έγκαιρη και έγκυρη πληροφορία που μπορεί να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να διανείμει, σ’ ένα «διάλογο» αιτημάτων και προσφορών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, την διαθεσιμότητα τουριστικών προϊόντων, συντονίζοντας και διαμορφώνοντας την προσφορά και την ζήτηση. Με τον τουρίστα να έχει πρόσβαση σε εξατομικευμένες πληροφορίες σε άμεσο χρόνο και σε οποιαδήποτε θέση, με διαθέσιμα όλα τα προϊόντα της τεχνολογίας στα χέρια του.el
dc.format.extent127el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΠολιτισμικός τουρισμός στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENThe entrance of new technologies in modern life certainly brought dramatic changes, affecting absolute level of everyday people. Regardless of social class or cultural origin, as individuals or groups, as individuals or government entities, private or public servants, people and private and state sector now have the opportunity to use technology to communicate, transact and be informed. Use of the Internet is growing exponentially with transactions via the Internet, whether they concern the movement of goods or services. The scope of that activity, service, comes the tourist sector be reduced to one of the most favored by the use of the Internet and innovations thanks to this developed. On this basis, it has reached Tourism is one of the major industries that have moved the development of its functions largely online, with a massive and dynamic way. By using and applying all of the newest information and communication technologies in the processes that affect the tourist industry earns on timely and accurate information that can collect, process and distribute, in a 'dialogue' requests and bids based on specific criteria, availability of tourist products, coordinating and shaping the supply and demand. With the tourists have access to personalized information to direct time and in any location, with available all the technology products in the hands of all.el
dc.contributor.masterMBA Tourism Management - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμούel
dc.subject.keywordΥπηρεσίες Ιστούel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυοel
dc.subject.keywordΤεχνολογικές καινοτομίεςel
dc.subject.keywordΤουρισμόςel
dc.subject.keywordΠολιτιστικός τουρισμόςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονικό εμπόριοel
dc.subject.keywordΤουριστικό προϊόνel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»