Show simple item record

Κινητή μάθηση - εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για κινητές συσκευές με χρήση κλασσικοποίησης και δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης

dc.contributor.advisorΑλέπης, Ευθύμιος
dc.contributor.authorΧιώτης, Γεώργιος Χ.
dc.date.accessioned2017-07-14T07:46:26Z
dc.date.available2017-07-14T07:46:26Z
dc.date.issued2016-01
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9784
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της εκμάθησης γνώσης μέσω κινητών συσκευών (κινητή μάθηση- mLearning). Είναι μια έννοια που έκανε την εμφάνιση της τα τελευταία χρόνια και είναι ευρέως διαδεδομένη στις μέρες μας. Αρχικά, γίνεται αναφορά και αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την ηλεκτρονική μάθηση εξ' αποστάσεως (e-Learning). Ξεκινώντας από την ιστορική της αναδρομή, την έννοια, την ορολογία της και τις εφαρμογές της, δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνουμε στις εφαρμογές υλοποίησης της και να καταλήξουμε στο μετέπειτα παρακλάδι της που είναι η κινητή μάθηση (m-Learning). Εδώ, αντίστοιχα θα γίνει λόγος των ιστορικών γεγονότων που μας έφεραν αυτό το είδος γνώσης, τα προβλήματα που προέκυψαν και την έννοια της. Στη συνέχεια, γίνεται συσχέτιση με τον κλάδο της εκπαίδευσης αναπτύσσοντας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων μορφών μάθησης. Περιγράφονται το μοντέλο του μαθητή, οι δυσκολίες και τα προτερήματα που προσφέρει το m-Learning σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και προγραμματιστές και λαμβάνονται αποτελέσματα και συμπεράσματα με βάση επιστημονικά άρθρα πάνω στον τομέα. Στο πρακτικό μέρος θα παρουσιαστεί η εφαρμογή που ζητήθηκε να κατασκευαστεί με εκτενή ανάλυση της λειτουργίας της. Σε αυτό το μέρος αναλύονται και τα εργαλεία χρήσης που βοήθησαν στη δημιουργία της εφαρμογής, η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και του m-Learning, ενώ θα υπάρχει και πλήρης οδηγός χρήσης αυτής με χρήση screenshot εν ώρα λειτουργίας της. Για το τέλος, αφήνουμε τα γενικά συμπεράσματα παρουσιάζοντας τα «θετικά» και «αρνητικά» της εφαρμογής, τρόπους βελτίωσης και στοχασμούς για το μέλλον του m-Learning με βάση τα γεγονότα που παρατηρούμε.el
dc.format.extent46el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΚινητή μάθηση - εφαρμογή εκπαιδευτικού λογισμικού για κινητές συσκευές με χρήση κλασσικοποίησης και δεδομένων κοινωνικής δικτύωσηςel
dc.title.alternativeMobile learning - educational software application for mobile devices using classification and social network datael
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThis thesis deals with the issue of learning knowledge through mobile devices (mobile learning-mLearning). It is a concept that made its appearance in recent years and is widely used nowadays. Initially, we develop and reference the theoretical framework around e-learning distance (e-Learning). Starting from the historical retrospection, the definition, the terminology and the applications, we are given the opportunity to deepen the implementation of applications and come in a later offshoot of which the mobile learning is(m-Learning). Here, respectively, we will speak of the historical events that brought us this kind of knowledge, the problems encountered and the meaning of. Then, it is correlated with the education sector by developing both its advantages and disadvantages compared to other forms of learning. We analyze the student's model, the difficulties and the advantages of the m-Learning for students, teachers and programmers and the obtained results and conclusions from scientific articles related to this sector. In the practical part will present the requested application to construct a comprehensive analysis of the operation. In this part analyzes and tools usage helped to create the application, the application architecture and m-Learning, and there will be a complete guide such use screenshot using the hours of operation. Finally, we leave the general conclusion as we present the pros and coms of the application, ways for improvement and reflections on the future of m-Learning based on the facts we observe.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΚινητή μάθησηel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικό λογισμικόel
dc.subject.keywordΚινητές συσκευέςel
dc.subject.keywordΗλεκτρονική μάθησηel
dc.subject.keywordΥπηρεσίες Ιστούel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»