Show simple item record

dc.contributor.advisorΚότιος, Άγγελος
dc.contributor.authorΧούπη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2017-07-03T09:26:30Z
dc.date.available2017-07-03T09:26:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9735
dc.description.abstractΗ κρίση δημόσιου χρέους της Ελλάδας μετατράπηκε σε μια γενικευμένη κρίση, με ιδιαίτερα σοβαρές αναπτυξιακές, διαρθρωτικές, κοινωνικές και θεσμικές επιδράσεις, πέραν από τις επιδράσεις στο δημοσιονομικό και κρατικό τομέα της Οικονομίας. Μετά το 2009, η χώρα εισήλθε σε μια παρατεταμένη ύφεση, η οποία προκάλεσε αποεπένδυση, καταστροφή επενδυμένου κεφαλαίου, απώλεια ευημερίας, ανεργία, διάλυση των εργασιακών θεσμών, αποσάθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διάσπαση της κοινωνικής συνοχής κ.ά. Αποτελεί αναμφισβήτητο γεγονός ότι, οι φαύλοι κύκλοι της ύφεσης βρίσκονται επί επτά χρόνια σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει ασφαλής έξοδος από αυτούς. Μέχρι τώρα εφαρμοστήκαν τρία (3) Προγράμματα Διαρθρωτικής Πολιτικής, μέσω τριών Μνημονίων, που εν πολλοίς επιβλήθηκαν από τους δανειστές της χώρας, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Οι βασικοί στόχοι των Προγραμμάτων Προσαρμογής δεν επιτεύχθηκαν. Αντιθέτως, η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλό δημόσιο χρέος, ανεπαρκή πρωτογενή πλεονάσματα, οικονομική στασιμότητα, χαμηλό επίπεδο εξωστρέφειας, υψηλή ανεργία, συνεχή μείωση των κοινωνικών δαπανών, θεσμική αστάθεια και πολιτική αβεβαιότητα, ενώ έχει ουσιαστικά σταματήσει η χρηματοδότηση της Οικονομίας. Τα αίτια του ελληνικού δράματος είναι πολλαπλά. Αυτά σχετίζονται με το μέγεθος των συσσωρευμένων προβλημάτων, τη χρόνια αδυναμία διεθνούς ανταγωνιστικότητας, την εσωστρέφεια της Οικονομίας, τον αντιπαραγωγικό ρόλο του κράτους στην Οικονομία, την αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας στην προσαρμογή κ.ά. Οφείλονται, όμως, και στη λανθασμένη οικονομική πολιτική των Μνημονίων, η οποία, μεταξύ άλλων, δεν περιείχε καμία αντικυκλική παρέμβαση, για το σπάσιμο της υφεσιακής πορείας. Επίσης, σημαντική είναι η ευθύνη και του εγχώριου πολιτικού συστήματος, που δεν κατόρθωσε να προωθήσει τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, βασική προϋπόθεση για την άμβλυνση του κόστους της προσαρμογής, συνιστά η εκπόνηση και προώθηση ενός νέους παραγωγικού υποδείγματος για την ελληνική Οικονομία, προς την κατεύθυνση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, με προσανατολισμό τις διεθνές αγορές και την προσέλκυση επενδύσεων. Αυτό όμως, προϋποθέτει πολιτική και κοινωνική συναίνεση, και συνεπή εφαρμογή ενός ευρύτατου πλέγματος μεταρρυθμίσεων, για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την εγκαθίδρυση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας.el
dc.format.extent89el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΟι αναπτυξιακές, διαρθρωτικές, κοινωνικές και θεσμικές επιδράσεις των προγραμμάτων προσαρμογής (μνημονίων) στην Ελλάδαel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδώνel
dc.description.abstractENThe sovereign debt crisis in Greece turned into a generalized crisis, with particularly serious development, structural, social and institutional effects, apart from the effects of the financial and government sectors of the economy. After 2009, the country entered a prolonged recession, which caused divestiture destruction of invested capital, weltered loss, unemployment, dismantling of labor institutions, financial breakdown, breakdown of social cohesion etc. It is undeniable fact that the vicious circles of the recession are over seven years in development, which no safe way out of them. Until now they have applied three (3) structural policy programs through three Memorandums which largely imposed by the country’s creditors, but without positive results. The main objectives of the adaptation program are not achieved. Instead, the country still has a high public debt, insufficient primary surpluses, economic stagnation, low extroversion, high unemployment, continued reduction of social spending, institutional instability and political uncertainty, and has virtually stopped financing of the economy. The causes of the Greek drama are multiple. These are relate to the size of the accumulated problems, the chronic weakness of international competitiveness, the introversion of the economy, the counterproductive role of the state in the economy, the resistance of Greek society in adjustment etc. Due, however, the erroneous economic policy Memorandum, which, inter alia, contained no counter-cyclical intervention for breaking the recessionary process. Also important is the responsibility of the domestic political system who failed to promote the necessary changes and reforms to improve the investment environment and the competitiveness of the Greek economy. For the country's exit from the crisis and the achievement of sustainable development, the key condition to mitigate the costs of adjustment, is the development and promotion of a new production model for the Greek economy towards the production of quality-oriented products and services of the international markets and the attracting investment. But this requires political and social consensus, and consistent implementation of a broad set of reforms to modernize the public administration and the establishment of a competitive economy.el
dc.contributor.masterΔιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδέςel
dc.subject.keywordΟικονομικές κρίσειςel
dc.subject.keywordΕλλάδαel
dc.subject.keywordΜνημόνιαel
dc.subject.keywordΟικονομική ύφεσηel
dc.subject.keywordΟικονομική ανάπτυξηel
dc.subject.keywordΑνταγωνιστικότηταel
dc.subject.keywordΠρότυπα παραγωγήςel
dc.subject.keywordEconomic crisisel
dc.subject.keywordGreeceel
dc.subject.keywordMemorandumel
dc.subject.keywordEconomic recessionel
dc.subject.keywordEconomic developmentel
dc.subject.keywordCompetitivenessel
dc.subject.keywordProduction modelsel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»