Show simple item record

Προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα πολλαπλών ρόλων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας

dc.contributor.advisorΒίρβου, Μαρία
dc.contributor.authorΛάμπρου, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned2016-02-04T08:01:20Z
dc.date.available2016-02-04T08:01:20Z
dc.date.issued2013-11
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8335
dc.description.abstractΗ πλειοψηφία των συστημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης υλοποιούν την μαθησιακή διαδικασία με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο ίδιο εκπαιδευτικό υλικό, χωρίς την ύπαρξη προσαρμοστικότητας. Η τελευταία μπορεί να επιτευχθεί με την μοντελοποίηση χρηστών όπου στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού ονομάζεται μοντελοποίηση του μαθητή. Η ύπαρξη του χαρακτηριστικού της εξατομικευμένης μάθησης κρίνεται απαραίτητη σε μία εκπαιδευτική εφαρμογή, καθώς δεν κατέχουν όλοι οι μαθητές το ίδιο επίπεδο γνώσεων. Επομένως αποτελεί πρόκληση η σχεδίαση και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο να είναι προσαρμοστικό. Ο στόχος των προσαρμοστικών συστημάτων ηλεκτρονικής εκμάθησης είναι να παρέχουν στους μαθητές, το κατάλληλο προς αυτούς περιεχόμενο, την στιγμή που πραγματοποιούν αίτηση για αυτό. Αυτό συνεπάγεται ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα πρέπει να ενσωματώνει μηχανισμούς αξιολόγησης του επιπέδου γνώσεων του μαθητή, να τηρεί κάποιου είδους καταγραφή αυτού του επιπέδου, να «παρακολουθεί» την χρήση του συστήματος και φυσικά να προσαρμόζει το προς εμφάνιση περιεχόμενο, μοναδικά για κάθε χρήστη. Με την παρούσα μελέτη προτείνουμε ένα σύστημα πολλαπλών ρόλων, εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας με υποστήριξη εξατομικευμένης μάθησης, βασισμένο σε σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες. Το λογισμικό που προτείνουμε απευθύνεται σε ηλικίες από 8-16 ετών και υποστηρίζει τους ρόλους του επισκέπτη, του μαθητή, του καθηγητή και του διαχειριστή. Βασικό χαρακτηριστικό της εφαρμογής μας είναι η ικανότητα κατάταξης του μαθητή σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο από την στιγμή της εγγραφής του και μέσω της παρακολούθησης της προόδου του, η προσαρμογή του συνόλου του παρεχόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε αυτό. Στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν θα γίνει αναφορά σε εισαγωγικό επίπεδο, σε κάποιες βασικές έννοιες του εκπαιδευτικού λογισμικού και πως αυτές οι έννοιες και θεωρίες βρίσκουν εφαρμογή στο σύστημά μας. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την λειτουργία της εφαρμογής που προτείνουμε, για κάθε διαθέσιμο ρόλο ξεχωριστά και τις τεχνολογίες υλοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης θα επιχειρήσουμε μια αξιολόγηση του συστήματος διεπαφής της εφαρμογής μας και θα διατυπώσουμε προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του λογισμικού.el
dc.format.extent105el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΑγγλική γλώσσα -- Μελέτη και διδασκαλίαel
dc.subjectΕξ αποστάσεως εκπαίδευσηel
dc.subjectΗλεκτρονική μάθησηel
dc.subjectΕκπαιδευτικό λογισμικόel
dc.titleΠροσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα πολλαπλών ρόλων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσαςel
dc.title.alternativeAdaptive multi-role english language educational systemel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThe majority of e-Learning systems utilize the learning process in such manner, in which the student is always presented with the same material, thus lacking the feature of adaptivity. Adaptivity can be achieved using modelling systems such as a user model and more specific the student model. The existence of the characteristic of personalized learning, is more than necessary in an educational platform, due to the fact that not all students have the same level of knowledge. Therefore it is challenge to design and develop an education software that is adaptive. The main goal of adaptive education software systems, is to provide students with the most suitable for them content, the moment they make a request for it. This means that such piece of educational software, should include a mechanism able to determine the student’s knowledge level, maintain logs regarding that knowledge level, monitor the usage of the platform and of course adjust the content presentable to the student in a unique and personalized way. This study proposes an adaptive, multi role, educational software for learning English that includes support for personalized learning, based on up to date web technologies. The software we propose aims at kids who belong to the age group between 8-16 years old and incorporates support for the user roles of visitor, student, professor and administrator. The most important aspect of our software is the ability to assess the student’s level and rank, immediately after his registration and adapt the full educational content according to his/her rank. In the following chapters we will present at introduction level some basic theories and concepts regarding educational software, how are these theories being applied to our system. We will also analyze the mechanism and main functions of our software for every user role separately as well as the technologies used to develop it. In the closing section we try to evaluate the user interface of our software and propose future improvements.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keyworde-Learningel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»