Show simple item record

dc.contributor.authorΜπράβος, Γεώργιος Ν.
dc.date.accessioned2008-10-07T13:34:33Z
dc.date.available2008-10-07T13:34:33Z
dc.date.issued2008-10-07T13:34:33Z
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2687
dc.description.abstractΤα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (ΑΔA) είναι δίκτυα αποτελούμενα από μικρούς κόμβους – αισθητήρες, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους ασύρματα, να λαμβάνουν από το περιβάλλον διάφορα είδη δεδομένων και να τα μεταδίδουν στο υπόλοιπο δίκτυο. Το είδος των μεταδιδόμενων πληροφοριών εξαρτάται από το είδος του αισθητήρα που είναι ενσωματωμένος στον κόμβο – πομποδέκτη. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε μελέτη τεχνικών μετάδοσης πληροφορίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων. Οι προτεινόμενες τεχνικές αφορούν στο Φυσικό Στρώμα και στο Στρώμα Διασύνδεσης Δεδομένων, με κάποιες αναφορές στο Στρώμα Δικτύου. Για την πραγματοποίηση της μελέτης αυτής, σε πρώτη φάση κρίθηκε απαραίτητη η ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων που σχετίζονται με την τοπολογία των δικτύων, το δίαυλο επικοινωνίας, τη μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, και την προσομοίωση των προτεινόμενων τεχνικών. Κατά συνέπεια, μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν ακριβή μοντέλα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν στο σύνολο της εργασίας για την σχεδίαση και εκτίμηση της απόδοσης ποικίλων τεχνικών μετάδοσης πληροφορίας σε ΑΔΑ. Εν συνεχεία, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή προσαρμοστικών τεχνικών. Με βάση τα παραπάνω, αναπτύχθηκε ένας συνδυαστικός αλγόριθμος δρομολόγησης – δυναμικής προσαρμογής εκπεμπόμενης ισχύος. Το όνομα του προτεινόμενου αλγορίθμου είναι Energy – DElay Minimization (EDEM), και τα αποτελέσματα από την υλοποίησή του έδειξαν ότι μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη μετάδοση δεδομένης ποσότητας πληροφορίας, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διάρκεια ζωής ενός ΑΔΑ. Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης σε ένα ΑΔΑ, μελετήθηκαν εκτός από παραδοσιακές τεχνικές, και εναλλακτικοί τρόποι που αφορούν στη μετάδοση της πληροφορίας.
dc.language.isoel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subjectSensor networks
dc.subjectWireless LANs
dc.titleΜελέτη προσαρμοστικών τεχνικών μετάδοσης πληροφορίας σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων
dc.typeDoctoral Thesis
europeana.isShownAthttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/2687
europeana.typeIMAGE
dc.identifier.call681.2 ΜΠΡ
dc.description.abstractENWireless Sensor Networks consist of small sensor nodes, which are able to communicate with each other, to sense diverse data from the environment and to retransmit it to the rest of the network. The sensed data depends on the sensor embedded in the nodes, and the variety of available sensors enables these networks to measure humidity, temperature, to identify movement, to watch patients’ health status, for surveillance purposes and many other applications. In a WSN, the nodes may preserve moving abilities or be static. It is also possible that they have to operate in dangerous or hostile environments. In most cases, their operation is based on small batteries, which is difficult to replace. Hence, when a node remains out of battery, it usually goes out of the network. Therefore, the design of such networks is mainly based on reducing energy consumption, in order to increase their lifetime. They mainly focus on the improved performance in terms of energy efficiency, but quality of services is also considered. In order for this study to be completed, firstly some essential models have been created, which mainly have to do with the network topology, the channel status, the energy consumption estimation and the simulation. Therefore, exact models have been examined, and used throughout the study for the design and performance estimation of the presented data transmission techniques. Based on the above study, a combined routing – adaptive transmission power algorithm has been developed. The proposed algorithm is named Energy – DElay Minimization (EDEM) and the results after its implementation indicated that it significantly decreases the energy needed for the transmission of a given data amount, increasing thus the lifetime of a WSN.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»