Now showing items 55-74 of 2397

 • Management contracts : δίκαιο και στρατηγική. Μια νέα διάσταση στην θεώρηση του μάνατζμεντ. Ένα νομικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας 

  Διαθεσόπουλος, Μιχαήλ (2008-12-02)
  Η μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων μάνατζμεντ, επιδιώκοντας μέσα από μια ανάλυση από ταυτόχρονη διοικητική και νομική σκοπιά να αναδείξει τις ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα ...
 • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

  Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
 • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

  Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
  H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
 • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

  Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
 • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

  Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
 • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

  Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
  Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
 • Mobile banking 

  Καρδαρά, Παγώνα (2011-12-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση της Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Online ...
 • Mobile commerce 

  Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
  Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
 • Mobile commerce in tourism 

  Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
 • Nation branding - The brand of Greece 

  Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
 • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

  Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
  Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
 • Operations of human resources engagement 

  Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
 • Participatory place branding μέσω πολιτισμικών γεγονότων : η περίπτωση του Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο 

  Θανασούλα, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Ενώ η Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, υπάρχουν ακόμη τομείς που μπορούν να είναι παραγωγικοί, όπως ο δημιουργικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη τόσο των ...
 • Presenteeism in aviation & flight safety 

  Καυγάς, Αλφρέδος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
 • Rebranding marketing & corporate marketing. The case of Mondelez 

  Δημητρακάκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Red ocean vs blue ocean strategies 

  Λαΐνος, Ιάσονας (2011-12-14)
 • Retail offer advantage through brand orientation in Luxury, high fashion stores 

  Grujic, Maja (2007-05-22)
  This thesis provides a conceptualisation of brand orientation within the context of fashion retailing, specially the luxury, or, so-called, high fashion retailing. Most of the high fashion sold today is ready to wear ...
 • Social media marketing 

  Χαγκάμπ, Χριστίνα (2012-05-28)
  Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχείς αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του Web 2.0 ...
 • Social media marketing: η περίπτωση του Facebook 

  Πολυχρονιάδης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει αρχικά μια ιστορική αναδρομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή τους, που περιλαμβάνει τους βασικούς ορισμούς, τις λειτουργίες τους, τις αλλαγές ...
 • Social media on marketing and their influence on consumers behavior 

  Καντανολέων, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»