Now showing items 59-78 of 2452

 • Management contracts : δίκαιο και στρατηγική. Μια νέα διάσταση στην θεώρηση του μάνατζμεντ. Ένα νομικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας 

  Διαθεσόπουλος, Μιχαήλ (2008-12-02)
  Η μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων μάνατζμεντ, επιδιώκοντας μέσα από μια ανάλυση από ταυτόχρονη διοικητική και νομική σκοπιά να αναδείξει τις ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα ...
 • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

  Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
 • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

  Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
  H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
 • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

  Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
 • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

  Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
 • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

  Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
  Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
 • Mobile banking 

  Καρδαρά, Παγώνα (2011-12-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση της Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Online ...
 • Mobile commerce 

  Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
  Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
 • Mobile commerce in tourism 

  Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
 • Nation branding - The brand of Greece 

  Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...
 • Oil peaking : το πρόβλημα της κορύφωσης της πετρελαϊκής ζήτησης 

  Μανουβέλος, Ευάγγελος Γ. (2007-06-29)
  Η σύγχρονη κοινωνία έχει στηρίξει το μέλλον της στην ενέργεια. Τα αποθέματα όμως των συμβατικών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το γκάζι, μειώνονται συνεχώς, ενώ η χρήση τους καταστρέφει όχι μόνο την υγεία του ανθρώπου ...
 • Open data και πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία 

  Τσίπρας, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06)
  Η πορεία για να θεσπιστούν τα ανοικτά δεδομένα έγινε σταδιακά. Τα πρώτα βήματα έγιναν στην Ελλάδα το 1986 με την κατοχύρωση του δικαιώματος πρόσβασης του διοικούμενου στα έγγραφα της διοίκησης, χωρίς όμως δυνατότητα εμπορικής ...
 • Operations of human resources engagement 

  Δημητρέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
 • Participatory place branding μέσω πολιτισμικών γεγονότων : η περίπτωση του Δουργουτίου στον Νέο Κόσμο 

  Θανασούλα, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Ενώ η Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της, υπάρχουν ακόμη τομείς που μπορούν να είναι παραγωγικοί, όπως ο δημιουργικός τουρισμός, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη τόσο των ...
 • Presenteeism in aviation & flight safety 

  Καυγάς, Αλφρέδος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
 • Rebranding marketing & corporate marketing. The case of Mondelez 

  Δημητρακάκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
 • Red ocean vs blue ocean strategies 

  Λαΐνος, Ιάσονας (2011-12-14)
 • Retail offer advantage through brand orientation in Luxury, high fashion stores 

  Grujic, Maja (2007-05-22)
  This thesis provides a conceptualisation of brand orientation within the context of fashion retailing, specially the luxury, or, so-called, high fashion retailing. Most of the high fashion sold today is ready to wear ...
 • Social media marketing 

  Χαγκάμπ, Χριστίνα (2012-05-28)
  Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχείς αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην αύξηση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του Web 2.0 ...
 • Social media marketing: η περίπτωση του Facebook 

  Πολυχρονιάδης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα γίνει αρχικά μια ιστορική αναδρομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ακολουθήσει η αναλυτική παρουσίασή τους, που περιλαμβάνει τους βασικούς ορισμούς, τις λειτουργίες τους, τις αλλαγές ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»