Now showing items 50-69 of 2465

 • IFRS vs US GAAP: κριτική διερεύνηση και επισκόπηση 

  Μυλωνάκης, Πολυχρόνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία, ερευνά βασικές διαφορές μεταξύ μερικών σημαντικών μεταβλητών όπως εμφανίζονται με IFRS και US GAAP. Αναλύονται και εξετάζονται μεταβλητές όπως η τιμή της μετοχής (αγοραία), τα κέρδη ανά μετοχή και η ...
 • Industry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευών 

  Θεοδοσίου, Γαβριήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-15)
  Ο βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής ...
 • Internal controls, risk management & international audit 

  Κοροπούλη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-13)
  Οι σημαντικότερες αιτίες που συνέβαλαν στην παγκόσμια κρίση και στην κατάρρευση μεγάλων επιχειρήσεων, κυρίως λόγω εμφάνισης εταιρικών λογιστικών σκανδάλων, αποτέλεσαν η αδυναμία παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, η έλλειψη ...
 • ISO 9000 & χρηματοοικονομική επίδοση 

  Μουζακίτης, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός μεν η διερεύνηση για την ύπαρξης συσχέτισης του πρότυπου ISO 9000 (στις διάφορες εκδόσεις του) με την χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, αφετέρου δε, εφόσον αυτή υπάρχει, ...
 • Law and economics of illegal immigration 

  Kapetanou, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
 • Leading indicators "knowledge not faith" 

  Λούτας, Γεώργιος (2011-12-01)
  Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η καταγραφή και η κατανόηση των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη διενέργεια οικονομικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης τόσο από ακαδημαϊκούς ερευνητές ...
 • Liner shipping : στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Liner shipping: στρατηγικές συμμαχίες με κατεύθυνση στις λειτουργίες 

  Πολίτη, Παρασκευή Χ. (2013-02-07)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην μελέτη του κλάδου των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ιδιαιτέρως επιχειρεί να αναλύσει το φαινόμενο δημιουργίας λειτουργικών συμμαχιών ...
 • Luxury marketing : creating and branding luxuries 

  Μαντζούρου, Ολυμπία (2007-05-11)
  Στη παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του luxury marketing, ξεκινώντας από την οριοθέτηση των βασικών εννοιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης της εργασίας, κάνοντας μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης ...
 • Management contracts : δίκαιο και στρατηγική. Μια νέα διάσταση στην θεώρηση του μάνατζμεντ. Ένα νομικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας 

  Διαθεσόπουλος, Μιχαήλ (2008-12-02)
  Η μελέτη πραγματεύεται το φαινόμενο των συμβάσεων μάνατζμεντ, επιδιώκοντας μέσα από μια ανάλυση από ταυτόχρονη διοικητική και νομική σκοπιά να αναδείξει τις ιδιαίτερα νομικά χαρακτηριστικά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματα ...
 • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

  Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
 • Marketing plan εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων διαχείρισης του μίγματος μάρκετινγκ 

  Καρπατσή, Σοφία (2006-10-10)
  H συγκεκριμένη διπλωματική αναλύει την διαμόρφωση του μίγματος μάρκετινγκ στις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκίνητων μέσα από το διαδίκτυο. Αποτελείται από 3 κεφάλαια στα οποία και γίνεται θεωρητική παρουσίαση του όρου ηλεκτρονικό ...
 • Marketing plan και επιτυχημένο λανσάρισμα του φαρμακευτικού προϊόντος Daxas στην ελληνική φαρμακευτική αγορά 

  Παπαγεωργίου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
  Στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ για το επιτυχημένο λανσάρισμα του Φαρμακευτικού προϊόντος DAXAS - το οποίο παράγει και διανέμει η Nycomed - στην Ελληνική αγορά. Tο Daxas είναι ένα ...
 • Marketing plan νεοϊδρυθήσας ξενοδοχειακής μονάδας 

  Καλλιαντάς, Ιωάννης Η. (2006-05-17)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία ενός marketing plan για μια νεοϊδρυθείσα ξενοδοχειακή μονάδα τεσσάρων αστέρων, 181 κλινών στην Ελευσίνα. Το marketing plan αυτό εξυπηρετεί κυρίως δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος ...
 • Marketing plan των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα 

  Βουρδούμπα, ΄Αννα Χ. (2006-11-22)
  Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση όλων των απαιτούμενων στοιχείων για το σχεδιασμό του μάρκετινγκ στον συγκεκριμένο κλάδο. Επίσης, αναλύεται η κερδοφορία και η αποδοτικότητα του κλάδου για την ...
 • Mobile banking 

  Καρδαρά, Παγώνα (2011-12-05)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια αναλυτική παρουσίαση της Κινητής Τραπεζικής (Mobile Banking) και των προεκτάσεων της στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά γενικά στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Online ...
 • Mobile commerce 

  Παπαδανιήλ, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-28)
  Η συνεχής ανάπτυξη των mobile συσκευών και συστημάτων, η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου, οι ραγδαίες εξελίξεις στις ασύρματες τεχνολογίες, η αυξημένη ζήτηση για υψηλής ταχύτητας διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων καθώς και ...
 • Mobile commerce in tourism 

  Λυκουρέση, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιείται το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η αγορά και πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει παρουσιάσει σημαντική ...
 • Mobile commerce: ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα στον τουρισμό 

  Κελεμένη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09-23)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της ικανότητας ανάπτυξης του mobile commerce στον τουρισμό. Αρχικά, αναλύονται η σχέση του τουρισμού με την ανάπτυξη καθώς και η επίδραση του τουρισμού στην τουριστική ανάπτυξη, ...
 • Nation branding - The brand of Greece 

  Κελεπούρη, Θεοδοσία Η. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο να μελετήσει την επικοινωνιακή στρατηγική διαχείρισης της εθνικής ταυτότητας ενός κράτους, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως nation branding καθώς και τις δυνατότητες που ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»