Show simple item record

Δημιουργία εργαλείου «συγγραφής» ασκήσεων και αυτόματης κατασκευής διαγωνισμάτων για το γνωστικό πεδίο της Ιστορίας Γ’ Λυκείου

dc.contributor.advisorΒίρβου, Μαρία
dc.contributor.authorΣταμπολτάς, Ιωάννης
dc.date.accessioned2019-08-01T10:20:49Z
dc.date.available2019-08-01T10:20:49Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12113
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής μου, δημιούργησα ένα σύστημα δημιουργίας Διαγωνισμάτων το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι καθηγητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο για την άμεση εξαγωγή διαγωνίσματος όσο και για την διατήρηση μίας τράπεζας θεμάτων την οποία μπορούν να εμπλουτίζουν κατά την διάρκεια της Θητείας τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού PHP, MySQL, HTML5, CSS (Bootstrap) και JavaScript. Εκτός της δυνατότητας εισαγωγής προσωπικών ερωτήσεων, το σύστημα αυτό υποστηρίζει πολλούς χρήστες και μας δίνει έτσι την δυνατότητα προβολής και αγοράς ερωτήσεων από άλλους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο εκτός της βασικής του χρήσης που είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, αποτελεί και ένα μέσω δικτύωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας από την στιγμή που μπορεί ο κάθε καθηγητής να προβάλει ο έργο του και αυτό να κριθεί από άλλους εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών μονάδων. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό τμήμα του συστήματος και αυτό που το ξεχωρίζει από άλλα συστήματα που κυκλοφορούν και κάνουν την ίδια δουλειά, είναι η ενσωμάτωση της Μηχανικής Μάθησης και συγκεκριμένα η χρήση του αλγορίθμου Support Vector Classification. Με χρήση αυτού του αλγορίθμου γίνεται ανάλυση όλων των ερωτήσεων βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και κατά την δημιουργία ενός τεστ, το σύστημα είναι σε θέση να προβλέψει ποιες ερωτήσεις θεωρεί ότι προτιμά ο χρήστης. Κατά την ανάπτυξη του συστήματος προσπάθησα να σχεδιάσω το σύστημα έτσι ώστε να μπορεί ο χρηστής να προηγηθεί εύκολα και χρησιμοποίησα αρκετούς χρωματισμούς ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι κατανοητό και χρηστικό για τον εκπαιδευτικό που θα το χρησιμοποιήσει. Επίσης προτίμησα η εφαρμογή να είναι Διαδικτυακή ώστε να μπορεί το περιεχόμενο να διαμοιραστεί εύκολα μεταξύ του συνόλου της κοινότητας των εκπαιδευτικών.el
dc.format.extent71el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.titleΔημιουργία εργαλείου «συγγραφής» ασκήσεων και αυτόματης κατασκευής διαγωνισμάτων για το γνωστικό πεδίο της Ιστορίας Γ’ Λυκείουel
dc.title.alternativeTool creation for question "writing" and automatic examination construction for the cognitive field of high school History (3rd grade)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENAs part of my Graduate Thesis, I created a test creation system that can be used by higher education teachers both for the direct export of a test as well as for maintaining a bank of topics that the user can enrich during their service at the educational establishment. PHP, MySQL, HTML5, CSS (Bootstrap) and JavaScript programming languages were used to develop this system. In addition to the ability to enter personal questions, this system supports many users and allows us to view and purchase questions from other users. In this way, besides its basic use, which is the service of the teachers, it is also a networking of the educational community from the moment when each professor can project his work, and this can be judged by other teachers of other school units. Finally, a very important part of the system and what distinguishes it from other systems that circulate and do the same job is the integration of Mechanical Learning and specifically the use of the Support Vector Classification algorithm. By using this algorithm, all questions are analyzed based on specific criteria and when a test is created, the system can predict what questions the user prefers. During the development of the system I tried to design the system so that the user could easily navigate and used several colors to create an environment that is understandable and useful to the teacher who will use it. I also preferred the application to be web-based so that content can easily be shared between the entire community of teachers.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΔικτυακές εφαρμογέςel
dc.subject.keywordΑυτόματη δημιουργία διαγωνισμάτωνel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικό λογισμικόel
dc.subject.keywordΜηχανική μάθησηel
dc.date.defense2019-07-25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»